สดุดี 68 TNCV - Psalm 68 NLT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 68

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด บทเพลง)

1ขอพระเจ้าทรงลุกขึ้น ขอให้ศัตรูของพระองค์แตกฉานซ่านเซ็นไป
ขอให้ข้าศึกพ่ายหนีไปต่อหน้าพระองค์
ขอทรงไล่พวกเขาไปดั่งลมไล่ควัน
ขอให้คนชั่วร้ายพินาศไปต่อหน้าพระเจ้าดั่งขี้ผึ้งถูกไฟลน
แต่ขอให้คนชอบธรรมเปรมปรีดิ์
และชื่นชมยินดีต่อหน้าพระเจ้า
ขอให้พวกเขาผาสุกและชื่นบาน

จงร้องเพลงถวายพระเจ้า ร้องเทิดทูนพระนามพระองค์
แซ่ซ้องพระองค์ผู้เสด็จมาเหนือหมู่เมฆ[a]
พระนามของพระองค์คือพระยาห์เวห์ จงชื่นชมยินดีต่อหน้าพระองค์
บิดาของลูกกำพร้าพ่อและผู้ปกป้องของหญิงม่าย
คือองค์พระเจ้าในที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์
พระเจ้าทรงให้ผู้ว้าเหว่เดียวดายเข้าอยู่ในครอบครัว[b]
พระองค์ทรงนำผู้ถูกจองจำออกมาด้วยการร้องเพลง
แต่คนที่ชอบกบฏต้องใช้ชีวิตในดินแดนที่แห้งแล้งแตกระแหง

ข้าแต่พระเจ้า เมื่อพระองค์ทรงนำหน้าเหล่าประชากรของพระองค์
เมื่อพระองค์ทรงยาตราผ่านถิ่นกันดาร
เสลาห์
แผ่นดินโลกก็สะเทือนเลื่อนลั่น
และฟ้าสวรรค์ก็เทฝนลงมา
ต่อหน้าพระเจ้า เอกองค์แห่งภูเขาซีนาย
ต่อหน้าพระเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ประทานฝนอันอุดม
ให้ความชุ่มชื่นแก่มรดกที่อ่อนล้าของพระองค์
10 ข้าแต่พระเจ้า ประชากรของพระองค์ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่น
พระองค์ประทานแก่ผู้อัตคัดแร้นแค้นจากความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์

11 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศพระวจนะ
มหาชนร่วมกันป่าวร้องแจ้งข่าว
12 “บรรดากษัตริย์และกองทัพรีบหนีเตลิดไปแล้ว
ผู้คนแบ่งของที่ริบได้กันในค่าย
13 แม้ในขณะที่ท่านนอนอยู่ท่ามกลางฝูงแกะ[c]
ปีกนกพิราบของเราก็อาบด้วยเงิน
และขนก็อร่ามด้วยทองคำ”
14 เมื่อองค์ทรงฤทธิ์กระทำให้บรรดากษัตริย์ในดินแดนนั้นกระจัดกระจายไป
ก็เปรียบเหมือนหิมะตกบนภูเขาศัลโมน

15 ขุนเขาแห่งบาชานตั้งตระหง่าน
ยอดต่างๆ ลดหลั่นตลอดแนวเทือกเขา
16 เทือกเขาลดหลั่นเอ๋ย เหตุใดจึงจ้องดู
ภูเขาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือก
เป็นที่ประทับอย่างริษยา?
17 ราชรถของพระเจ้ามีนับหมื่นนับแสน
องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจากภูเขาซีนาย
เข้าสู่สถานนมัสการของพระองค์
18 เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูง
พระองค์ทรงนำเชลยไปด้วย
พระองค์ทรงรับของถวายจากมนุษย์
แม้แต่จาก[d]คนที่ชอบกบฏ
ข้าแต่พระเจ้าพระยาห์เวห์ เพื่อพระองค์[e]จะประทับที่นั่น

