สดุดี 61 TNCV - Matej 61 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 61:1-8

สดุดี 61

(ถึงหัวหน้านักร้อง บรรเลงเครื่องสายของดาวิด)

1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสดับเสียงร้องทูลของข้าพระองค์

ขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์

2ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์จากสุดปลายแผ่นดินโลก

ข้าพระองค์ร้องทูลยามจิตใจอ่อนระโหย

ขอทรงนำข้าพระองค์มายังศิลาซึ่งสูงกว่าข้าพระองค์

3เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์

ทรงเป็นหอคอยที่มั่นคงต่อต้านศัตรู

4ข้าพระองค์ปรารถนาจะอาศัยในพลับพลาของพระองค์เป็นนิตย์

ขอลี้ภัยใต้ร่มปีกของพระองค์

เสลาห์

5ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงได้ยินคำปฏิญาณของข้าพระองค์แล้ว

พระองค์ได้ประทานมรดกสำหรับบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระนามของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์

6ขอทรงเพิ่มพูนอายุขัยของกษัตริย์

ให้ยืนยาวหลายชั่วอายุ

7เพื่อกษัตริย์จะครองบัลลังก์ต่อหน้าพระเจ้าตลอดไป

ขอทรงให้ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ปกป้ององค์กษัตริย์ไว้

8แล้วข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามของพระองค์เสมอไป

และทำตามคำปฏิญาณทุกวัน

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.