สดุดี 69 TNCV - Psalm 69 NASB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 69

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “ลิลลี่” บทประพันธ์ของดาวิด)

1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิด
เพราะน้ำท่วมถึงคอข้าพระองค์แล้ว
ข้าพระองค์จมดิ่งลงในตมลึก
ซึ่งไม่มีที่ให้หยั่งเท้า
ข้าพระองค์จมอยู่ในห้วงน้ำลึก
กระแสน้ำท่วมมิดข้าพระองค์
ข้าพระองค์วิงวอนร่ำร้องขอความช่วยเหลือจนอ่อนล้า
คอของข้าพระองค์แห้งผาก
ตาของข้าพระองค์หม่นหมอง
เฝ้าแต่มองหาพระเจ้าของข้าพระองค์
คนที่เกลียดชังข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุ
มีมากกว่าผมบนศีรษะของข้าพระองค์เสียอีก
ศัตรูผู้มุ่งทำลายล้างข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุมีมากมายยิ่งนัก
ข้าพระองค์ถูกบีบบังคับให้คืนสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่ได้ขโมยมา

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงทราบดีว่าข้าพระองค์โง่เขลา
ความผิดของข้าพระองค์ไม่อาจซ่อนไว้จากพระองค์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์
ขออย่าให้ผู้ที่หวังในพระองค์ต้องอับอายเพราะข้าพระองค์
ข้าแต่พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ขออย่าให้บรรดาผู้แสวงหาพระองค์
ต้องอดสูเพราะข้าพระองค์
เพราะข้าพระองค์ต้องทนต่อคำเยาะเย้ยถากถางเพราะเห็นแก่พระองค์
และต้องอับอายขายหน้า
ข้าพระองค์กลายเป็นคนแปลกหน้าสำหรับพี่น้องของข้าพระองค์
กลายเป็นคนต่างด้าวสำหรับพี่น้องท้องเดียวกัน
เพราะความร้อนใจเพื่อพระนิเวศของพระองค์ท่วมท้นข้าพระองค์
การหมิ่นประมาทของผู้ที่สบประมาทพระองค์ตกอยู่บนข้าพระองค์
10 เมื่อร่ำไห้และถืออดอาหาร
ข้าพระองค์ต้องทนการเย้ยหยัน
11 เมื่อข้าพระองค์สวมเสื้อผ้ากระสอบ
ผู้คนพูดกระทบกระเทียบข้าพระองค์
12 บรรดาผู้นั่งอยู่ที่ประตูเมืองเยาะเย้ยข้าพระองค์
และข้าพระองค์ตกเป็นเพลงเปรียบเปรยของคนขี้เมา

13 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ข้าพระองค์อธิษฐานทูลต่อพระองค์
ในยามที่พระองค์ทรงโปรด
ข้าแต่พระเจ้า โดยความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์
ขอทรงตอบข้าพระองค์ด้วยความรอดอันแน่นอนซึ่งมาจากพระองค์
14 ขอทรงดึงข้าพระองค์พ้นจากตมลึกนี้
อย่าให้ข้าพระองค์จมลงไป
ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์
ขอทรงช่วยให้พ้นจากห้วงน้ำลึก
15 ขออย่าทรงให้น้ำหลากท่วมมิดข้าพระองค์
หรือให้เหวลึกกลืนข้าพระองค์
หรือให้แดนคนตายงับข้าพระองค์ไว้

16 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงตอบข้าพระองค์ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ล้ำเลิศ
ขอทรงหันมาหาข้าพระองค์ด้วยพระเมตตาคุณอันล้นเหลือ
17 ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์จากผู้รับใช้ของพระองค์
ขอทรงตอบข้าพระองค์โดยเร็วเพราะข้าพระองค์กำลังเดือดร้อน
18 ขอทรงเสด็จมาใกล้ และช่วยกู้ข้าพระองค์ด้วยเถิด
ขอทรงปลดปล่อยข้าพระองค์จากเหล่าศัตรู

