สดุดี 68 TNCV - Matej 68 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 68:1-35

สดุดี 68

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด บทเพลง)

1ขอพระเจ้าทรงลุกขึ้น ขอให้ศัตรูของพระองค์แตกฉานซ่านเซ็นไป

ขอให้ข้าศึกพ่ายหนีไปต่อหน้าพระองค์

2ขอทรงไล่พวกเขาไปดั่งลมไล่ควัน

ขอให้คนชั่วร้ายพินาศไปต่อหน้าพระเจ้าดั่งขี้ผึ้งถูกไฟลน

3แต่ขอให้คนชอบธรรมเปรมปรีดิ์

และชื่นชมยินดีต่อหน้าพระเจ้า

ขอให้พวกเขาผาสุกและชื่นบาน

4จงร้องเพลงถวายพระเจ้า ร้องเทิดทูนพระนามพระองค์

แซ่ซ้องพระองค์ผู้เสด็จมาเหนือหมู่เมฆ68:4 หรือเตรียมทางสำหรับพระองค์ผู้เสด็จผ่านทะเลทราย

พระนามของพระองค์คือพระยาห์เวห์ จงชื่นชมยินดีต่อหน้าพระองค์

5บิดาของลูกกำพร้าพ่อและผู้ปกป้องของหญิงม่าย

คือองค์พระเจ้าในที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์

6พระเจ้าทรงให้ผู้ว้าเหว่เดียวดายเข้าอยู่ในครอบครัว68:6 หรือให้ผู้โดดเดี่ยวอยู่ในบ้านเกิดของเขา

พระองค์ทรงนำผู้ถูกจองจำออกมาด้วยการร้องเพลง

แต่คนที่ชอบกบฏต้องใช้ชีวิตในดินแดนที่แห้งแล้งแตกระแหง

7ข้าแต่พระเจ้า เมื่อพระองค์ทรงนำหน้าเหล่าประชากรของพระองค์

เมื่อพระองค์ทรงยาตราผ่านถิ่นกันดาร

เสลาห์

8แผ่นดินโลกก็สะเทือนเลื่อนลั่น

และฟ้าสวรรค์ก็เทฝนลงมา

ต่อหน้าพระเจ้า เอกองค์แห่งภูเขาซีนาย

ต่อหน้าพระเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล

9ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ประทานฝนอันอุดม

ให้ความชุ่มชื่นแก่มรดกที่อ่อนล้าของพระองค์

10ข้าแต่พระเจ้า ประชากรของพระองค์ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่น

พระองค์ประทานแก่ผู้อัตคัดแร้นแค้นจากความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์

11องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศพระวจนะ

มหาชนร่วมกันป่าวร้องแจ้งข่าว

12“บรรดากษัตริย์และกองทัพรีบหนีเตลิดไปแล้ว

ผู้คนแบ่งของที่ริบได้กันในค่าย

13แม้ในขณะที่ท่านนอนอยู่ท่ามกลางฝูงแกะ68:13 หรือถุงสัมภาระ

ปีกนกพิราบของเราก็อาบด้วยเงิน

และขนก็อร่ามด้วยทองคำ”

14เมื่อองค์ทรงฤทธิ์กระทำให้บรรดากษัตริย์ในดินแดนนั้นกระจัดกระจายไป

ก็เปรียบเหมือนหิมะตกบนภูเขาศัลโมน

15ขุนเขาแห่งบาชานตั้งตระหง่าน

ยอดต่างๆ ลดหลั่นตลอดแนวเทือกเขา

16เทือกเขาลดหลั่นเอ๋ย เหตุใดจึงจ้องดู

ภูเขาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือก

เป็นที่ประทับอย่างริษยา?

17ราชรถของพระเจ้ามีนับหมื่นนับแสน

องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจากภูเขาซีนาย

เข้าสู่สถานนมัสการของพระองค์

18เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูง

พระองค์ทรงนำเชลยไปด้วย

พระองค์ทรงรับของถวายจากมนุษย์

แม้แต่จาก68:18 หรือรับของถวายเพื่อมนุษย์ / แม้แต่คนที่ชอบกบฏ

ข้าแต่พระเจ้าพระยาห์เวห์ เพื่อพระองค์68:18 หรือพวกเขาจะประทับที่นั่น

19ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

ผู้ทรงแบกรับภาระหนักของเราทุกวัน

เสลาห์

20พระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด

การรอดพ้นจากความตายมาจากพระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต

21แน่ทีเดียว พระเจ้าจะทรงบดขยี้ศีรษะศัตรูของพระองค์

คือศีรษะที่มีผมดกหนาของเหล่าผู้ดำเนินในความบาป

22องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เราจะนำพวกเขาออกมาจากบาชาน

เราจะนำเขาออกมาจากทะเลลึก

23เพื่อพวกเจ้าจะเอาเลือดศัตรูล้างเท้า

และลิ้นของสุนัขของเจ้าจะได้รับส่วนแบ่งของมัน”

24ข้าแต่พระเจ้า ขบวนแห่ของพระองค์ปรากฏขึ้นแล้ว

ขบวนเสด็จของพระเจ้าจอมราชันของข้าพระองค์เคลื่อนเข้าสู่สถานนมัสการ

25หมู่นักร้องนำหน้า นักดนตรีตามหลัง

บรรดาหญิงสาวที่เล่นรำมะนาก็อยู่กับพวกเขา

26จงสรรเสริญพระเจ้าในที่ประชุมใหญ่

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าในที่ชุมนุมประชากรอิสราเอล

27เบนยามินเผ่าน้อยนำทางไป

นั่นหมู่เจ้านายแห่งยูดาห์

และนั่นเจ้านายแห่งเศบูลุนกับนัฟทาลี

28ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรวบรวมฤทธานุภาพของพระองค์68:28 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าพระเจ้าของท่านได้รวบรวมฤทธานุภาพเพื่อท่าน

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสำแดงพระกำลังของพระองค์เหมือนที่ทรงกระทำมาในอดีต

29เพราะพระวิหารของพระองค์ในเยรูซาเล็ม

บรรดากษัตริย์จะทรงนำเครื่องราชบรรณาการมาถวายแด่พระองค์

30ขอทรงลงโทษสัตว์ร้ายในพงอ้อ

ขอทรงลงโทษฝูงโคถึกในหมู่ลูกวัวแห่งชนชาติทั้งหลาย

ขอทรงกระทำให้พวกเขาสยบและนำเงินแท่งมา

ขอทรงกระทำให้ชนชาติต่างๆ ที่ใฝ่สงครามกระจัดกระจายไป

31บรรดาทูตจะมาจากอียิปต์

คูช68:31 คือ ตอนบนของลุ่มแม่น้ำไนล์จะยอมจำนนต่อพระเจ้า

32บรรดาอาณาจักรของแผ่นดินโลกเอ๋ย

จงสดุดีพระเจ้าเถิด จงร้องเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

เสลาห์

33ผู้เสด็จมาเหนือฟ้าสวรรค์ดึกดำบรรพ์

ผู้เปล่งพระสุรเสียงกัมปนาทกึกก้อง

34จงประกาศฤทธานุภาพของพระเจ้า

พระบารมีของพระองค์อยู่เหนืออิสราเอล

ฤทธานุภาพของพระองค์อยู่ในฟ้าสวรรค์

35ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงน่าครั่นคร้ามยิ่งนักในสถานนมัสการของพระองค์

พระเจ้าแห่งอิสราเอลประทานฤทธานุภาพ และกำลังแก่ประชากรของพระองค์

ขอถวายสรรเสริญแด่พระเจ้า!

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.