สดุดี 68 TNCV - Psalm 68 AMP

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 68

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด บทเพลง)

1ขอพระเจ้าทรงลุกขึ้น ขอให้ศัตรูของพระองค์แตกฉานซ่านเซ็นไป
ขอให้ข้าศึกพ่ายหนีไปต่อหน้าพระองค์
ขอทรงไล่พวกเขาไปดั่งลมไล่ควัน
ขอให้คนชั่วร้ายพินาศไปต่อหน้าพระเจ้าดั่งขี้ผึ้งถูกไฟลน
แต่ขอให้คนชอบธรรมเปรมปรีดิ์
และชื่นชมยินดีต่อหน้าพระเจ้า
ขอให้พวกเขาผาสุกและชื่นบาน

จงร้องเพลงถวายพระเจ้า ร้องเทิดทูนพระนามพระองค์
แซ่ซ้องพระองค์ผู้เสด็จมาเหนือหมู่เมฆ[a]
พระนามของพระองค์คือพระยาห์เวห์ จงชื่นชมยินดีต่อหน้าพระองค์
บิดาของลูกกำพร้าพ่อและผู้ปกป้องของหญิงม่าย
คือองค์พระเจ้าในที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์
พระเจ้าทรงให้ผู้ว้าเหว่เดียวดายเข้าอยู่ในครอบครัว[b]
พระองค์ทรงนำผู้ถูกจองจำออกมาด้วยการร้องเพลง
แต่คนที่ชอบกบฏต้องใช้ชีวิตในดินแดนที่แห้งแล้งแตกระแหง

ข้าแต่พระเจ้า เมื่อพระองค์ทรงนำหน้าเหล่าประชากรของพระองค์
เมื่อพระองค์ทรงยาตราผ่านถิ่นกันดาร
เสลาห์
แผ่นดินโลกก็สะเทือนเลื่อนลั่น
และฟ้าสวรรค์ก็เทฝนลงมา
ต่อหน้าพระเจ้า เอกองค์แห่งภูเขาซีนาย
ต่อหน้าพระเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ประทานฝนอันอุดม
ให้ความชุ่มชื่นแก่มรดกที่อ่อนล้าของพระองค์
10 ข้าแต่พระเจ้า ประชากรของพระองค์ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่น
พระองค์ประทานแก่ผู้อัตคัดแร้นแค้นจากความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์

11 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศพระวจนะ
มหาชนร่วมกันป่าวร้องแจ้งข่าว
12 “บรรดากษัตริย์และกองทัพรีบหนีเตลิดไปแล้ว
ผู้คนแบ่งของที่ริบได้กันในค่าย
13 แม้ในขณะที่ท่านนอนอยู่ท่ามกลางฝูงแกะ[c]
ปีกนกพิราบของเราก็อาบด้วยเงิน
และขนก็อร่ามด้วยทองคำ”
14 เมื่อองค์ทรงฤทธิ์กระทำให้บรรดากษัตริย์ในดินแดนนั้นกระจัดกระจายไป
ก็เปรียบเหมือนหิมะตกบนภูเขาศัลโมน

15 ขุนเขาแห่งบาชานตั้งตระหง่าน
ยอดต่างๆ ลดหลั่นตลอดแนวเทือกเขา
16 เทือกเขาลดหลั่นเอ๋ย เหตุใดจึงจ้องดู
ภูเขาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือก
เป็นที่ประทับอย่างริษยา?
17 ราชรถของพระเจ้ามีนับหมื่นนับแสน
องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจากภูเขาซีนาย
เข้าสู่สถานนมัสการของพระองค์
18 เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูง
พระองค์ทรงนำเชลยไปด้วย
พระองค์ทรงรับของถวายจากมนุษย์
แม้แต่จาก[d]คนที่ชอบกบฏ
ข้าแต่พระเจ้าพระยาห์เวห์ เพื่อพระองค์[e]จะประทับที่นั่น