19 พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์ถูกดูหมิ่น เย้ยหยัน และอับอายเพียงใด
ศัตรูทั้งปวงของข้าพระองค์ก็อยู่ต่อหน้าพระองค์
20 การเย้ยหยันทำให้ดวงใจของข้าพระองค์ชอกช้ำร้าวราน
กลายเป็นคนสิ้นท่าอนาถา
ข้าพระองค์เหลียวหาความเห็นอกเห็นใจแต่ไม่พบเลย
มองหาคนปลอบใจ แต่ไม่มีแม้สักคน
21 พวกเขาเอาน้ำดีรสขมใส่ในอาหารของ ข้าพระองค์
และให้น้ำส้มสายชูเมื่อข้าพระองค์กระหาย

22 ขอให้สำรับที่ตั้งไว้ตรงหน้าพวกเขากลายเป็นบ่วงแร้ว
ขอให้กลายเป็นสิ่งคืนสนองและเป็น[a]กับดัก
23 ขอให้ดวงตาของพวกเขามืดมัวไป พวกเขาจะได้มองไม่เห็น
และขอให้หลังของพวกเขาค้อมลงตลอดไป
24 ขอทรงระบายพระพิโรธใส่พวกเขา
ให้พระพิโรธอันเกรี้ยวกราดตะครุบพวกเขา
25 ขอให้ที่อยู่ของพวกเขาเริศร้าง
อย่าให้มีผู้ใดอาศัยอยู่ในที่พำนักของพวกเขา
26 เพราะพวกเขาข่มเหงผู้ที่พระองค์ทรงโบยตี
และพูดถึงความเจ็บปวดของผู้ที่พระองค์ทรงทำให้บาดเจ็บ
27 ขอทรงกล่าวโทษพวกเขา คดีแล้วคดีเล่า
อย่าให้พวกเขามีส่วนในความรอดของพระองค์
28 ขอให้คนเหล่านี้ถูกลบชื่อออกจากหนังสือแห่งชีวิต
และอย่าให้มีรายชื่อร่วมกับผู้ชอบธรรม

29 ข้าพระองค์เจ็บปวดและทนทุกข์
ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ความรอดซึ่งมาจากพระองค์ปกป้องข้าพระองค์ไว้

30 ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระนามของพระเจ้าด้วยบทเพลง
และถวายเกียรติแด่พระองค์ ด้วยการขอบพระคุณ
31 สิ่งนี้จะเป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งกว่าการถวายวัว
ยิ่งกว่าการถวายวัวผู้ทั้งเขาและกีบ
32 ผู้ตกทุกข์ได้ยากจะเห็นแล้วยินดี
บรรดาท่านผู้แสวงหาพระเจ้าจงเบิกบานใจ
33 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสดับฟังผู้ยากไร้
และไม่ทรงดูหมิ่นคนของพระองค์ที่ตกเป็นเชลย

34 ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
ทั้งทะเลและสรรพสิ่งในทะเล จงสรรเสริญพระองค์
35 เพราะพระเจ้าจะทรงช่วยกู้ศิโยน
และจะทรงสร้างเมืองต่างๆ ของยูดาห์ขึ้นใหม่
แล้วเหล่าประชากรจะตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นและครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์
36 ลูกหลานของผู้รับใช้ของพระองค์จะได้รับดินแดนเป็นมรดก
บรรดาผู้ที่รักพระนามของพระองค์จะอาศัยอยู่ที่นั่น

Notas al pie

 1. 69:22 หรือและการชุมนุมของพวกเขากลายเป็น

New American Standard Bible

Psalm 69

A Cry of Distress and Imprecation on Adversaries.

For the choir director; according to [a]Shoshannim. A Psalm of David.

1Save me, O God,
For the waters have [b]threatened my life.
I have sunk in deep mire, and there is no foothold;
I have come into deep waters, and a [c]flood overflows me.
I am weary with my crying; my throat is parched;
My eyes fail while I wait for my God.
Those who hate me without a cause are more than the hairs of my head;
Those who would [d]destroy me are powerful, being wrongfully my enemies;
What I did not steal, I then have to restore.

