สดุดี 68 TNCV - 詩 篇 68 CUVS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 68

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด บทเพลง)

1ขอพระเจ้าทรงลุกขึ้น ขอให้ศัตรูของพระองค์แตกฉานซ่านเซ็นไป
ขอให้ข้าศึกพ่ายหนีไปต่อหน้าพระองค์
ขอทรงไล่พวกเขาไปดั่งลมไล่ควัน
ขอให้คนชั่วร้ายพินาศไปต่อหน้าพระเจ้าดั่งขี้ผึ้งถูกไฟลน
แต่ขอให้คนชอบธรรมเปรมปรีดิ์
และชื่นชมยินดีต่อหน้าพระเจ้า
ขอให้พวกเขาผาสุกและชื่นบาน

จงร้องเพลงถวายพระเจ้า ร้องเทิดทูนพระนามพระองค์
แซ่ซ้องพระองค์ผู้เสด็จมาเหนือหมู่เมฆ[a]
พระนามของพระองค์คือพระยาห์เวห์ จงชื่นชมยินดีต่อหน้าพระองค์
บิดาของลูกกำพร้าพ่อและผู้ปกป้องของหญิงม่าย
คือองค์พระเจ้าในที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์
พระเจ้าทรงให้ผู้ว้าเหว่เดียวดายเข้าอยู่ในครอบครัว[b]
พระองค์ทรงนำผู้ถูกจองจำออกมาด้วยการร้องเพลง
แต่คนที่ชอบกบฏต้องใช้ชีวิตในดินแดนที่แห้งแล้งแตกระแหง

ข้าแต่พระเจ้า เมื่อพระองค์ทรงนำหน้าเหล่าประชากรของพระองค์
เมื่อพระองค์ทรงยาตราผ่านถิ่นกันดาร
เสลาห์
แผ่นดินโลกก็สะเทือนเลื่อนลั่น
และฟ้าสวรรค์ก็เทฝนลงมา
ต่อหน้าพระเจ้า เอกองค์แห่งภูเขาซีนาย
ต่อหน้าพระเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ประทานฝนอันอุดม
ให้ความชุ่มชื่นแก่มรดกที่อ่อนล้าของพระองค์
10 ข้าแต่พระเจ้า ประชากรของพระองค์ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่น
พระองค์ประทานแก่ผู้อัตคัดแร้นแค้นจากความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์

11 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศพระวจนะ
มหาชนร่วมกันป่าวร้องแจ้งข่าว
12 “บรรดากษัตริย์และกองทัพรีบหนีเตลิดไปแล้ว
ผู้คนแบ่งของที่ริบได้กันในค่าย
13 แม้ในขณะที่ท่านนอนอยู่ท่ามกลางฝูงแกะ[c]
ปีกนกพิราบของเราก็อาบด้วยเงิน
และขนก็อร่ามด้วยทองคำ”
14 เมื่อองค์ทรงฤทธิ์กระทำให้บรรดากษัตริย์ในดินแดนนั้นกระจัดกระจายไป
ก็เปรียบเหมือนหิมะตกบนภูเขาศัลโมน

15 ขุนเขาแห่งบาชานตั้งตระหง่าน
ยอดต่างๆ ลดหลั่นตลอดแนวเทือกเขา
16 เทือกเขาลดหลั่นเอ๋ย เหตุใดจึงจ้องดู
ภูเขาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือก
เป็นที่ประทับอย่างริษยา?
17 ราชรถของพระเจ้ามีนับหมื่นนับแสน
องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจากภูเขาซีนาย
เข้าสู่สถานนมัสการของพระองค์
18 เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูง
พระองค์ทรงนำเชลยไปด้วย
พระองค์ทรงรับของถวายจากมนุษย์
แม้แต่จาก[d]คนที่ชอบกบฏ
ข้าแต่พระเจ้าพระยาห์เวห์ เพื่อพระองค์[e]จะประทับที่นั่น

19 ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
ผู้ทรงแบกรับภาระหนักของเราทุกวัน
เสลาห์
20 พระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด
การรอดพ้นจากความตายมาจากพระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต
21 แน่ทีเดียว พระเจ้าจะทรงบดขยี้ศีรษะศัตรูของพระองค์
คือศีรษะที่มีผมดกหนาของเหล่าผู้ดำเนินในความบาป
22 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เราจะนำพวกเขาออกมาจากบาชาน
เราจะนำเขาออกมาจากทะเลลึก
23 เพื่อพวกเจ้าจะเอาเลือดศัตรูล้างเท้า
และลิ้นของสุนัขของเจ้าจะได้รับส่วนแบ่งของมัน”