19 ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
ผู้ทรงแบกรับภาระหนักของเราทุกวัน
เสลาห์
20 พระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด
การรอดพ้นจากความตายมาจากพระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต
21 แน่ทีเดียว พระเจ้าจะทรงบดขยี้ศีรษะศัตรูของพระองค์
คือศีรษะที่มีผมดกหนาของเหล่าผู้ดำเนินในความบาป
22 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เราจะนำพวกเขาออกมาจากบาชาน
เราจะนำเขาออกมาจากทะเลลึก
23 เพื่อพวกเจ้าจะเอาเลือดศัตรูล้างเท้า
และลิ้นของสุนัขของเจ้าจะได้รับส่วนแบ่งของมัน”

24 ข้าแต่พระเจ้า ขบวนแห่ของพระองค์ปรากฏขึ้นแล้ว
ขบวนเสด็จของพระเจ้าจอมราชันของข้าพระองค์เคลื่อนเข้าสู่สถานนมัสการ
25 หมู่นักร้องนำหน้า นักดนตรีตามหลัง
บรรดาหญิงสาวที่เล่นรำมะนาก็อยู่กับพวกเขา
26 จงสรรเสริญพระเจ้าในที่ประชุมใหญ่
จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าในที่ชุมนุมประชากรอิสราเอล
27 เบนยามินเผ่าน้อยนำทางไป
นั่นหมู่เจ้านายแห่งยูดาห์
และนั่นเจ้านายแห่งเศบูลุนกับนัฟทาลี

28 ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรวบรวมฤทธานุภาพของพระองค์[f]
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสำแดงพระกำลังของพระองค์เหมือนที่ทรงกระทำมาในอดีต
29 เพราะพระวิหารของพระองค์ในเยรูซาเล็ม
บรรดากษัตริย์จะทรงนำเครื่องราชบรรณาการมาถวายแด่พระองค์
30 ขอทรงลงโทษสัตว์ร้ายในพงอ้อ
ขอทรงลงโทษฝูงโคถึกในหมู่ลูกวัวแห่งชนชาติทั้งหลาย
ขอทรงกระทำให้พวกเขาสยบและนำเงินแท่งมา
ขอทรงกระทำให้ชนชาติต่างๆ ที่ใฝ่สงครามกระจัดกระจายไป
31 บรรดาทูตจะมาจากอียิปต์
คูช[g]จะยอมจำนนต่อพระเจ้า

32 บรรดาอาณาจักรของแผ่นดินโลกเอ๋ย
จงสดุดีพระเจ้าเถิด จงร้องเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า
เสลาห์
33 ผู้เสด็จมาเหนือฟ้าสวรรค์ดึกดำบรรพ์
ผู้เปล่งพระสุรเสียงกัมปนาทกึกก้อง
34 จงประกาศฤทธานุภาพของพระเจ้า
พระบารมีของพระองค์อยู่เหนืออิสราเอล
ฤทธานุภาพของพระองค์อยู่ในฟ้าสวรรค์
35 ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงน่าครั่นคร้ามยิ่งนักในสถานนมัสการของพระองค์
พระเจ้าแห่งอิสราเอลประทานฤทธานุภาพ และกำลังแก่ประชากรของพระองค์

ขอถวายสรรเสริญแด่พระเจ้า!

Notas al pie

 1. 68:4 หรือเตรียมทางสำหรับพระองค์ผู้เสด็จผ่านทะเลทราย
 2. 68:6 หรือให้ผู้โดดเดี่ยวอยู่ในบ้านเกิดของเขา
 3. 68:13 หรือถุงสัมภาระ
 4. 68:18 หรือรับของถวายเพื่อมนุษย์ / แม้แต่
 5. 68:18 หรือพวกเขา
 6. 68:28 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าพระเจ้าของท่านได้รวบรวมฤทธานุภาพเพื่อท่าน
 7. 68:31 คือ ตอนบนของลุ่มแม่น้ำไนล์

New Living Translation

Psalm 68

Psalm 68

For the choir director: A song. A psalm of David.

