สดุดี 69 TNCV - Psaumes 69 BDS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 69

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “ลิลลี่” บทประพันธ์ของดาวิด)

1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิด
เพราะน้ำท่วมถึงคอข้าพระองค์แล้ว
ข้าพระองค์จมดิ่งลงในตมลึก
ซึ่งไม่มีที่ให้หยั่งเท้า
ข้าพระองค์จมอยู่ในห้วงน้ำลึก
กระแสน้ำท่วมมิดข้าพระองค์
ข้าพระองค์วิงวอนร่ำร้องขอความช่วยเหลือจนอ่อนล้า
คอของข้าพระองค์แห้งผาก
ตาของข้าพระองค์หม่นหมอง
เฝ้าแต่มองหาพระเจ้าของข้าพระองค์
คนที่เกลียดชังข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุ
มีมากกว่าผมบนศีรษะของข้าพระองค์เสียอีก
ศัตรูผู้มุ่งทำลายล้างข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุมีมากมายยิ่งนัก
ข้าพระองค์ถูกบีบบังคับให้คืนสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่ได้ขโมยมา

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงทราบดีว่าข้าพระองค์โง่เขลา
ความผิดของข้าพระองค์ไม่อาจซ่อนไว้จากพระองค์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์
ขออย่าให้ผู้ที่หวังในพระองค์ต้องอับอายเพราะข้าพระองค์
ข้าแต่พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ขออย่าให้บรรดาผู้แสวงหาพระองค์
ต้องอดสูเพราะข้าพระองค์
เพราะข้าพระองค์ต้องทนต่อคำเยาะเย้ยถากถางเพราะเห็นแก่พระองค์
และต้องอับอายขายหน้า
ข้าพระองค์กลายเป็นคนแปลกหน้าสำหรับพี่น้องของข้าพระองค์
กลายเป็นคนต่างด้าวสำหรับพี่น้องท้องเดียวกัน
เพราะความร้อนใจเพื่อพระนิเวศของพระองค์ท่วมท้นข้าพระองค์
การหมิ่นประมาทของผู้ที่สบประมาทพระองค์ตกอยู่บนข้าพระองค์
10 เมื่อร่ำไห้และถืออดอาหาร
ข้าพระองค์ต้องทนการเย้ยหยัน
11 เมื่อข้าพระองค์สวมเสื้อผ้ากระสอบ
ผู้คนพูดกระทบกระเทียบข้าพระองค์
12 บรรดาผู้นั่งอยู่ที่ประตูเมืองเยาะเย้ยข้าพระองค์
และข้าพระองค์ตกเป็นเพลงเปรียบเปรยของคนขี้เมา

13 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ข้าพระองค์อธิษฐานทูลต่อพระองค์
ในยามที่พระองค์ทรงโปรด
ข้าแต่พระเจ้า โดยความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์
ขอทรงตอบข้าพระองค์ด้วยความรอดอันแน่นอนซึ่งมาจากพระองค์
14 ขอทรงดึงข้าพระองค์พ้นจากตมลึกนี้
อย่าให้ข้าพระองค์จมลงไป
ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์
ขอทรงช่วยให้พ้นจากห้วงน้ำลึก
15 ขออย่าทรงให้น้ำหลากท่วมมิดข้าพระองค์
หรือให้เหวลึกกลืนข้าพระองค์
หรือให้แดนคนตายงับข้าพระองค์ไว้

16 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงตอบข้าพระองค์ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ล้ำเลิศ
ขอทรงหันมาหาข้าพระองค์ด้วยพระเมตตาคุณอันล้นเหลือ
17 ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์จากผู้รับใช้ของพระองค์
ขอทรงตอบข้าพระองค์โดยเร็วเพราะข้าพระองค์กำลังเดือดร้อน
18 ขอทรงเสด็จมาใกล้ และช่วยกู้ข้าพระองค์ด้วยเถิด
ขอทรงปลดปล่อยข้าพระองค์จากเหล่าศัตรู

19 พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์ถูกดูหมิ่น เย้ยหยัน และอับอายเพียงใด
ศัตรูทั้งปวงของข้าพระองค์ก็อยู่ต่อหน้าพระองค์
20 การเย้ยหยันทำให้ดวงใจของข้าพระองค์ชอกช้ำร้าวราน
กลายเป็นคนสิ้นท่าอนาถา
ข้าพระองค์เหลียวหาความเห็นอกเห็นใจแต่ไม่พบเลย
มองหาคนปลอบใจ แต่ไม่มีแม้สักคน
21 พวกเขาเอาน้ำดีรสขมใส่ในอาหารของ ข้าพระองค์
และให้น้ำส้มสายชูเมื่อข้าพระองค์กระหาย