24 ข้าแต่พระเจ้า ขบวนแห่ของพระองค์ปรากฏขึ้นแล้ว
ขบวนเสด็จของพระเจ้าจอมราชันของข้าพระองค์เคลื่อนเข้าสู่สถานนมัสการ
25 หมู่นักร้องนำหน้า นักดนตรีตามหลัง
บรรดาหญิงสาวที่เล่นรำมะนาก็อยู่กับพวกเขา
26 จงสรรเสริญพระเจ้าในที่ประชุมใหญ่
จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าในที่ชุมนุมประชากรอิสราเอล
27 เบนยามินเผ่าน้อยนำทางไป
นั่นหมู่เจ้านายแห่งยูดาห์
และนั่นเจ้านายแห่งเศบูลุนกับนัฟทาลี

28 ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรวบรวมฤทธานุภาพของพระองค์[f]
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสำแดงพระกำลังของพระองค์เหมือนที่ทรงกระทำมาในอดีต
29 เพราะพระวิหารของพระองค์ในเยรูซาเล็ม
บรรดากษัตริย์จะทรงนำเครื่องราชบรรณาการมาถวายแด่พระองค์
30 ขอทรงลงโทษสัตว์ร้ายในพงอ้อ
ขอทรงลงโทษฝูงโคถึกในหมู่ลูกวัวแห่งชนชาติทั้งหลาย
ขอทรงกระทำให้พวกเขาสยบและนำเงินแท่งมา
ขอทรงกระทำให้ชนชาติต่างๆ ที่ใฝ่สงครามกระจัดกระจายไป
31 บรรดาทูตจะมาจากอียิปต์
คูช[g]จะยอมจำนนต่อพระเจ้า

32 บรรดาอาณาจักรของแผ่นดินโลกเอ๋ย
จงสดุดีพระเจ้าเถิด จงร้องเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า
เสลาห์
33 ผู้เสด็จมาเหนือฟ้าสวรรค์ดึกดำบรรพ์
ผู้เปล่งพระสุรเสียงกัมปนาทกึกก้อง
34 จงประกาศฤทธานุภาพของพระเจ้า
พระบารมีของพระองค์อยู่เหนืออิสราเอล
ฤทธานุภาพของพระองค์อยู่ในฟ้าสวรรค์
35 ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงน่าครั่นคร้ามยิ่งนักในสถานนมัสการของพระองค์
พระเจ้าแห่งอิสราเอลประทานฤทธานุภาพ และกำลังแก่ประชากรของพระองค์

ขอถวายสรรเสริญแด่พระเจ้า!

Notas al pie

  1. 68:4 หรือเตรียมทางสำหรับพระองค์ผู้เสด็จผ่านทะเลทราย
  2. 68:6 หรือให้ผู้โดดเดี่ยวอยู่ในบ้านเกิดของเขา
  3. 68:13 หรือถุงสัมภาระ
  4. 68:18 หรือรับของถวายเพื่อมนุษย์ / แม้แต่
  5. 68:18 หรือพวกเขา
  6. 68:28 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าพระเจ้าของท่านได้รวบรวมฤทธานุภาพเพื่อท่าน
  7. 68:31 คือ ตอนบนของลุ่มแม่น้ำไนล์

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 68

1( 大 卫 的 诗 歌 , 交 与 伶 长 。 ) 愿 神 兴 起 , 使 他 的 仇 敌 四 散 , 叫 那 恨 他 的 人 从 他 面 前 逃 跑 。

他 们 被 驱 逐 , 如 烟 被 风 吹 散 ; 恶 人 见 神 之 面 而 消 灭 , 如 蜡 被 火 ? 化 。

惟 有 义 人 必 然 欢 喜 , 在 神 面 前 高 兴 快 乐 。

你 们 当 向 神 唱 诗 , 歌 颂 他 的 名 ; 为 那 坐 车 行 过 旷 野 的 修 平 大 路 。 他 的 名 是 耶 和 华 , 要 在 他 面 前 欢 乐 !

