สดุดี 67 TNCV - Psalm 67 AMP

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 67

(ถึงหัวหน้านักร้อง บรรเลงเครื่องสาย บทสดุดี บทเพลง)

1ขอพระเจ้าทรงเมตตาและอวยพรข้าพระองค์ทั้งหลาย
ขอให้พระพักตร์ทอแสงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย
เสลาห์
เพื่อให้คนทั่วโลกทราบถึงวิถีทางของพระองค์
และประชาชาติทั้งหลายรู้ถึงความรอดของพระองค์

ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ชนชาติต่างๆ สรรเสริญพระองค์
ขอให้ประชาชาติทั่วโลกสรรเสริญพระองค์
ขอให้นานาประเทศปีติยินดีและร้องเพลงด้วยความชื่นบาน
เพราะพระองค์ทรงปกครองชนชาติต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม
และทรงนำประชาชาติทั้งหลายของโลก
เสลาห์
ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ชนชาติต่างๆ สรรเสริญพระองค์
ขอให้ประชาชาติทั่วโลกสรรเสริญพระองค์

แล้วแผ่นดินจะเกิดดอกออกผล
และพระเจ้า องค์พระเจ้าของเรา จะทรงอวยพรเรา
ขอพระเจ้าทรงอวยพรเราต่อไป
เพื่อคนทั่วทุกมุมโลกยำเกรงพระองค์

Amplified Bible

Psalm 67

The Nations Exhorted to Praise God.

To the Chief Musician; on stringed instruments. A Psalm. A Song.

1God be gracious and kind-hearted to us and bless us,
And make His face shine [with favor] on us— Selah.

That Your way may be known on earth,
Your salvation and deliverance among all nations.

Let the [a]peoples praise You, O God;
Let all the peoples praise You.

Let the nations be glad and sing for joy,
For You will judge the people fairly
And guide the nations on earth. Selah.

Let the peoples praise You, O God;
Let all the peoples praise You.

The earth has yielded its harvest [as evidence of His approval];
God, our God, blesses us.

God blesses us,
And all the ends of the earth shall fear Him [with awe-inspired reverence and submissive wonder].

Notas al pie

  1. Psalm 67:3 I.e. includes pagan Gentiles.