22 ขอให้สำรับที่ตั้งไว้ตรงหน้าพวกเขากลายเป็นบ่วงแร้ว
ขอให้กลายเป็นสิ่งคืนสนองและเป็น[a]กับดัก
23 ขอให้ดวงตาของพวกเขามืดมัวไป พวกเขาจะได้มองไม่เห็น
และขอให้หลังของพวกเขาค้อมลงตลอดไป
24 ขอทรงระบายพระพิโรธใส่พวกเขา
ให้พระพิโรธอันเกรี้ยวกราดตะครุบพวกเขา
25 ขอให้ที่อยู่ของพวกเขาเริศร้าง
อย่าให้มีผู้ใดอาศัยอยู่ในที่พำนักของพวกเขา
26 เพราะพวกเขาข่มเหงผู้ที่พระองค์ทรงโบยตี
และพูดถึงความเจ็บปวดของผู้ที่พระองค์ทรงทำให้บาดเจ็บ
27 ขอทรงกล่าวโทษพวกเขา คดีแล้วคดีเล่า
อย่าให้พวกเขามีส่วนในความรอดของพระองค์
28 ขอให้คนเหล่านี้ถูกลบชื่อออกจากหนังสือแห่งชีวิต
และอย่าให้มีรายชื่อร่วมกับผู้ชอบธรรม

29 ข้าพระองค์เจ็บปวดและทนทุกข์
ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ความรอดซึ่งมาจากพระองค์ปกป้องข้าพระองค์ไว้

30 ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระนามของพระเจ้าด้วยบทเพลง
และถวายเกียรติแด่พระองค์ ด้วยการขอบพระคุณ
31 สิ่งนี้จะเป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งกว่าการถวายวัว
ยิ่งกว่าการถวายวัวผู้ทั้งเขาและกีบ
32 ผู้ตกทุกข์ได้ยากจะเห็นแล้วยินดี
บรรดาท่านผู้แสวงหาพระเจ้าจงเบิกบานใจ
33 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสดับฟังผู้ยากไร้
และไม่ทรงดูหมิ่นคนของพระองค์ที่ตกเป็นเชลย

34 ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
ทั้งทะเลและสรรพสิ่งในทะเล จงสรรเสริญพระองค์
35 เพราะพระเจ้าจะทรงช่วยกู้ศิโยน
และจะทรงสร้างเมืองต่างๆ ของยูดาห์ขึ้นใหม่
แล้วเหล่าประชากรจะตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นและครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์
36 ลูกหลานของผู้รับใช้ของพระองค์จะได้รับดินแดนเป็นมรดก
บรรดาผู้ที่รักพระนามของพระองค์จะอาศัยอยู่ที่นั่น

Notas al pie

 1. 69:22 หรือและการชุมนุมของพวกเขากลายเป็น

La Bible du Semeur

Psaumes 69

Je suis submergé, sauve-moi !

1Au chef de chœur, un psaume de David, à chanter sur la mélodie des « Lis »[a].

O mon Dieu, sauve-moi,
j’ai de l’eau jusqu’au cou.
Dans une boue profonde, je m’enlise, |sans point d’appui.
Me voici descendu |au plus profond des eaux ; |un fort courant m’emporte.
Je m’épuise à crier, |mon gosier est brûlant,
mes yeux se sont usés |à attendre mon Dieu.
Car ceux qui me haïssent |sans la moindre raison[b]
ont dépassé le nombre |des cheveux de ma tête.
Ils sont puissants, |mes ennemis menteurs : |qui veulent me détruire.
Je dois restituer |ce que je n’ai pas extorqué.
O Dieu, tu sais |comme j’ai été insensé,
et mes actes coupables |ne te sont pas cachés.
Qu’ils ne soient pas dans la honte à cause de moi, |ceux qui ont mis leur espérance en toi,
ô Eternel, |ô Seigneur des armées célestes !
Que ceux qui se tournent vers toi |ne soient pas à cause de moi |remplis de confusion,
Dieu d’Israël !
Car c’est pour toi |que je porte l’opprobre
et que la confusion |me couvre le visage.
Me voilà devenu |étranger pour mes frères
et comme un inconnu |pour les fils de ma mère !
10 L’amour que j’ai pour ta maison |est en moi comme un feu |qui me consume[c],
et les insultes |des hommes qui t’insultent |sont retombées sur moi[d].
11 Quand je pleure et je jeûne,
je reçois des insultes.
12 Je me revêts |d’une toile de sac,
et je deviens pour eux |un objet de risée.
13 Les gens qui sont assis |sur la place publique |aux portes de la ville,
et les buveurs d’alcool |font de moi leur chanson.

