สดุดี 67 TNCV - 詩篇 67 CCBT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 67

(ถึงหัวหน้านักร้อง บรรเลงเครื่องสาย บทสดุดี บทเพลง)

1ขอพระเจ้าทรงเมตตาและอวยพรข้าพระองค์ทั้งหลาย
ขอให้พระพักตร์ทอแสงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย
เสลาห์
เพื่อให้คนทั่วโลกทราบถึงวิถีทางของพระองค์
และประชาชาติทั้งหลายรู้ถึงความรอดของพระองค์

ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ชนชาติต่างๆ สรรเสริญพระองค์
ขอให้ประชาชาติทั่วโลกสรรเสริญพระองค์
ขอให้นานาประเทศปีติยินดีและร้องเพลงด้วยความชื่นบาน
เพราะพระองค์ทรงปกครองชนชาติต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม
และทรงนำประชาชาติทั้งหลายของโลก
เสลาห์
ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ชนชาติต่างๆ สรรเสริญพระองค์
ขอให้ประชาชาติทั่วโลกสรรเสริญพระองค์

แล้วแผ่นดินจะเกิดดอกออกผล
และพระเจ้า องค์พระเจ้าของเรา จะทรงอวยพรเรา
ขอพระเจ้าทรงอวยพรเราต่อไป
เพื่อคนทั่วทุกมุมโลกยำเกรงพระองค์

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 67

讚美上帝

一首詩歌,交給樂長,用弦樂器。

1上帝啊,求你恩待我們,
賜福給我們,笑顏垂顧我們。(細拉)
這樣,普世都會知道你的道路,
萬國都會知道你的拯救之恩。
上帝啊,
願列邦都讚美你,
願萬族都稱頌你。
願列國歡呼歌唱,
因為你以公義審判列邦,
引導世上的列國。(細拉)
上帝啊,願列邦讚美你,
願萬族都稱頌你。
大地出產豐富。
上帝,我們的上帝要賜福我們。
上帝要賜福我們,
普天下都要敬畏祂。