สดุดี 63 TNCV - Salme 63 BPH

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 63

(บทสดุดีของดาวิด เมื่ออยู่ในถิ่นกันดารยูดาห์)

1ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์
ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์อย่างจริงจัง
จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์
ร่างกายของข้าพระองค์โหยหาพระองค์
ในดินแดนแห้งแล้งกันดาร
ในที่ซึ่งไม่มีน้ำ

ข้าพระองค์เคยเห็นพระองค์ในสถานนมัสการ
ได้เห็นฤทธานุภาพและพระเกียรติสิริของพระองค์
เพราะความรักของพระองค์ดียิ่งกว่าชีวิต
ริมฝีปากของข้าพระองค์จะยกย่องเทิดทูนพระองค์
ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ตราบเท่าที่ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่
จะชูมือขึ้นในพระนามของพระองค์
จิตวิญญาณของข้าพระองค์จะอิ่มเอมเหมือนได้รับอาหารชั้นเยี่ยม
ปากของข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

ขณะอยู่บนที่นอน ข้าพระองค์คิดถึงพระองค์
ข้าพระองค์คิดคำนึงถึงพระองค์ตลอดคืน
เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือข้าพระองค์
ข้าพระองค์จึงร้องเพลงอยู่ในร่มปีกของพระองค์
จิตวิญญาณข้าพระองค์ยึดมั่นในพระองค์
พระหัตถ์ขวาของพระองค์ค้ำจุนข้าพระองค์ไว้

บรรดาผู้ที่คิดเอาชีวิตของข้าพระองค์จะถูกทำลาย
เขาจะจมดิ่งลงไปยังที่ลึกของแผ่นดินโลก
10 พวกเขาจะถูกเข่นฆ่าด้วยดาบ
และตกเป็นอาหารของสุนัขจิ้งจอก

11 แต่กษัตริย์จะชื่นชมยินดีในพระเจ้า
คนทั้งปวงที่ปฏิญาณโดยพระนามพระเจ้าจะสรรเสริญพระองค์
ส่วนคนโกหกจะปิดปากเงียบ

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 63

Længsel efter Herren

1En sang af David, da han opholdt sig i Judæas ødemark.

Gud, du er min Gud, og jeg opsøger dig.
    Min sjæl tørster efter fællesskab med dig.
Hele min krop sukker efter et møde med dig
    i dette afsvedne og tørre land.
Jeg har oplevet din nærhed i helligdommen,
    jeg har set din magt og herlighed.
At opleve din godhed er mere værd end livet.
    Derfor vil jeg altid lovsynge dig.
Jeg vil takke dig, så længe jeg lever,
    løfte mine hænder i tilbedelse til dig.
Du mætter min sjæl med udsøgte retter,
    jeg lovsynger dig med fryd i hjertet.
Når jeg ligger i min seng, mindes jeg din storhed,
    jeg tænker på din nåde, når jeg vågner om natten.

Jeg husker, hvor ofte du har hjulpet mig,
    jeg fryder mig under dine vingers skygge.
Jeg klynger mig til dig,
    og du holder mig i dine stærke arme.
10 Mine fjender prøver at dræbe mig,
    men de skal styrtes i dødsriget.
11 De skal falde for sværdet
    og blive føde for sjakaler.
12 Men jeg vil glæde mig over min Gud.
    Enhver, der stoler på ham, har grund til at juble,
        men de falske bedragere må forblive tavse.