神 在 他 的 圣 所 作 孤 儿 的 父 , 作 寡 妇 的 伸 冤 者 。

神 叫 孤 独 的 有 家 , 使 被 囚 的 出 来 享 福 ; 惟 有 悖 逆 的 住 在 乾 燥 之 地 。

神 啊 , 你 曾 在 你 百 姓 前 头 出 来 , 在 旷 野 行 走 。 ( 细 拉 )

那 时 , 地 见 神 的 面 而 震 动 , 天 也 落 雨 ; 西 乃 山 见 以 色 列 神 的 面 也 震 动 。

神 啊 , 你 降 下 大 雨 ; 你 产 业 以 色 列 疲 乏 的 时 候 , 你 使 他 坚 固 。

10 你 的 会 众 住 在 其 中 ; 神 啊 , 你 的 恩 惠 是 为 困 苦 人 预 备 的 。

11 主 发 命 令 , 传 好 信 息 的 妇 女 成 了 大 群 。

12 统 兵 的 君 王 逃 跑 了 , 逃 跑 了 ; 在 家 等 候 的 妇 女 分 受 所 夺 的 。

13 你 们 安 卧 在 羊 圈 的 时 候 , 好 像 鸽 子 的 翅 膀 镀 白 银 , 翎 毛 镀 黄 金 一 般 。

14 全 能 者 在 境 内 赶 散 列 王 的 时 候 , 势 如 飘 雪 在 撒 们 。

15 巴 珊 山 是 神 的 山 ; 巴 珊 山 是 多 峰 多 岭 的 山 。

16 你 们 多 峰 多 岭 的 山 哪 , 为 何 斜 看 神 所 愿 居 住 的 山 ? 耶 和 华 必 住 这 山 , 直 到 永 远 !

17 神 的 车 葱 讵 万 盈 千 ; 主 在 其 中 , 好 像 在 西 乃 圣 山 一 样 。

18 你 已 经 升 上 高 天 , 掳 掠 仇 敌 ; 你 在 人 间 , 就 是 在 悖 逆 的 人 间 , 受 了 供 献 , 叫 耶 和 华 神 可 以 与 他 们 同 住 。

19 天 天 背 负 我 们 重 担 的 主 , 就 是 拯 救 我 们 的 神 , 是 应 当 称 颂 的 ! ( 细 拉 )

20 神 是 为 我 们 施 行 诸 般 救 恩 的 神 ; 人 能 脱 离 死 亡 是 在 乎 主 耶 和 华 。

21 但 神 要 打 破 他 仇 敌 的 头 , 就 是 那 常 犯 罪 之 人 的 发 顶 。

22 主 说 : 我 要 使 众 民 从 巴 珊 而 归 , 使 他 们 从 深 海 而 回 ,

23 使 你 打 碎 仇 敌 , 你 的 脚 踹 在 血 中 , 使 你 狗 的 舌 头 从 其 中 得 分 。

24 神 啊 , 你 是 我 的 神 , 我 的 王 ; 人 已 经 看 见 你 行 走 , 进 入 圣 所 。

25 歌 唱 的 行 在 前 , 作 乐 的 随 在 後 , 都 在 击 鼓 的 童 女 中 间 。

26 从 以 色 列 源 头 而 来 的 , 当 在 各 会 中 称 颂 主 神 !

27 在 那 里 , 有 统 管 他 们 的 小 便 雅 悯 , 有 犹 大 的 首 领 和 他 们 的 群 众 , 有 西 布 伦 的 首 领 , 有 拿 弗 他 利 的 首 领 。

28 以 色 列 的 能 力 是 神 所 赐 的 ; 神 啊 , 求 你 坚 固 你 为 我 们 所 成 全 的 事 !

29 因 你 耶 路 撒 冷 的 殿 , 列 王 必 带 贡 物 献 给 你 。

30 求 你 叱 喝 芦 苇 中 的 野 兽 和 群 公 牛 , 并 列 邦 中 的 牛 犊 。 把 银 块 踹 在 脚 下 ; 神 已 经 赶 散 好 争 战 的 列 邦 。

31 埃 及 的 公 侯 要 出 来 朝 见 神 ; 古 实 人 要 急 忙 举 手 祷 告 。

32 世 上 的 列 国 啊 , 你 们 要 向 神 歌 唱 ; 愿 你 们 歌 颂 主 !

33 歌 颂 那 自 古 驾 行 在 诸 天 以 上 的 主 ! 他 发 出 声 音 , 是 极 大 的 声 音 。

34 你 们 要 将 能 力 归 给 神 。 他 的 威 荣 在 以 色 列 之 上 ; 他 的 能 力 是 在 穹 苍 。

35 神 啊 , 你 从 圣 所 显 为 可 畏 ; 以 色 列 的 神 是 那 将 力 量 权 能 赐 给 他 百 姓 的 。 神 是 应 当 称 颂 的 !