สดุดี 67 TNCV - Psaltaren 67 SVL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 67

(ถึงหัวหน้านักร้อง บรรเลงเครื่องสาย บทสดุดี บทเพลง)

1ขอพระเจ้าทรงเมตตาและอวยพรข้าพระองค์ทั้งหลาย
ขอให้พระพักตร์ทอแสงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย
เสลาห์
เพื่อให้คนทั่วโลกทราบถึงวิถีทางของพระองค์
และประชาชาติทั้งหลายรู้ถึงความรอดของพระองค์

ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ชนชาติต่างๆ สรรเสริญพระองค์
ขอให้ประชาชาติทั่วโลกสรรเสริญพระองค์
ขอให้นานาประเทศปีติยินดีและร้องเพลงด้วยความชื่นบาน
เพราะพระองค์ทรงปกครองชนชาติต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม
และทรงนำประชาชาติทั้งหลายของโลก
เสลาห์
ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ชนชาติต่างๆ สรรเสริญพระองค์
ขอให้ประชาชาติทั่วโลกสรรเสริญพระองค์

แล้วแผ่นดินจะเกิดดอกออกผล
และพระเจ้า องค์พระเจ้าของเรา จะทรงอวยพรเรา
ขอพระเจ้าทรงอวยพรเราต่อไป
เพื่อคนทั่วทุกมุมโลกยำเกรงพระองค์

Swedish Contemporary Bible

Psalms 67

Psalm 67

Guds välsignelse

1För körledaren, till stränginstrument. En psalm, en sång.

2Gud, var nådig mot oss och välsigna oss!

Låt ditt ansikte lysa mot oss, séla,

3så att man på jorden får lära känna din väg

och alla folk den räddning du ger.

4Folken ska prisa dig, Gud,

alla folk ska prisa dig.

5Må alla folken glädja sig och jubla,

för du dömer folken rättvist,

och du leder folken på jorden. Séla

6Folken ska prisa dig, Gud,

alla folk ska prisa dig.

7Jorden ger sin skörd,

och Gud, vår Gud, välsignar oss.

8Gud välsignar oss,

och hela jorden ska frukta honom.