สดุดี 7 TNCV - Psalm 7 AMP

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 7

(ชิกกาโยน[a]ของดาวิด ซึ่งขับร้องถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เกี่ยวกับคูชคนเบนยามิน)

1ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์
ขอทรงช่วยกู้และปลดปล่อยข้าพระองค์จากทุกคนที่ไล่ล่าข้าพระองค์
มิฉะนั้นเขาจะฉีกข้าพระองค์ดุจสิงโต
และชำแหละข้าพระองค์เป็นชิ้นๆ โดยไม่มีใครช่วย

ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ หากข้าพระองค์ได้ทำผิด
หรือมีบาปติดมือของข้าพระองค์
หากข้าพระองค์ได้ทำชั่วต่อคนที่อยู่อย่างสงบกับข้าพระองค์
หรือได้ปล้นคู่อริโดยไม่มีเหตุ
ก็ขอให้ศัตรูรุกไล่ข้าพระองค์จนหมดทางสู้
ให้เขาเหยียบย่ำชีวิตของข้าพระองค์จนจมดิน
และฝังข้าพระองค์ในธุลีดิน
เสลาห์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงลุกขึ้นด้วยพระพิโรธของพระองค์
ขอทรงลุกขึ้นต่อสู้กับความเกรี้ยวกราดของศัตรูของข้าพระองค์
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตื่นขึ้น ขอทรงบัญชาความยุติธรรม
ขอให้ชนชาติทั้งหลายมาชุมนุมล้อมรอบพระองค์
ในขณะที่พระองค์ทรงประทับบนบัลลังก์เหนือพวกเขา
ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลาย
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงตัดสินข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของข้าพระองค์
ตามความซื่อสัตย์สุจริตของข้าพระองค์เถิด องค์ผู้สูงสุด
ขอทรงยุติความโหดร้ายของคนชั่ว
และกระทำให้ผู้ชอบธรรมมั่นคงปลอดภัย
ข้าแต่พระเจ้าผู้ชอบธรรม
ผู้ทรงพิเคราะห์ความคิดและจิตใจ

10 พระเจ้าสูงสุดทรงเป็นโล่[b]ของข้าพเจ้า
ผู้ทรงช่วยคนที่มีจิตใจเที่ยงตรงให้รอด
11 พระเจ้าทรงเป็นตุลาการที่ชอบธรรม
เป็นพระเจ้าผู้ทรงสำแดงพระพิโรธทุกวัน
12 หากเขาไม่หันกลับจากบาป
พระองค์[c]จะทรงลับดาบของพระองค์ไว้
พระองค์จะทรงโก่งธนูเตรียมยิง
13 พระองค์ทรงเตรียมอาวุธพิฆาตของพระองค์ไว้
พระองค์ทรงเตรียมลูกศรเพลิงของพระองค์ไว้พร้อมแล้ว

14 คนเหล่านั้นที่ตั้งครรภ์ความชั่ว
และให้กำเนิดความเดือดร้อน คลอดความโป้ปดมดเท็จออกมา
15 คนเหล่านั้นที่ขุดหลุมพรางไว้
ตกลงไปในหลุมที่เขาขุดนั้น
16 ความเดือดร้อนที่พวกเขาก่อขึ้น ย้อนกลับมาหาพวกเขาเอง
ความทารุณของพวกเขาตกใส่หัวพวกเขาเอง

17 ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเนื่องด้วยความชอบธรรมของพระองค์
ข้าพเจ้าจะร้องสรรเสริญพระนามของพระยาห์เวห์ผู้สูงสุด

Notas al pie

  1. + หัวเรื่องสดุดี 7 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรี
  2. 7:10 หรือเจ้าชีวิต
  3. 7:12 หรือหากผู้ใดไม่กลับใจจากบาป / พระเจ้า

Amplified Bible

Psalm 7

The Lord Implored to Defend the Psalmist against the Wicked.

An [a]Ode of David, [perhaps in a wild, irregular, enthusiastic strain,] which he sang to the Lord concerning the words of Cush, a Benjamite.

1O Lord my God, in You I take refuge;
Save me and rescue me from all those who pursue me,

So that my enemy will not tear me like a lion,
Dragging me away while there is no one to rescue [me].


O Lord my God, if I have done this,
If there is injustice in my hands,

If I have done evil to him who was at peace with me,
Or without cause robbed him who was my enemy,

Let the enemy pursue me and overtake me;
And let him trample my life to the ground
And lay my honor in the dust. Selah.


Arise, O Lord, in Your anger;
Lift up Yourself against the rage of my enemies;
Rise up for me; You have commanded judgment and vindication.

Let the assembly of the nations be gathered around You,
And return on high over them.

The Lord judges the peoples;
Judge me, O Lord, and grant me justice according to my righteousness and according to the integrity within me.

Oh, let the wickedness of the wicked come to an end, but establish the righteous [those in right standing with You];
For the righteous God tries the hearts and minds.
10 
My shield and my defense depend on God,
Who saves the upright in heart.
11 
God is a righteous judge,
And a God who is indignant every day.

12 
If a man does not repent, God will sharpen His sword;
He has strung and bent His [mighty] bow and made it ready.
13 
He has also prepared [other] deadly weapons for Himself;
He makes His arrows fiery shafts [aimed at the unrepentant].
14 
Behold, the [wicked and irreverent] man is pregnant with sin,
And he conceives mischief and gives birth to lies.
15 
He has dug a pit and hollowed it out,
And has fallen into the [very] pit which he made [as a trap].
16 
His mischief will return on his own head,
And his violence will come down on the top of his head [like loose dirt].

17 
I will give thanks to the Lord according to His righteousness and justice,
And I will sing praise to the name of the Lord Most High.

Notas al pie

  1. Psalm 7:1 Meaning uncertain, perhaps a wild, enthusiastic song. The ancient rabbis connected the Hebrew word to another word of similar spelling meaning “inadvertent sin” or “error,” and maintained that God called David to account for what he said in 6:10. He had in essence cursed his enemies, and God supposedly pointed out that Saul was David’s enemy, so David thereby had cursed Saul in violation of Ex 22:28. David pleaded with God to count this a sin of error on his part, and thereafter composed Ps 7. The rabbis also maintained that Cush was a reference to Saul (cf 1 Sam 9:1).