19 ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
ผู้ทรงแบกรับภาระหนักของเราทุกวัน
เสลาห์
20 พระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด
การรอดพ้นจากความตายมาจากพระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต
21 แน่ทีเดียว พระเจ้าจะทรงบดขยี้ศีรษะศัตรูของพระองค์
คือศีรษะที่มีผมดกหนาของเหล่าผู้ดำเนินในความบาป
22 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เราจะนำพวกเขาออกมาจากบาชาน
เราจะนำเขาออกมาจากทะเลลึก
23 เพื่อพวกเจ้าจะเอาเลือดศัตรูล้างเท้า
และลิ้นของสุนัขของเจ้าจะได้รับส่วนแบ่งของมัน”

24 ข้าแต่พระเจ้า ขบวนแห่ของพระองค์ปรากฏขึ้นแล้ว
ขบวนเสด็จของพระเจ้าจอมราชันของข้าพระองค์เคลื่อนเข้าสู่สถานนมัสการ
25 หมู่นักร้องนำหน้า นักดนตรีตามหลัง
บรรดาหญิงสาวที่เล่นรำมะนาก็อยู่กับพวกเขา
26 จงสรรเสริญพระเจ้าในที่ประชุมใหญ่
จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าในที่ชุมนุมประชากรอิสราเอล
27 เบนยามินเผ่าน้อยนำทางไป
นั่นหมู่เจ้านายแห่งยูดาห์
และนั่นเจ้านายแห่งเศบูลุนกับนัฟทาลี

28 ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรวบรวมฤทธานุภาพของพระองค์[f]
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสำแดงพระกำลังของพระองค์เหมือนที่ทรงกระทำมาในอดีต
29 เพราะพระวิหารของพระองค์ในเยรูซาเล็ม
บรรดากษัตริย์จะทรงนำเครื่องราชบรรณาการมาถวายแด่พระองค์
30 ขอทรงลงโทษสัตว์ร้ายในพงอ้อ
ขอทรงลงโทษฝูงโคถึกในหมู่ลูกวัวแห่งชนชาติทั้งหลาย
ขอทรงกระทำให้พวกเขาสยบและนำเงินแท่งมา
ขอทรงกระทำให้ชนชาติต่างๆ ที่ใฝ่สงครามกระจัดกระจายไป
31 บรรดาทูตจะมาจากอียิปต์
คูช[g]จะยอมจำนนต่อพระเจ้า

32 บรรดาอาณาจักรของแผ่นดินโลกเอ๋ย
จงสดุดีพระเจ้าเถิด จงร้องเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า
เสลาห์
33 ผู้เสด็จมาเหนือฟ้าสวรรค์ดึกดำบรรพ์
ผู้เปล่งพระสุรเสียงกัมปนาทกึกก้อง
34 จงประกาศฤทธานุภาพของพระเจ้า
พระบารมีของพระองค์อยู่เหนืออิสราเอล
ฤทธานุภาพของพระองค์อยู่ในฟ้าสวรรค์
35 ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงน่าครั่นคร้ามยิ่งนักในสถานนมัสการของพระองค์
พระเจ้าแห่งอิสราเอลประทานฤทธานุภาพ และกำลังแก่ประชากรของพระองค์

ขอถวายสรรเสริญแด่พระเจ้า!

Notas al pie

 1. 68:4 หรือเตรียมทางสำหรับพระองค์ผู้เสด็จผ่านทะเลทราย
 2. 68:6 หรือให้ผู้โดดเดี่ยวอยู่ในบ้านเกิดของเขา
 3. 68:13 หรือถุงสัมภาระ
 4. 68:18 หรือรับของถวายเพื่อมนุษย์ / แม้แต่
 5. 68:18 หรือพวกเขา
 6. 68:28 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าพระเจ้าของท่านได้รวบรวมฤทธานุภาพเพื่อท่าน
 7. 68:31 คือ ตอนบนของลุ่มแม่น้ำไนล์

Amplified Bible

Psalm 68

The God of Sinai and of the Sanctuary.

To the Chief Musician. A Psalm of David. A Song.

1Let God arise, and His enemies be scattered;
Let those who hate Him flee before Him.

As smoke is driven away, so drive them away;
As wax melts before the fire,
So let the wicked and guilty perish before [the presence of] God.

But let the righteous be glad; let them be in good spirits before God,
Yes, let them rejoice with delight.

Sing to God, sing praises to His name;
Lift up a song for Him who rides through the desert—
His name is the Lord—be in good spirits before Him.


