สดุดี 66 TNCV - 詩篇 66 CCBT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 66

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทเพลง บทสดุดี)

1แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ย! จงโห่ร้องยินดีถวายแด่พระเจ้า
จงร้องเพลงเทิดทูนพระเกียรติสิริแห่งพระนามของพระองค์
จงให้การสรรเสริญเต็มด้วยสง่าราศี!
จงทูลพระเจ้าว่า “พระราชกิจของพระองค์ น่าครั่นคร้ามยิ่งนัก!
ฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่จริงๆ
จนเหล่าศัตรูต้องยอมสยบต่อหน้าพระองค์
คนทั่วโลกจะน้อมนมัสการพระองค์
พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
พวกเขาแซ่ซ้องพระนามของพระองค์”
เสลาห์

มาเถิด มาดูสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ
พระราชกิจเพื่อมวลมนุษย์ช่างน่าครั่นคร้ามยิ่งนัก!
พระองค์ทรงเปลี่ยนทะเลให้กลายเป็นพื้นแห้ง
พวกเขาเดินข้ามน้ำไป
มาเถิด ให้เราชื่นชมยินดีในพระองค์
พระองค์ทรงครอบครองอยู่นิรันดร์ด้วยฤทธานุภาพของพระองค์
ทรงจับตาดูประชาชาติทั้งหลาย
อย่าให้พวกที่ชอบกบฏลุกขึ้นมาต่อสู้พระองค์
เสลาห์

ชนชาติทั้งหลายเอ๋ย จงสรรเสริญพระเจ้าของเรา
ให้เสียงสรรเสริญพระองค์ได้ยินทั่วกัน
พระองค์ทรงรักษาชีวิตของเราไว้
ทรงคุ้มครองเท้าของเราไม่ให้พลาด
10 ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงทดสอบพวกข้าพระองค์
ทรงหล่อหลอมพวกข้าพระองค์ให้บริสุทธิ์เหมือนหลอมเงิน
11 พระองค์ทรงกักขังพวกข้าพระองค์
และทรงวางภาระหนักบนหลังพวกข้าพระองค์
12 พระองค์ทรงให้คนควบม้าทับศีรษะของพวกข้าพระองค์
พวกข้าพระองค์ต้องลุยน้ำลุยไฟ
แต่แล้วพระองค์ก็ทรงนำพวกข้าพระองค์มาสู่ดินแดนอันอุดมสมบูรณ์

13 ข้าพระองค์จะมายังพระวิหารของพระองค์พร้อมด้วยเครื่องเผาบูชา
และทำตามคำสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้กับพระองค์
14 ตามที่ข้าพระองค์ได้ลั่นวาจาถวายปฏิญาณไว้
ยามเมื่อตกทุกข์ได้ยาก
15 ข้าพระองค์จะถวายสัตว์อ้วนพีเป็นเครื่องบูชา
และถวายแกะผู้
ข้าพระองค์จะถวายวัวผู้และแพะ
เสลาห์

16 ฟังทางนี้เถิด ทุกท่านที่ยำเกรงพระเจ้า
ข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟังว่าพระองค์ทรงกระทำสิ่งใดเพื่อข้าพเจ้าบ้าง
17 ข้าพเจ้าร้องทูลพระองค์ด้วยปาก
และสรรเสริญพระองค์ด้วยลิ้น
18 หากข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจ
องค์พระผู้เป็นเจ้าคงจะไม่ทรงสดับฟัง
19 แต่แน่ทีเดียวพระเจ้าทรงฟัง
และทรงได้ยินคำอธิษฐานของข้าพเจ้า
20 สรรเสริญพระเจ้า
ผู้ไม่ทรงปฏิเสธคำอธิษฐานของข้าพเจ้า
หรือยับยั้งความรักมั่นคงของพระองค์จากข้าพเจ้า!

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 66

頌讚與感恩

一首詩歌,交給樂長。

1世人啊,你們要向上帝歡呼,
頌讚祂榮耀的名,
讚美祂的榮耀。
要對上帝說:「你的作為令人敬畏!
你的大能使敵人屈膝投降。
普天下都敬拜你,
頌讚你,頌讚你的名。」(細拉)

來吧,看看上帝的作為,
祂為世人行了何等奇妙的事!
祂將滄海變為乾地,
讓百姓步行經過。
讓我們因祂的作為而歡欣吧!
祂以大能永遠掌權,
祂的眼目鑒察列國,
悖逆之徒不可在祂面前妄自尊大。(細拉)

列邦啊,要讚美我們的上帝,
讓歌頌祂的聲音四處飄揚。
祂保全我們的生命,
不讓我們失腳滑倒。
10 上帝啊,你試驗我們,
熬煉我們如熬煉銀子。
11 你讓我們陷入網羅,
把重擔壓在我們的背上。
12 你讓別人騎在我們的頭上。
我們曾經歷水火,
但你帶我們到達豐盛之地。
13 我要帶著燔祭來到你殿中,
履行我向你許的誓言,
14 就是我在危難中許下的誓言。
15 我要獻上肥美的牲畜,
以公綿羊作馨香之祭獻給你,
我要獻上公牛和山羊。(細拉)

16 敬畏上帝的人啊,
你們都來聽吧,
我要告訴你們祂為我所做的事。
17 我曾開口向祂呼求,
揚聲讚美祂。
18 倘若我心中藏匿罪惡,
主必不垂聽我的呼求。
19 然而,上帝聽了我的禱告,
傾聽了我的祈求。
20 上帝當受稱頌!
祂沒有對我的禱告拒而不聽,
也沒有收回祂對我的慈愛。