สดุดี 7 TNCV - Matej 7 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 7:1-17

สดุดี 7

(ชิกกาโยน7:0 หัวเรื่องสดุดี 7 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรีของดาวิด ซึ่งขับร้องถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เกี่ยวกับคูชคนเบนยามิน)

1ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์

ขอทรงช่วยกู้และปลดปล่อยข้าพระองค์จากทุกคนที่ไล่ล่าข้าพระองค์

2มิฉะนั้นเขาจะฉีกข้าพระองค์ดุจสิงโต

และชำแหละข้าพระองค์เป็นชิ้นๆ โดยไม่มีใครช่วย

3ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ หากข้าพระองค์ได้ทำผิด

หรือมีบาปติดมือของข้าพระองค์

4หากข้าพระองค์ได้ทำชั่วต่อคนที่อยู่อย่างสงบกับข้าพระองค์

หรือได้ปล้นคู่อริโดยไม่มีเหตุ

5ก็ขอให้ศัตรูรุกไล่ข้าพระองค์จนหมดทางสู้

ให้เขาเหยียบย่ำชีวิตของข้าพระองค์จนจมดิน

และฝังข้าพระองค์ในธุลีดิน

เสลาห์

6ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงลุกขึ้นด้วยพระพิโรธของพระองค์

ขอทรงลุกขึ้นต่อสู้กับความเกรี้ยวกราดของศัตรูของข้าพระองค์

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตื่นขึ้น ขอทรงบัญชาความยุติธรรม

7ขอให้ชนชาติทั้งหลายมาชุมนุมล้อมรอบพระองค์

ในขณะที่พระองค์ทรงประทับบนบัลลังก์เหนือพวกเขา

8ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลาย

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงตัดสินข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของข้าพระองค์

ตามความซื่อสัตย์สุจริตของข้าพระองค์เถิด องค์ผู้สูงสุด

9ขอทรงยุติความโหดร้ายของคนชั่ว

และกระทำให้ผู้ชอบธรรมมั่นคงปลอดภัย

ข้าแต่พระเจ้าผู้ชอบธรรม

ผู้ทรงพิเคราะห์ความคิดและจิตใจ

10พระเจ้าสูงสุดทรงเป็นโล่7:10 หรือเจ้าชีวิตของข้าพเจ้า

ผู้ทรงช่วยคนที่มีจิตใจเที่ยงตรงให้รอด

11พระเจ้าทรงเป็นตุลาการที่ชอบธรรม

เป็นพระเจ้าผู้ทรงสำแดงพระพิโรธทุกวัน

12หากเขาไม่หันกลับจากบาป

พระองค์7:12 หรือหากผู้ใดไม่กลับใจจากบาป / พระเจ้าจะทรงลับดาบของพระองค์ไว้

พระองค์จะทรงโก่งธนูเตรียมยิง

13พระองค์ทรงเตรียมอาวุธพิฆาตของพระองค์ไว้

พระองค์ทรงเตรียมลูกศรเพลิงของพระองค์ไว้พร้อมแล้ว

14คนเหล่านั้นที่ตั้งครรภ์ความชั่ว

และให้กำเนิดความเดือดร้อน คลอดความโป้ปดมดเท็จออกมา

15คนเหล่านั้นที่ขุดหลุมพรางไว้

ตกลงไปในหลุมที่เขาขุดนั้น

16ความเดือดร้อนที่พวกเขาก่อขึ้น ย้อนกลับมาหาพวกเขาเอง

ความทารุณของพวกเขาตกใส่หัวพวกเขาเอง

17ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเนื่องด้วยความชอบธรรมของพระองค์

ข้าพเจ้าจะร้องสรรเสริญพระนามของพระยาห์เวห์ผู้สูงสุด

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.