สดุดี 60 TNCV - Salmos 60 NVI-PT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 60

(สดด.108:6-13)

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “ลิลลี่แห่งพันธสัญญา” มิคทาม[a]ของดาวิด เพื่อสอน เมื่อดาวิดสู้กับอารัมนาหะราอิม[b] กับอารัมโซบาห์[c] และเมื่อโยอาบฆ่าชาวเอโดม 12,000 คน ที่หุบเขาเกลือ)

1ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ได้ทรงละทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายแล้ว และทลายที่มั่นของเหล่าข้าพระองค์
พระองค์ได้ทรงพระพิโรธ บัดนี้ ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกลับสู่สภาพดี!
พระองค์ได้ทรงเขย่าแผ่นดินและทำให้แยกออก
ขอทรงประสานรอยร้าว เพราะขณะนี้แผ่นดินกำลังสั่นสะเทือน
พระองค์ได้ทรงให้ประชากรของพระองค์เผชิญช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวัง
พระองค์ประทานเหล้าองุ่นที่ทำให้เหล่าข้าพระองค์ซวนเซ
แต่สำหรับผู้ที่ยำเกรงพระองค์นั้น พระองค์ทรงโปรดชูธงขึ้น
คลี่ออกต้านธนู
เสลาห์

ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์
เพื่อบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงรักจะรอดพ้น
พระเจ้าตรัสจากสถานนมัสการของพระองค์ว่า
“ในชัยชนะ เราจะแบ่งเชเคม
และกำหนดเขตหุบเขาสุคคท
กิเลอาดเป็นของเรา มนัสเสห์เป็นของเรา
เอฟราอิมคือหมวกเกราะของเรา
ยูดาห์คือคทาของเรา
โมอับเป็นอ่างชำระของเรา
เราเหวี่ยงรองเท้าของเราลงบนเอโดม
และเราจะโห่ร้องด้วยความมีชัยเหนือฟีลิสเตีย”

ใครจะพาข้าพระองค์ไปยังเมืองป้อมปราการ?
ใครจะนำข้าพระองค์ไปยังเอโดม?
10 พระองค์ไม่ใช่หรือ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ผู้ได้ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลาย
และไม่ทรงร่วมทัพกับเหล่าข้าพระองค์อีกต่อไป?
11 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายต่อสู้ข้าศึก
เพราะความช่วยเหลือของมนุษย์นั้นไร้ค่า
12 โดยพระเจ้าเราจะมีชัยชนะ
พระองค์จะทรงเหยียบย่ำศัตรูของเรา

Notas al pie

  1. + หัวเรื่องสดุดี 60 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรี
  2. + หัวเรื่องสดุดี 60 คือ ชาวอารัมแห่งเมโสโปเตเมียตะวันตกเฉียงเหนือ
  3. + หัวเรื่องสดุดี 60 คือ ชาวอารัมแห่งซีเรียภาคกลาง

Nova Versão Internacional

Salmos 60

Salmo 60

Para o mestre de música. De acordo com a melodia O Lírio da Aliança. Didático. Poema epigráfico davídico. Quando Davi combateu Arã Naaraim[a] e Arã Zobá[b], e quando Joabe voltou e feriu doze mil edomitas no vale do Sal.

Tu nos rejeitaste e nos dispersaste, ó Deus;
tu derramaste a tua ira;
    restaura-nos agora!
Sacudiste a terra e abriste-lhe fendas;
repara suas brechas,
    pois ameaça desmoronar-se.
Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis;
deste-nos um vinho estonteante.

Mas aos que te temem deste um sinal
    para que fugissem das flechas.Pausa

Salva-nos com a tua mão direita
    e responde-nos,
para que sejam libertos aqueles a quem amas.
Do seu santuário[c] Deus falou:
    “No meu triunfo dividirei Siquém
    e repartirei o vale de Sucote.
Gileade é minha, Manassés também;
    Efraim é o meu capacete,
    Judá é o meu cetro.
Moabe é a pia em que me lavo,
    em Edom atiro a minha sandália;
    sobre a Filístia dou meu brado de vitória!”

Quem me levará à cidade fortificada?
    Quem me guiará a Edom?
10 Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste
    e deixaste de sair com os nossos exércitos?
11 Dá-nos ajuda contra os adversários,
pois inútil é o socorro do homem.
12 Com Deus conquistaremos a vitória,
    e ele pisoteará os nossos adversários.

Notas al pie

  1. Título Título: Isto é, os arameus do nordeste da Mesopotâmia.
  2. Título Título: Isto é, os arameus da Síria central.
  3. 60.6 Ou Na sua santidade