สดุดี 67 TNCV - Matej 67 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 67:1-7

สดุดี 67

(ถึงหัวหน้านักร้อง บรรเลงเครื่องสาย บทสดุดี บทเพลง)

1ขอพระเจ้าทรงเมตตาและอวยพรข้าพระองค์ทั้งหลาย

ขอให้พระพักตร์ทอแสงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย

เสลาห์

2เพื่อให้คนทั่วโลกทราบถึงวิถีทางของพระองค์

และประชาชาติทั้งหลายรู้ถึงความรอดของพระองค์

3ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ชนชาติต่างๆ สรรเสริญพระองค์

ขอให้ประชาชาติทั่วโลกสรรเสริญพระองค์

4ขอให้นานาประเทศปีติยินดีและร้องเพลงด้วยความชื่นบาน

เพราะพระองค์ทรงปกครองชนชาติต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม

และทรงนำประชาชาติทั้งหลายของโลก

เสลาห์

5ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ชนชาติต่างๆ สรรเสริญพระองค์

ขอให้ประชาชาติทั่วโลกสรรเสริญพระองค์

6แล้วแผ่นดินจะเกิดดอกออกผล

และพระเจ้า องค์พระเจ้าของเรา จะทรงอวยพรเรา

7ขอพระเจ้าทรงอวยพรเราต่อไป

เพื่อคนทั่วทุกมุมโลกยำเกรงพระองค์

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.