Rise up, O God, and scatter your enemies.
    Let those who hate God run for their lives.
Blow them away like smoke.
    Melt them like wax in a fire.
    Let the wicked perish in the presence of God.
But let the godly rejoice.
    Let them be glad in God’s presence.
    Let them be filled with joy.
Sing praises to God and to his name!
    Sing loud praises to him who rides the clouds.[a]
His name is the Lord
    rejoice in his presence!

Father to the fatherless, defender of widows—
    this is God, whose dwelling is holy.
God places the lonely in families;
    he sets the prisoners free and gives them joy.
But he makes the rebellious live in a sun-scorched land.

O God, when you led your people out from Egypt,
    when you marched through the dry wasteland, Interlude
the earth trembled, and the heavens poured down rain
    before you, the God of Sinai,
    before God, the God of Israel.
You sent abundant rain, O God,
    to refresh the weary land.
10 There your people finally settled,
    and with a bountiful harvest, O God,
    you provided for your needy people.

11 The Lord gives the word,
    and a great army[b] brings the good news.
12 Enemy kings and their armies flee,
    while the women of Israel divide the plunder.
13 Even those who lived among the sheepfolds found treasures—
    doves with wings of silver
    and feathers of gold.
14 The Almighty scattered the enemy kings
    like a blowing snowstorm on Mount Zalmon.

15 The mountains of Bashan are majestic,
    with many peaks stretching high into the sky.
16 Why do you look with envy, O rugged mountains,
    at Mount Zion, where God has chosen to live,
    where the Lord himself will live forever?

17 Surrounded by unnumbered thousands of chariots,
    the Lord came from Mount Sinai into his sanctuary.
18 When you ascended to the heights,
    you led a crowd of captives.
You received gifts from the people,
    even from those who rebelled against you.
    Now the Lord God will live among us there.

19 Praise the Lord; praise God our savior!
    For each day he carries us in his arms. Interlude
20 Our God is a God who saves!
    The Sovereign Lord rescues us from death.

21 But God will smash the heads of his enemies,
    crushing the skulls of those who love their guilty ways.
22 The Lord says, “I will bring my enemies down from Bashan;
    I will bring them up from the depths of the sea.
23 You, my people, will wash[c] your feet in their blood,
    and even your dogs will get their share!”

24 Your procession has come into view, O God—
    the procession of my God and King as he goes into the sanctuary.
25 Singers are in front, musicians behind;
    between them are young women playing tambourines.
26 Praise God, all you people of Israel;
    praise the Lord, the source of Israel’s life.
27 Look, the little tribe of Benjamin leads the way.
    Then comes a great throng of rulers from Judah
    and all the rulers of Zebulun and Naphtali.

28 Summon your might, O God.[d]
    Display your power, O God, as you have in the past.
29 The kings of the earth are bringing tribute
    to your Temple in Jerusalem.
30 Rebuke these enemy nations—
    these wild animals lurking in the reeds,
    this herd of bulls among the weaker calves.
Make them bring bars of silver in humble tribute.
    Scatter the nations that delight in war.
31 Let Egypt come with gifts of precious metals[e];
    let Ethiopia[f] bring tribute to God.
32 Sing to God, you kingdoms of the earth.
    Sing praises to the Lord. Interlude
33 Sing to the one who rides across the ancient heavens,
    his mighty voice thundering from the sky.
34 Tell everyone about God’s power.
    His majesty shines down on Israel;
    his strength is mighty in the heavens.
35 God is awesome in his sanctuary.
    The God of Israel gives power and strength to his people.

Praise be to God!

Notas al pie

 1. 68:4 Or rides through the deserts.
 2. 68:11 Or a host of women.
 3. 68:23 As in Greek and Syriac versions; Hebrew reads shatter.
 4. 68:28 As in some Hebrew manuscripts and Greek and Syriac versions; most Hebrew manuscripts read Your God has commanded your strength.
 5. 68:31a Or of rich cloth.
 6. 68:31b Hebrew Cush.