สดุดี 60 TNCV - Nnwom 60 NA-TWI

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 60

(สดด.108:6-13)

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “ลิลลี่แห่งพันธสัญญา” มิคทาม[a]ของดาวิด เพื่อสอน เมื่อดาวิดสู้กับอารัมนาหะราอิม[b] กับอารัมโซบาห์[c] และเมื่อโยอาบฆ่าชาวเอโดม 12,000 คน ที่หุบเขาเกลือ)

1ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ได้ทรงละทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายแล้ว และทลายที่มั่นของเหล่าข้าพระองค์
พระองค์ได้ทรงพระพิโรธ บัดนี้ ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกลับสู่สภาพดี!
พระองค์ได้ทรงเขย่าแผ่นดินและทำให้แยกออก
ขอทรงประสานรอยร้าว เพราะขณะนี้แผ่นดินกำลังสั่นสะเทือน
พระองค์ได้ทรงให้ประชากรของพระองค์เผชิญช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวัง
พระองค์ประทานเหล้าองุ่นที่ทำให้เหล่าข้าพระองค์ซวนเซ
แต่สำหรับผู้ที่ยำเกรงพระองค์นั้น พระองค์ทรงโปรดชูธงขึ้น
คลี่ออกต้านธนู
เสลาห์

ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์
เพื่อบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงรักจะรอดพ้น
พระเจ้าตรัสจากสถานนมัสการของพระองค์ว่า
“ในชัยชนะ เราจะแบ่งเชเคม
และกำหนดเขตหุบเขาสุคคท
กิเลอาดเป็นของเรา มนัสเสห์เป็นของเรา
เอฟราอิมคือหมวกเกราะของเรา
ยูดาห์คือคทาของเรา
โมอับเป็นอ่างชำระของเรา
เราเหวี่ยงรองเท้าของเราลงบนเอโดม
และเราจะโห่ร้องด้วยความมีชัยเหนือฟีลิสเตีย”

ใครจะพาข้าพระองค์ไปยังเมืองป้อมปราการ?
ใครจะนำข้าพระองค์ไปยังเอโดม?
10 พระองค์ไม่ใช่หรือ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ผู้ได้ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลาย
และไม่ทรงร่วมทัพกับเหล่าข้าพระองค์อีกต่อไป?
11 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายต่อสู้ข้าศึก
เพราะความช่วยเหลือของมนุษย์นั้นไร้ค่า
12 โดยพระเจ้าเราจะมีชัยชนะ
พระองค์จะทรงเหยียบย่ำศัตรูของเรา

Notas al pie

  1. + หัวเรื่องสดุดี 60 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรี
  2. + หัวเรื่องสดุดี 60 คือ ชาวอารัมแห่งเมโสโปเตเมียตะวันตกเฉียงเหนือ
  3. + หัวเรื่องสดุดี 60 คือ ชาวอารัมแห่งซีเรียภาคกลาง

Nkwa Asem

Nnwom 60

Ogye ho mpaebɔ

1Woapo yɛn, Onyankopɔn, adi yɛn so; wo bo afuw yɛn nanso afei, dan w’ani kyerɛ yɛn. Woama asase no awosow na woapae mu; afei sa n’apirakuru no, efisɛ, emu retetew. Woama wo nkurɔfo ahu amane yiye; yɛtɔ ntintan sɛ wɔn a wɔabobow nsa.

Woabɔ wɔn a wosuro wo no kɔkɔ sɛnea ɛbɛyɛ a wobefi afobu mu. Fa wo tumi gye yɛn. Gye yɛn mpaebɔ so sɛnea ɛbɛyɛ a wobegye nnipa a wodɔ wɔn no. Onyankopɔn akasa afi Kronkron mu Kronkron se, “Nkonim mu, mɛkyɛ Sekem mu, na makyekyɛ Sukot bon no mu ama me nkurɔfo. Gilead ne Manase wɔ me, na Efraim yɛ me dade kyɛw, ɛnna Yuda yɛ m’ahenni akyeampoma. Moab bɛyɛ me guaresɛn na matow me mpaboa agu Edom so de akyerɛ sɛ ɛyɛ me de. Filistifo no susuwii sɛ wɔbɛteɛm sɛ wɔadi me so nkonim anaa?”

O Onyankopɔn, hena na ɔde me bɛkɔ kurow a wɔabɔ ho ban no mu? Hena na ɔde me bɛkɔ Edom? 10 Nokware sɛ woapo yɛn? Ɛnyɛ yɛn asraafo na wode wɔn betu sa? 11 Boa yɛn tia atamfo no. Ɔdasani mmoa nka hwee.

12 Sɛ Onyankopɔn wɔ yɛn afa yi, yebedi nkonim. Obedi yɛn atamfo so.