O God, it is You who knows my folly,
And my wrongs are not hidden from You.
May those who wait for You not be ashamed through me, O Lord [e]God of hosts;
May those who seek You not be dishonored through me, O God of Israel,
Because for Your sake I have borne reproach;
Dishonor has covered my face.
I have become estranged [f]from my brothers
And an alien to my mother’s sons.
For zeal for Your house has consumed me,
And the reproaches of those who reproach You have fallen on me.
10 When I wept in my soul with fasting,
It became my reproach.
11 When I made sackcloth my clothing,
I became a byword to them.
12 Those who sit in the gate talk about me,
And I am the [g]song of the drunkards.

13 But as for me, my prayer is to You, O Lord, at an acceptable time;
O God, in the greatness of Your lovingkindness,
Answer me with [h]Your saving truth.
14 Deliver me from the mire and do not let me sink;
May I be delivered from [i]my foes and from the [j]deep waters.
15 May the [k]flood of water not overflow me
Nor the deep swallow me up,
Nor the pit shut its mouth on me.

16 Answer me, O Lord, for Your lovingkindness is good;
According to the greatness of Your compassion, turn to me,
17 And do not hide Your face from Your servant,
For I am in distress; answer me quickly.
18 Oh draw near to my soul and redeem it;
Ransom me because of my enemies!
19 You know my reproach and my shame and my dishonor;
All my adversaries are [l]before You.

20 Reproach has broken my heart and I am so sick.
And I looked for sympathy, but there was none,
And for comforters, but I found none.
21 They also gave me [m]gall [n]for my food
And for my thirst they gave me vinegar to drink.

22 May their table before them become a snare;
And [o]when they are in peace, may it become a trap.
23 May their eyes grow dim so that they cannot see,
And make their loins shake continually.
24 Pour out Your indignation on them,
And may Your burning anger overtake them.
25 May their [p]camp be desolate;
May none dwell in their tents.
26 For they have persecuted him whom You Yourself have smitten,
And they tell of the pain of those whom You have [q]wounded.
27 Add iniquity to their iniquity,
And may they not come into Your righteousness.
28 May they be blotted out of the book of life
And may they not be [r]recorded with the righteous.

29 But I am afflicted and in pain;
[s]May Your salvation, O God, set me securely on high.
30 I will praise the name of God with song
And magnify Him with thanksgiving.
31 And it will please the Lord better than an ox
Or a young bull with horns and hoofs.
32 The humble [t]have seen it and are glad;
You who seek God, let your heart [u]revive.
33 For the Lord hears the needy
And does not despise His who are prisoners.

34 Let heaven and earth praise Him,
The seas and everything that moves in them.
35 For God will save Zion and build the cities of Judah,
That they may dwell there and possess it.
36 The [v]descendants of His servants will inherit it,
And those who love His name will dwell in it.

Notas al pie

 1. Psalm 69:1 Or possibly Lilies
 2. Psalm 69:1 Lit come to the soul
 3. Psalm 69:2 Lit flowing stream
 4. Psalm 69:4 Or silence
 5. Psalm 69:6 Heb YHWH, usually rendered Lord
 6. Psalm 69:8 Lit to
 7. Psalm 69:12 Lit songs
 8. Psalm 69:13 Or the faithfulness of Your salvation
 9. Psalm 69:14 Lit those who hate me
 10. Psalm 69:14 Lit deep places of water
 11. Psalm 69:15 Lit stream
 12. Psalm 69:19 Or known to You
 13. Psalm 69:21 Or poison
 14. Psalm 69:21 Or in
 15. Psalm 69:22 Lit for those who are secure
 16. Psalm 69:25 Lit encampment
 17. Psalm 69:26 Lit pierced
 18. Psalm 69:28 Lit written
 19. Psalm 69:29 Or Your salvation, O God, will set...
 20. Psalm 69:32 Some mss and ancient versions read will see
 21. Psalm 69:32 Or live
 22. Psalm 69:36 Lit seed