A father of the fatherless and a judge and protector of the widows,
Is God in His holy habitation.

God makes a home for the lonely;
He leads the prisoners into prosperity,
Only the stubborn and rebellious dwell in a parched land.


O God, when You went out before Your people,
When You marched through the wilderness, Selah.

The earth trembled;
The heavens also poured down rain at the presence of God;
Sinai itself trembled at the presence of God, the God of Israel.

You, O God, sent abroad plentiful rain;
You confirmed Your inheritance when it was parched and weary.
10 
Your flock found a dwelling place in it;
O God, in Your goodness You provided for the poor.

11 
The Lord gives the command [to take Canaan];
The women who proclaim the good news are a great host (army);
12 
“The kings of the [enemies’] armies flee, they flee,
And the beautiful woman who remains at home divides the spoil [left behind].”
13 
When you lie down [to rest] among the [a]sheepfolds,
You [Israel] are like the wings of a dove [of victory] overlaid with silver,
Its feathers glistening with gold [trophies taken from the enemy].
14 
When the Almighty scattered [the Canaanite] kings in the land of Canaan,
It was snowing on [b]Zalmon.

15 
A mountain of God is the mountain of Bashan;
A [high] mountain of many summits is Mount Bashan [rising east of the Jordan].
16 
Why do you look with envy, mountains with many peaks,
At the mountain [of the city of Zion] which God has desired for His dwelling place?
Yes, the Lord will dwell there forever.
17 
The chariots of God are [c]myriads, thousands upon thousands;
The Lord is among them as He was at Sinai, in holiness.
18 
You have ascended on high, You have led away captive Your captives;
You have received gifts among men,
Even from the rebellious also, that the Lord God may dwell there.

19 
Blessed be the Lord, who bears our burden day by day,
The God who is our salvation! Selah.
20 
God is to us a God of acts of salvation;
And to [d]God the Lord belong escapes from death [setting us free].
21 
Surely God will shatter the head of His enemies,
The hairy scalp of one who goes on in his guilty ways.
22 
The Lord said, “I will bring your enemies back from Bashan;
I will bring them back from the depths of the [Red] Sea,
23 
That your foot may crush them in blood,
That the tongue of your dogs may have its share from your enemies.”

24 
They have seen Your [solemn] [e]procession, O God,
The procession of my God, my King, into the sanctuary [in holiness].
25 
The singers go in front, the players of instruments last;
Between them the maidens playing on tambourines.
26 
Bless God in the congregations, [give thanks, gratefully praise Him],
The Lord, you who are from [Jacob] the fountain of Israel.
27 
The youngest is there, Benjamin, ruling them,
The princes of Judah and their company [the southern tribes],
The princes of Zebulun and the princes of Naphtali [the northern tribes].

28 
Your God has commanded your strength [your power in His service and your resistance to temptation];
Show Yourself strong, O God, who acted on our behalf.
29 
Because of Your temple at Jerusalem
[Pagan] kings will bring gifts to You [out of respect].
30 
Rebuke the beasts [living] among the reeds [in Egypt],
The herd of bulls (the leaders) with the calves of the peoples;
Trampling underfoot the pieces of silver;
He has scattered the peoples who delight in war.
31 
Princes and envoys shall come from Egypt;
Ethiopia will quickly stretch out her hands [with the offerings of submission] to God.

32 
Sing to God, O kingdoms of the earth,
Sing praises to the Lord! Selah.
33 
To Him who rides in the highest heavens, the ancient heavens,
Behold, He sends out His voice, a mighty and majestic voice.
34 
Ascribe strength to God;
His majesty is over Israel
And His strength is in the skies.
35 
O God, You are awesome and profoundly majestic from Your sanctuary;
The God of Israel gives strength and power to His people.
Blessed be God!

Notas al pie

 1. Psalm 68:13 Or cooking stones or saddlebags.
 2. Psalm 68:14 I.e. a dark, wooded hill near Shechem.
 3. Psalm 68:17 Lit multiples of ten thousand.
 4. Psalm 68:20 Heb YHWH (Yahweh), usually rendered Lord.
 5. Psalm 68:24 A reference to the procession bringing the ark of the covenant to Mt. Zion.