สดุดี 65 TNCV - Psalm 65 NASB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 65

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด บทเพลง)

1ข้าแต่พระเจ้า การสรรเสริญรอคอย[a]พระองค์อยู่ในศิโยน
ข้าพระองค์ทั้งหลายจะทำตามที่ถวายปฏิญาณไว้กับพระองค์
ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงฟังคำอธิษฐาน
มวลมนุษยชาติจะมาเข้าเฝ้าพระองค์
เมื่อบาปท่วมท้นข้าพระองค์ทั้งหลาย
พระองค์ทรงอภัย[b]การล่วงละเมิดของข้าพระองค์ทั้งหลาย
ความสุขย่อมมีแก่ผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรร
และทรงนำมาใกล้เพื่อให้อยู่ในที่พำนักของพระองค์!
ข้าพระองค์ทั้งหลายจะอิ่มเอมด้วยสิ่งดีจากพระนิเวศของพระองค์
จากพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

พระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ทั้งหลายโดยการสำแดงความชอบธรรมอย่างน่าครั่นคร้าม
ข้าแต่พระเจ้าองค์พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ทั้งหลาย
ผู้ทรงเป็นความหวังของทั่วทุกมุมโลก
และของห้วงทะเลไกลโพ้นที่สุด
พระองค์ผู้ทรงสถาปนาภูเขาโดยพระเดชานุภาพ
ทรงมีพระกำลังเป็นอาวุธ
ผู้ทรงระงับเสียงครืนครั่นของท้องทะเล
เสียงครึกโครมของคลื่น
และเสียงโกลาหลของชนชาติต่างๆ
บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ไกลโพ้นหวั่นเกรงการอัศจรรย์ของพระองค์
ในที่ซึ่งฟ้าสางและในที่ซึ่งอาทิตย์อัสดง
พระองค์ทรงให้มีบทเพลงแห่งความชื่นบาน

พระองค์ทรงดูแลผืนแผ่นดินและรดน้ำให้
ทรงทะนุบำรุงแผ่นดินให้อุดมสมบูรณ์
สายธารของพระเจ้าเต็มเปี่ยมเพื่อให้ข้าวแก่ผู้คน
เพราะพระองค์ทรงบัญชาไว้เช่นนั้น[c]
10 พระองค์ทรงให้ฝนชุกรดตามรอยไถ
และทำให้ดินราบเป็นเนื้อเดียวกัน
ทรงให้สายฝนชโลมไล้ผิวดินให้อ่อนนุ่ม
และทรงอวยพระพรพืชพันธุ์
11 พระองค์ทรงอวยพรการเก็บเกี่ยวอย่างอุดมสมบูรณ์
และเกวียนของพระองค์ก็มีพืชพันธุ์ธัญญาหารล้นเหลือ
12 ทุ่งหญ้าเขียวขจีในทะเลทราย
เนินเขาปกคลุมด้วยความชื่นบาน
13 ท้องทุ่งเต็มไปด้วยฝูงแกะ
หุบเขาก็ดาษดื่นด้วยเมล็ดข้าว
ผู้คนโห่ร้องยินดีและขับเพลง

Notas al pie

 1. 65:1 หรือเหมาะกับในภาษาฮีบรูคำนี้มีความหมายไม่ชัดเจน
 2. 65:3 หรือทำการลบบาปสำหรับ
 3. 65:9 หรือเพราะพระองค์ทรงเตรียมผืนแผ่นดินไว้เช่นนั้น

New American Standard Bible

Psalm 65

God’s Abundant Favor to Earth and Man.

For the choir director. A Psalm of David. A Song.

1There will be silence [a]before You, and praise in Zion, O God,
And to You the vow will be performed.
O You who hear prayer,
To You all [b]men come.
[c]Iniquities prevail against me;
As for our transgressions, You [d]forgive them.
How blessed is the one whom You choose and bring near to You
To dwell in Your courts.
We will be satisfied with the goodness of Your house,
Your holy temple.

By awesome deeds You answer us in righteousness, O God of our salvation,
You who are the trust of all the ends of the earth and of the farthest [e]sea;
Who establishes the mountains by His strength,
Being girded with might;
Who stills the roaring of the seas,
The roaring of their waves,
And the tumult of the peoples.
They who dwell in the ends of the earth stand in awe of Your signs;
You make the [f]dawn and the sunset shout for joy.

You visit the earth and cause it to overflow;
You greatly enrich it;
The [g]stream of God is full of water;
You prepare their grain, for thus You prepare [h]the earth.
10 You water its furrows abundantly,
You [i]settle its ridges,
You soften it with showers,
You bless its growth.
11 You have crowned the year [j]with Your [k]bounty,
And Your [l]paths drip with fatness.
12 The pastures of the wilderness drip,
And the hills gird themselves with rejoicing.
13 The meadows are clothed with flocks
And the valleys are covered with grain;
They shout for joy, yes, they sing.

Notas al pie

 1. Psalm 65:1 Lit to
 2. Psalm 65:2 Lit flesh
 3. Psalm 65:3 Lit Words of iniquities
 4. Psalm 65:3 Lit cover over, atone for
 5. Psalm 65:5 Or seas
 6. Psalm 65:8 Lit the outgoings of the morning and evening
 7. Psalm 65:9 Or channel
 8. Psalm 65:9 Lit it
 9. Psalm 65:10 Or smooth
 10. Psalm 65:11 Lit of
 11. Psalm 65:11 Or goodness
 12. Psalm 65:11 I.e. wagon tracks