สดุดี 61 TNCV - 詩篇 61 JCB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 61:1-8

สดุดี 61

(ถึงหัวหน้านักร้อง บรรเลงเครื่องสายของดาวิด)

1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสดับเสียงร้องทูลของข้าพระองค์

ขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์

2ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์จากสุดปลายแผ่นดินโลก

ข้าพระองค์ร้องทูลยามจิตใจอ่อนระโหย

ขอทรงนำข้าพระองค์มายังศิลาซึ่งสูงกว่าข้าพระองค์

3เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์

ทรงเป็นหอคอยที่มั่นคงต่อต้านศัตรู

4ข้าพระองค์ปรารถนาจะอาศัยในพลับพลาของพระองค์เป็นนิตย์

ขอลี้ภัยใต้ร่มปีกของพระองค์

เสลาห์

5ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงได้ยินคำปฏิญาณของข้าพระองค์แล้ว

พระองค์ได้ประทานมรดกสำหรับบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระนามของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์

6ขอทรงเพิ่มพูนอายุขัยของกษัตริย์

ให้ยืนยาวหลายชั่วอายุ

7เพื่อกษัตริย์จะครองบัลลังก์ต่อหน้าพระเจ้าตลอดไป

ขอทรงให้ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ปกป้ององค์กษัตริย์ไว้

8แล้วข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามของพระองค์เสมอไป

และทำตามคำปฏิญาณทุกวัน

Japanese Contemporary Bible

詩篇 61:1-8

61

1ああ神よ、この声を聞き、この祈りに答えてください。

2どこからでも、たとえ地の果てからでも、

私は大声で、「助けてください」と叫びます。

落胆して心がくずおれるとき、

堅固な大岩に避難させてください。

3あなたは私の隠れ家、敵を寄せつけない高い塔です。

4私はいつまでもあなたの天幕で暮らします。

あなたの御翼の陰に身を潜めていれば、

何も心配はありません。

5ああ神よ。

いつも神をほめたたえて過ごすという私の誓いを、

あなたはお聞きになりました。

それで私は、神を信じて従う者のために

用意された祝福を頂いたのです。

6神は私のいのちを延ばし、

何世代もの人々の人生を凝縮したような、

充実した年月を送らせてくださるでしょう。

7しかも、いつまでも主のそばで暮らせるのです。

どうかあなたの慈愛と真実で、

私をしっかり支えてください。

8そうすれば、私はいつも神をほめたたえるという

誓いを果たすことができるのです。