สดุดี 66 TNCV - 詩 篇 66 CUVS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 66

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทเพลง บทสดุดี)

1แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ย! จงโห่ร้องยินดีถวายแด่พระเจ้า
จงร้องเพลงเทิดทูนพระเกียรติสิริแห่งพระนามของพระองค์
จงให้การสรรเสริญเต็มด้วยสง่าราศี!
จงทูลพระเจ้าว่า “พระราชกิจของพระองค์ น่าครั่นคร้ามยิ่งนัก!
ฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่จริงๆ
จนเหล่าศัตรูต้องยอมสยบต่อหน้าพระองค์
คนทั่วโลกจะน้อมนมัสการพระองค์
พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
พวกเขาแซ่ซ้องพระนามของพระองค์”
เสลาห์

มาเถิด มาดูสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ
พระราชกิจเพื่อมวลมนุษย์ช่างน่าครั่นคร้ามยิ่งนัก!
พระองค์ทรงเปลี่ยนทะเลให้กลายเป็นพื้นแห้ง
พวกเขาเดินข้ามน้ำไป
มาเถิด ให้เราชื่นชมยินดีในพระองค์
พระองค์ทรงครอบครองอยู่นิรันดร์ด้วยฤทธานุภาพของพระองค์
ทรงจับตาดูประชาชาติทั้งหลาย
อย่าให้พวกที่ชอบกบฏลุกขึ้นมาต่อสู้พระองค์
เสลาห์

ชนชาติทั้งหลายเอ๋ย จงสรรเสริญพระเจ้าของเรา
ให้เสียงสรรเสริญพระองค์ได้ยินทั่วกัน
พระองค์ทรงรักษาชีวิตของเราไว้
ทรงคุ้มครองเท้าของเราไม่ให้พลาด
10 ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงทดสอบพวกข้าพระองค์
ทรงหล่อหลอมพวกข้าพระองค์ให้บริสุทธิ์เหมือนหลอมเงิน
11 พระองค์ทรงกักขังพวกข้าพระองค์
และทรงวางภาระหนักบนหลังพวกข้าพระองค์
12 พระองค์ทรงให้คนควบม้าทับศีรษะของพวกข้าพระองค์
พวกข้าพระองค์ต้องลุยน้ำลุยไฟ
แต่แล้วพระองค์ก็ทรงนำพวกข้าพระองค์มาสู่ดินแดนอันอุดมสมบูรณ์

13 ข้าพระองค์จะมายังพระวิหารของพระองค์พร้อมด้วยเครื่องเผาบูชา
และทำตามคำสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้กับพระองค์
14 ตามที่ข้าพระองค์ได้ลั่นวาจาถวายปฏิญาณไว้
ยามเมื่อตกทุกข์ได้ยาก
15 ข้าพระองค์จะถวายสัตว์อ้วนพีเป็นเครื่องบูชา
และถวายแกะผู้
ข้าพระองค์จะถวายวัวผู้และแพะ
เสลาห์

16 ฟังทางนี้เถิด ทุกท่านที่ยำเกรงพระเจ้า
ข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟังว่าพระองค์ทรงกระทำสิ่งใดเพื่อข้าพเจ้าบ้าง
17 ข้าพเจ้าร้องทูลพระองค์ด้วยปาก
และสรรเสริญพระองค์ด้วยลิ้น
18 หากข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจ
องค์พระผู้เป็นเจ้าคงจะไม่ทรงสดับฟัง
19 แต่แน่ทีเดียวพระเจ้าทรงฟัง
และทรงได้ยินคำอธิษฐานของข้าพเจ้า
20 สรรเสริญพระเจ้า
ผู้ไม่ทรงปฏิเสธคำอธิษฐานของข้าพเจ้า
หรือยับยั้งความรักมั่นคงของพระองค์จากข้าพเจ้า!

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 66

1( 一 篇 诗 歌 , 交 与 伶 长 。 ) 全 地 都 当 向 神 欢 呼 !

歌 颂 他 名 的 荣 耀 ! 用 赞 美 的 言 语 将 他 的 荣 耀 发 明 !

当 对 神 说 : 你 的 作 为 何 等 可 畏 ! 因 你 的 大 能 , 仇 敌 要 投 降 你 。

全 地 要 敬 拜 你 , 歌 颂 你 , 要 歌 颂 你 的 名 。 ( 细 拉 )

你 们 来 看 神 所 行 的 , 他 向 世 人 所 做 之 事 是 可 畏 的 。

他 将 海 变 成 乾 地 , 众 民 步 行 过 河 ; 我 们 在 那 里 因 他 欢 喜 。

他 用 权 能 治 理 万 民 , 直 到 永 远 。 他 的 眼 睛 鉴 察 列 邦 ; 悖 逆 的 人 不 可 自 高 。 ( 细 拉 )

万 民 哪 , 你 们 当 称 颂 我 们 的 神 , 使 人 得 听 赞 美 他 的 声 音 。

他 使 我 们 的 性 命 存 活 , 也 不 叫 我 们 的 脚 摇 动 。

10 神 啊 , 你 曾 试 验 我 们 , 熬 炼 我 们 , 如 熬 炼 银 子 一 样 。

11 你 使 我 们 进 入 网 罗 , 把 重 担 放 在 我 们 的 身 上 。

12 你 使 人 坐 车 轧 我 们 的 头 ; 我 们 经 过 水 火 , 你 却 使 我 们 到 丰 富 之 地 。

13 我 要 用 燔 祭 进 你 的 殿 , 向 你 还 我 的 愿 ,

14 就 是 在 急 难 时 我 嘴 唇 所 发 的 、 口 中 所 许 的 。

15 我 要 把 肥 牛 作 燔 祭 , 将 公 羊 的 香 祭 献 给 你 , 又 把 公 牛 和 山 羊 献 上 。 ( 细 拉 )

16 凡 敬 畏 神 的 人 , 你 们 都 来 听 ! 我 要 述 说 他 为 我 所 行 的 事 。

17 我 曾 用 口 求 告 他 ; 我 的 舌 头 也 称 他 为 高 。

18 我 若 心 里 注 重 罪 孽 , 主 必 不 听 。

19 但 神 实 在 听 见 了 ; 他 侧 耳 听 了 我 祷 告 的 声 音 。

20 神 是 应 当 称 颂 的 ! 他 并 没 有 推 却 我 的 祷 告 , 也 没 有 叫 他 的 慈 爱 离 开 我 。