สดุดี 65 TNCV - Matej 65 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 65:1-13

สดุดี 65

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด บทเพลง)

1ข้าแต่พระเจ้า การสรรเสริญรอคอย65:1 หรือเหมาะกับในภาษาฮีบรูคำนี้มีความหมายไม่ชัดเจนพระองค์อยู่ในศิโยน

ข้าพระองค์ทั้งหลายจะทำตามที่ถวายปฏิญาณไว้กับพระองค์

2ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงฟังคำอธิษฐาน

มวลมนุษยชาติจะมาเข้าเฝ้าพระองค์

3เมื่อบาปท่วมท้นข้าพระองค์ทั้งหลาย

พระองค์ทรงอภัย65:3 หรือทำการลบบาปสำหรับการล่วงละเมิดของข้าพระองค์ทั้งหลาย

4ความสุขย่อมมีแก่ผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรร

และทรงนำมาใกล้เพื่อให้อยู่ในที่พำนักของพระองค์!

ข้าพระองค์ทั้งหลายจะอิ่มเอมด้วยสิ่งดีจากพระนิเวศของพระองค์

จากพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

5พระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ทั้งหลายโดยการสำแดงความชอบธรรมอย่างน่าครั่นคร้าม

ข้าแต่พระเจ้าองค์พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ทั้งหลาย

ผู้ทรงเป็นความหวังของทั่วทุกมุมโลก

และของห้วงทะเลไกลโพ้นที่สุด

6พระองค์ผู้ทรงสถาปนาภูเขาโดยพระเดชานุภาพ

ทรงมีพระกำลังเป็นอาวุธ

7ผู้ทรงระงับเสียงครืนครั่นของท้องทะเล

เสียงครึกโครมของคลื่น

และเสียงโกลาหลของชนชาติต่างๆ

8บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ไกลโพ้นหวั่นเกรงการอัศจรรย์ของพระองค์

ในที่ซึ่งฟ้าสางและในที่ซึ่งอาทิตย์อัสดง

พระองค์ทรงให้มีบทเพลงแห่งความชื่นบาน

9พระองค์ทรงดูแลผืนแผ่นดินและรดน้ำให้

ทรงทะนุบำรุงแผ่นดินให้อุดมสมบูรณ์

สายธารของพระเจ้าเต็มเปี่ยมเพื่อให้ข้าวแก่ผู้คน

เพราะพระองค์ทรงบัญชาไว้เช่นนั้น65:9 หรือเพราะพระองค์ทรงเตรียมผืนแผ่นดินไว้เช่นนั้น

10พระองค์ทรงให้ฝนชุกรดตามรอยไถ

และทำให้ดินราบเป็นเนื้อเดียวกัน

ทรงให้สายฝนชโลมไล้ผิวดินให้อ่อนนุ่ม

และทรงอวยพระพรพืชพันธุ์

11พระองค์ทรงอวยพรการเก็บเกี่ยวอย่างอุดมสมบูรณ์

และเกวียนของพระองค์ก็มีพืชพันธุ์ธัญญาหารล้นเหลือ

12ทุ่งหญ้าเขียวขจีในทะเลทราย

เนินเขาปกคลุมด้วยความชื่นบาน

13ท้องทุ่งเต็มไปด้วยฝูงแกะ

หุบเขาก็ดาษดื่นด้วยเมล็ดข้าว

ผู้คนโห่ร้องยินดีและขับเพลง

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.