สดุดี 68 TNCV - Psaumes 68 BDS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 68

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด บทเพลง)

1ขอพระเจ้าทรงลุกขึ้น ขอให้ศัตรูของพระองค์แตกฉานซ่านเซ็นไป
ขอให้ข้าศึกพ่ายหนีไปต่อหน้าพระองค์
ขอทรงไล่พวกเขาไปดั่งลมไล่ควัน
ขอให้คนชั่วร้ายพินาศไปต่อหน้าพระเจ้าดั่งขี้ผึ้งถูกไฟลน
แต่ขอให้คนชอบธรรมเปรมปรีดิ์
และชื่นชมยินดีต่อหน้าพระเจ้า
ขอให้พวกเขาผาสุกและชื่นบาน

จงร้องเพลงถวายพระเจ้า ร้องเทิดทูนพระนามพระองค์
แซ่ซ้องพระองค์ผู้เสด็จมาเหนือหมู่เมฆ[a]
พระนามของพระองค์คือพระยาห์เวห์ จงชื่นชมยินดีต่อหน้าพระองค์
บิดาของลูกกำพร้าพ่อและผู้ปกป้องของหญิงม่าย
คือองค์พระเจ้าในที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์
พระเจ้าทรงให้ผู้ว้าเหว่เดียวดายเข้าอยู่ในครอบครัว[b]
พระองค์ทรงนำผู้ถูกจองจำออกมาด้วยการร้องเพลง
แต่คนที่ชอบกบฏต้องใช้ชีวิตในดินแดนที่แห้งแล้งแตกระแหง

ข้าแต่พระเจ้า เมื่อพระองค์ทรงนำหน้าเหล่าประชากรของพระองค์
เมื่อพระองค์ทรงยาตราผ่านถิ่นกันดาร
เสลาห์
แผ่นดินโลกก็สะเทือนเลื่อนลั่น
และฟ้าสวรรค์ก็เทฝนลงมา
ต่อหน้าพระเจ้า เอกองค์แห่งภูเขาซีนาย
ต่อหน้าพระเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ประทานฝนอันอุดม
ให้ความชุ่มชื่นแก่มรดกที่อ่อนล้าของพระองค์
10 ข้าแต่พระเจ้า ประชากรของพระองค์ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่น
พระองค์ประทานแก่ผู้อัตคัดแร้นแค้นจากความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์

11 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศพระวจนะ
มหาชนร่วมกันป่าวร้องแจ้งข่าว
12 “บรรดากษัตริย์และกองทัพรีบหนีเตลิดไปแล้ว
ผู้คนแบ่งของที่ริบได้กันในค่าย
13 แม้ในขณะที่ท่านนอนอยู่ท่ามกลางฝูงแกะ[c]
ปีกนกพิราบของเราก็อาบด้วยเงิน
และขนก็อร่ามด้วยทองคำ”
14 เมื่อองค์ทรงฤทธิ์กระทำให้บรรดากษัตริย์ในดินแดนนั้นกระจัดกระจายไป
ก็เปรียบเหมือนหิมะตกบนภูเขาศัลโมน

15 ขุนเขาแห่งบาชานตั้งตระหง่าน
ยอดต่างๆ ลดหลั่นตลอดแนวเทือกเขา
16 เทือกเขาลดหลั่นเอ๋ย เหตุใดจึงจ้องดู
ภูเขาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือก
เป็นที่ประทับอย่างริษยา?
17 ราชรถของพระเจ้ามีนับหมื่นนับแสน
องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจากภูเขาซีนาย
เข้าสู่สถานนมัสการของพระองค์
18 เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูง
พระองค์ทรงนำเชลยไปด้วย
พระองค์ทรงรับของถวายจากมนุษย์
แม้แต่จาก[d]คนที่ชอบกบฏ
ข้าแต่พระเจ้าพระยาห์เวห์ เพื่อพระองค์[e]จะประทับที่นั่น

