สดุดี 7 TNCV - Salmo 7 HLGN

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 7

(ชิกกาโยน[a]ของดาวิด ซึ่งขับร้องถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เกี่ยวกับคูชคนเบนยามิน)

1ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์
ขอทรงช่วยกู้และปลดปล่อยข้าพระองค์จากทุกคนที่ไล่ล่าข้าพระองค์
มิฉะนั้นเขาจะฉีกข้าพระองค์ดุจสิงโต
และชำแหละข้าพระองค์เป็นชิ้นๆ โดยไม่มีใครช่วย

ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ หากข้าพระองค์ได้ทำผิด
หรือมีบาปติดมือของข้าพระองค์
หากข้าพระองค์ได้ทำชั่วต่อคนที่อยู่อย่างสงบกับข้าพระองค์
หรือได้ปล้นคู่อริโดยไม่มีเหตุ
ก็ขอให้ศัตรูรุกไล่ข้าพระองค์จนหมดทางสู้
ให้เขาเหยียบย่ำชีวิตของข้าพระองค์จนจมดิน
และฝังข้าพระองค์ในธุลีดิน
เสลาห์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงลุกขึ้นด้วยพระพิโรธของพระองค์
ขอทรงลุกขึ้นต่อสู้กับความเกรี้ยวกราดของศัตรูของข้าพระองค์
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตื่นขึ้น ขอทรงบัญชาความยุติธรรม
ขอให้ชนชาติทั้งหลายมาชุมนุมล้อมรอบพระองค์
ในขณะที่พระองค์ทรงประทับบนบัลลังก์เหนือพวกเขา
ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลาย
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงตัดสินข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของข้าพระองค์
ตามความซื่อสัตย์สุจริตของข้าพระองค์เถิด องค์ผู้สูงสุด
ขอทรงยุติความโหดร้ายของคนชั่ว
และกระทำให้ผู้ชอบธรรมมั่นคงปลอดภัย
ข้าแต่พระเจ้าผู้ชอบธรรม
ผู้ทรงพิเคราะห์ความคิดและจิตใจ

10 พระเจ้าสูงสุดทรงเป็นโล่[b]ของข้าพเจ้า
ผู้ทรงช่วยคนที่มีจิตใจเที่ยงตรงให้รอด
11 พระเจ้าทรงเป็นตุลาการที่ชอบธรรม
เป็นพระเจ้าผู้ทรงสำแดงพระพิโรธทุกวัน
12 หากเขาไม่หันกลับจากบาป
พระองค์[c]จะทรงลับดาบของพระองค์ไว้
พระองค์จะทรงโก่งธนูเตรียมยิง
13 พระองค์ทรงเตรียมอาวุธพิฆาตของพระองค์ไว้
พระองค์ทรงเตรียมลูกศรเพลิงของพระองค์ไว้พร้อมแล้ว

14 คนเหล่านั้นที่ตั้งครรภ์ความชั่ว
และให้กำเนิดความเดือดร้อน คลอดความโป้ปดมดเท็จออกมา
15 คนเหล่านั้นที่ขุดหลุมพรางไว้
ตกลงไปในหลุมที่เขาขุดนั้น
16 ความเดือดร้อนที่พวกเขาก่อขึ้น ย้อนกลับมาหาพวกเขาเอง
ความทารุณของพวกเขาตกใส่หัวพวกเขาเอง

17 ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเนื่องด้วยความชอบธรรมของพระองค์
ข้าพเจ้าจะร้องสรรเสริญพระนามของพระยาห์เวห์ผู้สูงสุด

Notas al pie

  1. + หัวเรื่องสดุดี 7 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรี
  2. 7:10 หรือเจ้าชีวิต
  3. 7:12 หรือหากผู้ใดไม่กลับใจจากบาป / พระเจ้า

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 7

Husto Permi ang Ginahimo sang Dios

1Ginoo nga akon Dios,
sa imo ako nagapangayo sang proteksyon.
Luwasa ako sa mga nagasalakay sa akon,
kay kon indi, basi patyon nila ako
pareho sang paggus-ab sang leon sa iya biktima,
kag wala sing may makaluwas sa akon.
Ginoo nga akon Dios,
kon nakahimo gid man ako sing malain sa akon isigkatawo,
ukon ginbalusan ko sing malain ang maayo nga ginhimo sang akon abyan,
ukon gin-agawan ko sang mga pagkabutang ang akon mga kaaway nga wala man lang sing kabangdanan,
pabay-i nga salakayon ako sang akon mga kaaway kag pierdihon.
Pabay-i nga tapak-tapakon nila ako hasta nga mapatay, kag bayaan ang akon bangkay sa duta.

Sige na, Ginoo nga akon Dios,
ipakita ang imo kaakig sa akon mga kaaway nga naugot gid sa akon,
kay hustisya man ang ginapangita mo.
Tipuna sa imo palibot ang tanan nga katawhan,
kag dumalahan mo sila halin sa langit.
Ikaw, Ginoo, ang nagahukom sa mga katawhan.
Pamatud-i nga wala ako sing sala,
kay nakahibalo ka man nga matarong ako
kag wala ako sing may ginhimo nga malain.
Tapnaa ang kalautan nga ginahimo sang malaot nga mga tawo,
kag pakamaayuha ang mga matarong,
kay matarong ka nga Dios,
kag ginausisa mo ang amon mga hunahuna kag tagipusuon.
10 Ikaw, O Dios, ang nagaprotektar sa akon.[a]
Ginaluwas mo ang mga nagakabuhi sing husto.
11 Matarong ka nga manughukom,
kag adlaw-adlaw akig ka sa mga malaot.
12-13 Kon indi sila maghinulsol sa ila mga sala handa ka nga magsilot sa ila.
Daw pareho ka sa soldado nga handa na ang iya makamamatay nga mga armas.
Nabaid na niya ang iya espada kag ginabinat na niya ang pana nga may nagadabdab nga baslay.[b]

14 Ang malain nga mga tawo nagahunahuna sing malain kag kagamo,
amo gani nga nagapangdaya sila.
15-16 Pero tan-awa bala, ang pagpanggamo kag pagpamintas nga ila ginahimo nagabalik sa ila.
Pareho lang nga nagakutkot sila sang buho para mahulog ang iban,
pero sila mismo ang mahulog.

17 Pasalamatan ko ikaw Ginoo, tungod sang imo pagkamatarong.
Kantahan ko ikaw sang mga pagdayaw, Labing Mataas nga Dios.

Notas al pie

  1. 7:10 nagaprotektar sa akon: sa literal, akon taming.
  2. 7:12-13 pana… baslay: sa English, bow… arrows.