สดุดี 7 TNCV - Psaumes 7 BDS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 7

(ชิกกาโยน[a]ของดาวิด ซึ่งขับร้องถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เกี่ยวกับคูชคนเบนยามิน)

1ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์
ขอทรงช่วยกู้และปลดปล่อยข้าพระองค์จากทุกคนที่ไล่ล่าข้าพระองค์
มิฉะนั้นเขาจะฉีกข้าพระองค์ดุจสิงโต
และชำแหละข้าพระองค์เป็นชิ้นๆ โดยไม่มีใครช่วย

ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ หากข้าพระองค์ได้ทำผิด
หรือมีบาปติดมือของข้าพระองค์
หากข้าพระองค์ได้ทำชั่วต่อคนที่อยู่อย่างสงบกับข้าพระองค์
หรือได้ปล้นคู่อริโดยไม่มีเหตุ
ก็ขอให้ศัตรูรุกไล่ข้าพระองค์จนหมดทางสู้
ให้เขาเหยียบย่ำชีวิตของข้าพระองค์จนจมดิน
และฝังข้าพระองค์ในธุลีดิน
เสลาห์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงลุกขึ้นด้วยพระพิโรธของพระองค์
ขอทรงลุกขึ้นต่อสู้กับความเกรี้ยวกราดของศัตรูของข้าพระองค์
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตื่นขึ้น ขอทรงบัญชาความยุติธรรม
ขอให้ชนชาติทั้งหลายมาชุมนุมล้อมรอบพระองค์
ในขณะที่พระองค์ทรงประทับบนบัลลังก์เหนือพวกเขา
ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลาย
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงตัดสินข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของข้าพระองค์
ตามความซื่อสัตย์สุจริตของข้าพระองค์เถิด องค์ผู้สูงสุด
ขอทรงยุติความโหดร้ายของคนชั่ว
และกระทำให้ผู้ชอบธรรมมั่นคงปลอดภัย
ข้าแต่พระเจ้าผู้ชอบธรรม
ผู้ทรงพิเคราะห์ความคิดและจิตใจ

10 พระเจ้าสูงสุดทรงเป็นโล่[b]ของข้าพเจ้า
ผู้ทรงช่วยคนที่มีจิตใจเที่ยงตรงให้รอด
11 พระเจ้าทรงเป็นตุลาการที่ชอบธรรม
เป็นพระเจ้าผู้ทรงสำแดงพระพิโรธทุกวัน
12 หากเขาไม่หันกลับจากบาป
พระองค์[c]จะทรงลับดาบของพระองค์ไว้
พระองค์จะทรงโก่งธนูเตรียมยิง
13 พระองค์ทรงเตรียมอาวุธพิฆาตของพระองค์ไว้
พระองค์ทรงเตรียมลูกศรเพลิงของพระองค์ไว้พร้อมแล้ว

14 คนเหล่านั้นที่ตั้งครรภ์ความชั่ว
และให้กำเนิดความเดือดร้อน คลอดความโป้ปดมดเท็จออกมา
15 คนเหล่านั้นที่ขุดหลุมพรางไว้
ตกลงไปในหลุมที่เขาขุดนั้น
16 ความเดือดร้อนที่พวกเขาก่อขึ้น ย้อนกลับมาหาพวกเขาเอง
ความทารุณของพวกเขาตกใส่หัวพวกเขาเอง

17 ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเนื่องด้วยความชอบธรรมของพระองค์
ข้าพเจ้าจะร้องสรรเสริญพระนามของพระยาห์เวห์ผู้สูงสุด

Notas al pie

  1. + หัวเรื่องสดุดี 7 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรี
  2. 7:10 หรือเจ้าชีวิต
  3. 7:12 หรือหากผู้ใดไม่กลับใจจากบาป / พระเจ้า

La Bible du Semeur

Psaumes 7

Rends-moi justice contre des accusations injustes!

1Complainte de David qu’il chanta au Seigneur au sujet de ce que Koush[a] le Benjaminite avait dit.

O Eternel, mon Dieu, en toi, j’ai un refuge:
viens, sauve-moi de ceux qui me poursuivent! Viens donc me délivrer!
Sinon, comme des lions[b], ils vont me déchirer,
je serai mis en pièces sans que personne ne vienne à mon secours.
O Eternel, mon Dieu, si j’ai agi comme on me le reproche,
si j’ai commis une injustice,
si j’ai causé du tort à mon ami,
si, sans raison, j’ai dépouillé mon adversaire[c],
alors, qu’un ennemi se mette à me poursuivre,
qu’il me rattrape et me piétine,
qu’il traîne mon honneur dans la poussière.
            Pause
O Eternel, dans ta colère, lève-toi,
dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires
entre en action en ma faveur, toi qui as établi le droit.
Que les peuples s’assemblent autour de toi,
et toi, domine-les des hauteurs de ton trône.
O Eternel, toi le juge des peuples,
rends-moi justice, et agis selon ma droiture!
Qu’il me soit fait selon mon innocence!
10 Mets donc un terme aux méfaits des méchants,
et affermis le juste,
toi qui es juste et qui sondes les cœurs[d] et les désirs secrets.

11 Dieu est mon bouclier.
Il sauve qui a le cœur droit.
12 Dieu est un juste juge,
qui, chaque jour, fait sentir son indignation
13 à qui ne revient pas à lui.

L’ennemi[e] aiguise son glaive,
il tend son arc et se met à viser,
14 Il se prépare des armes meurtrières,
et il apprête des flèches enflammées[f].
15 Il conçoit des méfaits,
porte en son sein de quoi répandre la misère, et il accouche de la fausseté.
16 Il creuse en terre un trou profond[g],
mais, dans la fosse qu’il a faite, c’est lui qui tombera.
17 Son mauvais coup se retournera contre lui,
et sa violence lui retombera sur la tête.

18 Je louerai l’Eternel pour sa justice,
je célébrerai par des chants le Dieu très-haut.

Notas al pie

  1. 7.1 Personnage inconnu de la cour de Saül. Certaines versions l’ont identifié à l’Ethiopien (en hébreu le Koushite) de 2 S 18.21-23.
  2. 7.3 Comme jeune berger, David a été attaqué par des lions (1 S 17.34-35). Dans les Psaumes, les ennemis sont souvent comparés à des bêtes féroces (10.9; 17.12; 22.13-14, 17, 21-22; 25.17; 57.5; 58.7; 124.6).
  3. 7.5 Autre traduction: Si j’ai laissé échapper mon adversaire pour rien.
  4. 7.10 Voir Ap 2.23.
  5. 7.13 L’hébreu ne permet pas de déterminer si c’est Dieu ou l’ennemi qui est le sujet des verbes des v. 13-14. D’où l’autre traduction possible: 13 Si l’on ne revient pas à lui, Dieu aiguise son glaive … 15 L’ennemi conçoit des méfaits …
  6. 7.14 Les anciens enduisaient parfois les flèches de matières inflammables pour allumer des incendies dans les villes assiégées (cf.Ep 6.16).
  7. 7.16 Allusion aux pièges préparés pour la capture des fauves: des trous profonds recouverts de branchages.