19 ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
ผู้ทรงแบกรับภาระหนักของเราทุกวัน
เสลาห์
20 พระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด
การรอดพ้นจากความตายมาจากพระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต
21 แน่ทีเดียว พระเจ้าจะทรงบดขยี้ศีรษะศัตรูของพระองค์
คือศีรษะที่มีผมดกหนาของเหล่าผู้ดำเนินในความบาป
22 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เราจะนำพวกเขาออกมาจากบาชาน
เราจะนำเขาออกมาจากทะเลลึก
23 เพื่อพวกเจ้าจะเอาเลือดศัตรูล้างเท้า
และลิ้นของสุนัขของเจ้าจะได้รับส่วนแบ่งของมัน”

24 ข้าแต่พระเจ้า ขบวนแห่ของพระองค์ปรากฏขึ้นแล้ว
ขบวนเสด็จของพระเจ้าจอมราชันของข้าพระองค์เคลื่อนเข้าสู่สถานนมัสการ
25 หมู่นักร้องนำหน้า นักดนตรีตามหลัง
บรรดาหญิงสาวที่เล่นรำมะนาก็อยู่กับพวกเขา
26 จงสรรเสริญพระเจ้าในที่ประชุมใหญ่
จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าในที่ชุมนุมประชากรอิสราเอล
27 เบนยามินเผ่าน้อยนำทางไป
นั่นหมู่เจ้านายแห่งยูดาห์
และนั่นเจ้านายแห่งเศบูลุนกับนัฟทาลี

28 ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรวบรวมฤทธานุภาพของพระองค์[f]
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสำแดงพระกำลังของพระองค์เหมือนที่ทรงกระทำมาในอดีต
29 เพราะพระวิหารของพระองค์ในเยรูซาเล็ม
บรรดากษัตริย์จะทรงนำเครื่องราชบรรณาการมาถวายแด่พระองค์
30 ขอทรงลงโทษสัตว์ร้ายในพงอ้อ
ขอทรงลงโทษฝูงโคถึกในหมู่ลูกวัวแห่งชนชาติทั้งหลาย
ขอทรงกระทำให้พวกเขาสยบและนำเงินแท่งมา
ขอทรงกระทำให้ชนชาติต่างๆ ที่ใฝ่สงครามกระจัดกระจายไป
31 บรรดาทูตจะมาจากอียิปต์
คูช[g]จะยอมจำนนต่อพระเจ้า

32 บรรดาอาณาจักรของแผ่นดินโลกเอ๋ย
จงสดุดีพระเจ้าเถิด จงร้องเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า
เสลาห์
33 ผู้เสด็จมาเหนือฟ้าสวรรค์ดึกดำบรรพ์
ผู้เปล่งพระสุรเสียงกัมปนาทกึกก้อง
34 จงประกาศฤทธานุภาพของพระเจ้า
พระบารมีของพระองค์อยู่เหนืออิสราเอล
ฤทธานุภาพของพระองค์อยู่ในฟ้าสวรรค์
35 ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงน่าครั่นคร้ามยิ่งนักในสถานนมัสการของพระองค์
พระเจ้าแห่งอิสราเอลประทานฤทธานุภาพ และกำลังแก่ประชากรของพระองค์

ขอถวายสรรเสริญแด่พระเจ้า!

Notas al pie

 1. 68:4 หรือเตรียมทางสำหรับพระองค์ผู้เสด็จผ่านทะเลทราย
 2. 68:6 หรือให้ผู้โดดเดี่ยวอยู่ในบ้านเกิดของเขา
 3. 68:13 หรือถุงสัมภาระ
 4. 68:18 หรือรับของถวายเพื่อมนุษย์ / แม้แต่
 5. 68:18 หรือพวกเขา
 6. 68:28 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าพระเจ้าของท่านได้รวบรวมฤทธานุภาพเพื่อท่าน
 7. 68:31 คือ ตอนบนของลุ่มแม่น้ำไนล์

La Bible du Semeur

Psaumes 68

Le triomphe du Dieu victorieux

1Au chef de chœur. Psaume de David. A chanter. Cantique.