14 Quant à moi, je t’exprime ma prière :
ô Eternel, |n’est-ce pas le moment |de montrer ta faveur ?
Exauce-moi, ô Dieu, |dans ton immense amour
et sauve-moi |dans ta fidélité !
15 Tire-moi de la boue ! |Que je n’enfonce pas !
Viens donc me délivrer |de ceux qui me haïssent,
et des profondes eaux !
16 Que je ne sois pas emporté |par le fort courant d’eau
et que l’abîme |ne m’engloutisse pas !
Que le gouffre béant |ne se referme pas sur moi !
17 Réponds-moi, Eternel, |ton amour est si bon !
Dans ta grande compassion, |occupe-toi de moi !
18 Ne te détourne plus |de moi, ton serviteur !
Je suis dans la détresse, |réponds-moi sans tarder !
19 Approche-toi de moi, |viens me sauver la vie.
Oui, viens me libérer, |car j’ai des ennemis.
20 Toi, tu sais comme je subis l’opprobre, |quelle est ma honte, |et mon ignominie.
Ils sont là, devant toi, |tous mes persécuteurs.
21 L’opprobre me brise le cœur, |je ne m’en remets pas ;
j’espère un geste |de sympathie en ma faveur, |mais mon attente est vaine,
quelqu’un qui me console, |mais je n’en trouve pas.
22 Ils ont mis du poison[e] |dans le pain que je mange.
Pour étancher ma soif, |ils m’offrent du vinaigre[f].

23 Que leurs banquets deviennent |un piège devant eux,
que leur tranquillité[g] |soit comme un traquenard[h] !
24 Que leurs yeux s’obscurcissent |au point de ne plus voir,
fais-leur courber le dos |continuellement !
25 Que ton indignation |se déverse sur eux !
Que ta colère ardente les atteigne !
26 Que les lieux où ils campent |soient dévastés,
que leurs demeures |soient privées d’habitants[i] !
27 Ils se sont acharnés |sur celui que tu as frappé,
ils se sont répandus |en commérages |sur les malheurs de ceux |que tu avais blessés.
28 Charge-les donc |de tous leurs crimes,
et qu’ils ne soient pas mis |au bénéfice |de ta justice !
29 Que leurs noms soient rayés |du livre des vivants[j] !
Qu’ils ne soient pas inscrits |parmi les justes !
30 Je suis affligé et je souffre,
mais ton secours, ô Dieu, |me mettra à l’abri.
31 Alors je te louerai, |ô Dieu, dans mes cantiques,
je dirai ta grandeur |avec reconnaissance.
32 Voilà, ô Eternel, |qui te plaît plus qu’un bœuf |ou qu’un taureau
ayant sabots et cornes[k].
33 O vous, les affligés, |voyez, réjouissez-vous !
Oui, vous qui vous tournez vers Dieu, |que votre cœur soit vivifié !
34 Car l’Eternel entend |les cris des défavorisés,
il ne méprise pas |ceux qui lui appartiennent |quand ils sont en prison.

35 Que le ciel et la terre |entonnent ses louanges
et que les mers l’acclament |avec tout être qui s’y meut !
36 Car Dieu viendra sauver |la ville de Sion |et il rebâtira |les cités de Juda.
On y habitera, |on les possédera.
37 Quant à la descendance |des serviteurs de l’Eternel, |elle en héritera,
et ceux qui l’aiment |y feront leur demeure.

Notas al pie

 1. 69.1 Terme de sens incertain. Autre traduction : avec accompagnement sur instrument à six cordes.
 2. 69.5 Voir Jn 15.25.
 3. 69.10 Cité en Jn 2.17.
 4. 69.10 Cité en Rm 15.3.
 5. 69.22 Voir Mt 27.34.
 6. 69.22 Voir Mt 27.48 ; Mc 15.36 ; Jn 19.28-29.
 7. 69.23 La version grecque a : un châtiment. Rm 11.9 cite cette version.
 8. 69.23 Les v. 23-24 sont cités en Rm 11.9-10.
 9. 69.26 Cité en Ac 1.20 à propos de la mort de Judas.
 10. 69.29 Voir Ex 32.32-33 ; Dn 12.1 ; Lc 10.20 ; Ph 4.3 ; Ap 13.8 ; 17.8 ; 20.12, 15 ; 21.27.
 11. 69.32 Voir 50.10-14 ; 51.18-19.