สดุดี 69 TNCV - Mateusza 69 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 69:1-36

สดุดี 69

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “ลิลลี่” บทประพันธ์ของดาวิด)

1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิด

เพราะน้ำท่วมถึงคอข้าพระองค์แล้ว

2ข้าพระองค์จมดิ่งลงในตมลึก

ซึ่งไม่มีที่ให้หยั่งเท้า

ข้าพระองค์จมอยู่ในห้วงน้ำลึก

กระแสน้ำท่วมมิดข้าพระองค์

3ข้าพระองค์วิงวอนร่ำร้องขอความช่วยเหลือจนอ่อนล้า

คอของข้าพระองค์แห้งผาก

ตาของข้าพระองค์หม่นหมอง

เฝ้าแต่มองหาพระเจ้าของข้าพระองค์

4คนที่เกลียดชังข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุ

มีมากกว่าผมบนศีรษะของข้าพระองค์เสียอีก

ศัตรูผู้มุ่งทำลายล้างข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุมีมากมายยิ่งนัก

ข้าพระองค์ถูกบีบบังคับให้คืนสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่ได้ขโมยมา

5ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงทราบดีว่าข้าพระองค์โง่เขลา

ความผิดของข้าพระองค์ไม่อาจซ่อนไว้จากพระองค์

6ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์

ขออย่าให้ผู้ที่หวังในพระองค์ต้องอับอายเพราะข้าพระองค์

ข้าแต่พระเจ้าแห่งอิสราเอล

ขออย่าให้บรรดาผู้แสวงหาพระองค์

ต้องอดสูเพราะข้าพระองค์

7เพราะข้าพระองค์ต้องทนต่อคำเยาะเย้ยถากถางเพราะเห็นแก่พระองค์

และต้องอับอายขายหน้า

8ข้าพระองค์กลายเป็นคนแปลกหน้าสำหรับพี่น้องของข้าพระองค์

กลายเป็นคนต่างด้าวสำหรับพี่น้องท้องเดียวกัน

9เพราะความร้อนใจเพื่อพระนิเวศของพระองค์ท่วมท้นข้าพระองค์

การหมิ่นประมาทของผู้ที่สบประมาทพระองค์ตกอยู่บนข้าพระองค์

10เมื่อร่ำไห้และถืออดอาหาร

ข้าพระองค์ต้องทนการเย้ยหยัน

11เมื่อข้าพระองค์สวมเสื้อผ้ากระสอบ

ผู้คนพูดกระทบกระเทียบข้าพระองค์

12บรรดาผู้นั่งอยู่ที่ประตูเมืองเยาะเย้ยข้าพระองค์

และข้าพระองค์ตกเป็นเพลงเปรียบเปรยของคนขี้เมา

13ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ข้าพระองค์อธิษฐานทูลต่อพระองค์

ในยามที่พระองค์ทรงโปรด

ข้าแต่พระเจ้า โดยความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์

ขอทรงตอบข้าพระองค์ด้วยความรอดอันแน่นอนซึ่งมาจากพระองค์

14ขอทรงดึงข้าพระองค์พ้นจากตมลึกนี้

อย่าให้ข้าพระองค์จมลงไป

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์

ขอทรงช่วยให้พ้นจากห้วงน้ำลึก

15ขออย่าทรงให้น้ำหลากท่วมมิดข้าพระองค์

หรือให้เหวลึกกลืนข้าพระองค์

หรือให้แดนคนตายงับข้าพระองค์ไว้

16ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงตอบข้าพระองค์ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ล้ำเลิศ

ขอทรงหันมาหาข้าพระองค์ด้วยพระเมตตาคุณอันล้นเหลือ

17ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์จากผู้รับใช้ของพระองค์

ขอทรงตอบข้าพระองค์โดยเร็วเพราะข้าพระองค์กำลังเดือดร้อน

18ขอทรงเสด็จมาใกล้ และช่วยกู้ข้าพระองค์ด้วยเถิด

ขอทรงปลดปล่อยข้าพระองค์จากเหล่าศัตรู

19พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์ถูกดูหมิ่น เย้ยหยัน และอับอายเพียงใด

ศัตรูทั้งปวงของข้าพระองค์ก็อยู่ต่อหน้าพระองค์

20การเย้ยหยันทำให้ดวงใจของข้าพระองค์ชอกช้ำร้าวราน

กลายเป็นคนสิ้นท่าอนาถา

ข้าพระองค์เหลียวหาความเห็นอกเห็นใจแต่ไม่พบเลย

มองหาคนปลอบใจ แต่ไม่มีแม้สักคน

21พวกเขาเอาน้ำดีรสขมใส่ในอาหารของ ข้าพระองค์

และให้น้ำส้มสายชูเมื่อข้าพระองค์กระหาย

22ขอให้สำรับที่ตั้งไว้ตรงหน้าพวกเขากลายเป็นบ่วงแร้ว

ขอให้กลายเป็นสิ่งคืนสนองและเป็น69:22 หรือและการชุมนุมของพวกเขากลายเป็นกับดัก

23ขอให้ดวงตาของพวกเขามืดมัวไป พวกเขาจะได้มองไม่เห็น

และขอให้หลังของพวกเขาค้อมลงตลอดไป

24ขอทรงระบายพระพิโรธใส่พวกเขา

ให้พระพิโรธอันเกรี้ยวกราดตะครุบพวกเขา

25ขอให้ที่อยู่ของพวกเขาเริศร้าง

อย่าให้มีผู้ใดอาศัยอยู่ในที่พำนักของพวกเขา

26เพราะพวกเขาข่มเหงผู้ที่พระองค์ทรงโบยตี

และพูดถึงความเจ็บปวดของผู้ที่พระองค์ทรงทำให้บาดเจ็บ

27ขอทรงกล่าวโทษพวกเขา คดีแล้วคดีเล่า

อย่าให้พวกเขามีส่วนในความรอดของพระองค์

28ขอให้คนเหล่านี้ถูกลบชื่อออกจากหนังสือแห่งชีวิต

และอย่าให้มีรายชื่อร่วมกับผู้ชอบธรรม

29ข้าพระองค์เจ็บปวดและทนทุกข์

ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ความรอดซึ่งมาจากพระองค์ปกป้องข้าพระองค์ไว้

30ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระนามของพระเจ้าด้วยบทเพลง

และถวายเกียรติแด่พระองค์ ด้วยการขอบพระคุณ

31สิ่งนี้จะเป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งกว่าการถวายวัว

ยิ่งกว่าการถวายวัวผู้ทั้งเขาและกีบ

32ผู้ตกทุกข์ได้ยากจะเห็นแล้วยินดี

บรรดาท่านผู้แสวงหาพระเจ้าจงเบิกบานใจ

33องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสดับฟังผู้ยากไร้

และไม่ทรงดูหมิ่นคนของพระองค์ที่ตกเป็นเชลย

34ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

ทั้งทะเลและสรรพสิ่งในทะเล จงสรรเสริญพระองค์

35เพราะพระเจ้าจะทรงช่วยกู้ศิโยน

และจะทรงสร้างเมืองต่างๆ ของยูดาห์ขึ้นใหม่

แล้วเหล่าประชากรจะตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นและครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์

36ลูกหลานของผู้รับใช้ของพระองค์จะได้รับดินแดนเป็นมรดก

บรรดาผู้ที่รักพระนามของพระองค์จะอาศัยอยู่ที่นั่น

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.