Que Dieu se lève ! |Et voici : ses adversaires |sont dispersés !
Ses ennemis |fuient devant lui[a].
Tu les dissipes[b] |comme une fumée se dissipe,
comme la cire |qui fond au feu !
Ainsi périssent devant Dieu |tous les méchants.
Alors les justes |se réjouiront,
et ils seront |dans l’allégresse devant Dieu.
Oui, ils seront remplis de joie.
Chantez à Dieu ! |Louez-le par vos chants !
Frayez la voie |de celui qui chevauche les nuées[c] !
Son nom est « l’Eternel ».
Exultez de joie devant lui !
Il est le père |des orphelins, |le défenseur des veuves.
Oui, tel est Dieu |dans sa sainte demeure.
Dieu accorde aux gens seuls |une famille.
Il donne aux prisonniers |de sortir libres, dans la joie.
Seuls les rebelles |sont confinés |dans un désert aride.
O notre Dieu, |quand tu sortis |en tête de ton peuple[d],
quand tu marchas |dans le désert,
            Pause
la terre alors trembla[e], |le ciel fondit en eau, |devant Dieu, le Dieu du mont Sinaï,
devant Dieu, le Dieu d’Israël.
10 Tu répandis, ô Dieu, |une pluie bienfaisante
pour affermir le peuple[f] |qui t’appartient |alors qu’il était épuisé.
11 Ton peuple habite dans le lieu
que tu as préparé, |ô Dieu, dans ta bonté,
pour que les pauvres s’y installent.
12 Le Seigneur dit un mot,
et aussitôt les messagères |d’une bonne nouvelle |font une armée nombreuse[g].
13 Les rois des armées ennemies
s’enfuient et c’est la débandade.
Celles qui sont restées |à la maison
partagent le butin.
14 Allez-vous rester au repos |auprès des bergeries[h] ?
Les ailes de la colombe sont argentées
et son plumage est jaune d’or[i].
15 Lorsque le Tout-Puissant |y dispersa les rois,
il neigeait sur le mont Tsalmôn[j].

16 Vous, montagnes sublimes, |monts du Basan[k],
monts aux cimes nombreuses, |monts du Basan,
17 pourquoi jalousez-vous, |monts aux cimes nombreuses,
le mont choisi par Dieu |pour résidence[l] ?
Néanmoins l’Eternel |y habitera pour toujours.
18 Les chars de Dieu |sont innombrables,
il y en a des milliers |et des milliers[m],
et l’Eternel |est parmi eux.
Il est venu |du Sinaï |jusqu’à son sanctuaire[n].
19 Tu es monté sur la hauteur, |tu as emmené des captifs.
Et tu as prélevé des dons[o] |parmi les hommes,
et même parmi les rebelles, |pour ta demeure, |Eternel Dieu.
20 Béni soit le Seigneur |jour après jour,
car il nous prend en charge, |ce Dieu qui est notre sauveur.
            Pause
21 Dieu est pour nous |un Dieu qui sauve !
L’Eternel, le Seigneur, |peut nous délivrer de la mort.
22 Mais Dieu fracassera |le crâne de ses ennemis,
la tête chevelue |des hommes dont la conduite est coupable.
23 Le Seigneur a déclaré : des monts du Basan, |je les ramènerai,
je les ramènerai |des profondeurs marines,
24 afin que tu baignes tes pieds |dans le sang de ses ennemis,
et que tes chiens |prennent leur part à la curée.

25 On voit arriver ton cortège, ô Dieu,
oui, le cortège |de mon Dieu, mon Roi, |dans le lieu saint[p].
26 Les chanteurs sont en tête, |les musiciens en queue,
ils viennent au milieu |de jeunes filles, |battant du tambourin.
27 Bénissez Dieu |dans vos rassemblements,
bénissez le Seigneur, |vous, issus d’Israël[q] !
28 En tête marche Benjamin, |le plus petit,
puis les chefs de Juda, |avec leurs grandes troupes,
les chefs de Zabulon |et ceux de Nephtali[r].

29 Ton Dieu a décidé |de te prodiguer de la force[s].
Veuille accomplir avec puissance, |ô Dieu, |tes œuvres envers nous,
30 depuis ton sanctuaire |qui domine Jérusalem !
Des rois t’y apporteront leurs présents.
31 Menace-le, |le crocodile |qui se tapit parmi les joncs,
de même que le troupeau des taureaux, |avec les veaux des peuples,
et qu’ils viennent se prosterner |en offrant leurs lingots d’argent.
Disperse-les, ces peuples |aimant la guerre !
32 De nobles messagers[t] |arrivent de l’Egypte,
les Ethiopiens accourent, |les mains tendues vers Dieu.

33 Royaumes de la terre, |chantez à Dieu !
Louez le Seigneur par vos chants !
            Pause
34 Oui, chantez en l’honneur |de celui qui chevauche dans les cieux, |les cieux antiques,
et qui fait résonner sa voix, |une voix éclatante.
35 Proclamez de Dieu la puissance !
Il est majestueux |au-dessus d’Israël,
et sa puissance éclate |dans les nuées.
36 Que tu es redoutable, ô Dieu, |depuis ton sanctuaire !
Lui, il est le Dieu d’Israël |et il donne à son peuple |force et puissance.
Béni soit Dieu !

Notas al pie

 1. 68.2 Voir Nb 10.35.
 2. 68.3 Les versions anciennes ont : ils se dissipent.
 3. 68.5 Le mot hébreu qui signifie plaines peut être rapproché d’un terme assyro-babylonien qui signifie nuages. L’expression celui qui chevauche les nuées se retrouve à Ougarit. Dieu est comparé à un chef d’armée qui chevauche à la tête de ses troupes et auquel, selon l’habitude antique, on prépare le chemin pour en ôter tout obstacle (Es 40.3). Les v. 1-18 décrivent la marche triomphale de Dieu, du Sinaï (sous Moïse) au mont Sion (sous David).
 4. 68.8 Les v. 8-9 reprennent en partie le cantique de Débora (Jg 5.4-5).
 5. 68.9 Voir Ex 19.18.
 6. 68.10 D’autres comprennent : le pays.
 7. 68.12 Il s’agit de la foule des femmes annonçant la bonne nouvelle de la victoire de Dieu sur les habitants de Canaan (voir Ex 23.22-23, 27-28, 31 ; Dt 7.10-24 ; etc.).
 8. 68.14 auprès des bergeries : autre traduction : dans vos foyers.
 9. 68.14 Il s’agit, selon certains, des enseignes des armées au combat, selon d’autres, du butin dont on dresse l’inventaire. Selon d’autres encore, il pourrait s’agir de l’oiseau voyageur qui apporte la nouvelle de la victoire.
 10. 68.15 Selon certains, une montagne près de Sichem (Jg 9.46-48), selon d’autres, le djebel Druze, un mont volcanique à l’est du Basan, au nord-est du lac de Galilée.
 11. 68.16 Situé à l’est de la mer de Galilée, avec ses montagnes imposantes aux parois de basalte et aux nombreux sommets.
 12. 68.17 C’est-à-dire le mont Sion.
 13. 68.18 Voir 2 R 6.17 ; Ha 3.8, 15.
 14. 68.18 Texte difficile. Autre traduction : le Seigneur est parmi eux et le Sinaï dans le sanctuaire.
 15. 68.19 La version syriaque a : tu as fait des dons aux hommes. La citation de ce verset en Ep 4.8 contient la même idée.
 16. 68.25 Autre traduction : parmi le peuple saint.
 17. 68.27 L’hébreu a : la source d’Israël, ce qui pourrait aussi s’appliquer au sanctuaire (voir Za 13.1).
 18. 68.28 Selon un manuscrit hébreu. Le sens du texte hébreu traditionnel est obscur.
 19. 68.29 Certains traduisent d’après quelques manuscrits hébreux, l’ancienne version grecque et la version syriaque : manifeste ta force, ô Dieu.
 20. 68.32 D’après les versions anciennes. Hébreu de sens incertain.