สดุดี 57 TNCV - Mateusza 57 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 57:1-11

สดุดี 57

(สดด.108:1-5)

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “อย่าทำลาย” มิคทาม57:0 หัวเรื่องสดุดี 57 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรีของดาวิด เมื่อหนีจากซาอูลเข้าไปในถ้ำ)

1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ ขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิด

เพราะจิตวิญญาณของข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์

ข้าพระองค์จะลี้ภัยในร่มปีกของพระองค์

จนกว่าภัยพิบัตินี้ผ่านพ้นไป

2ข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าสูงสุด

ต่อพระเจ้าผู้ทรงกระทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จเพื่อข้าพเจ้า

3พระองค์ทรงส่งความช่วยเหลือจากฟ้าสวรรค์มาช่วยข้าพเจ้า

ทรงกำราบผู้ที่รุกไล่ข้าพเจ้าอย่างดุเดือด

เสลาห์

พระเจ้าทรงส่งความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ลงมา

4ข้าพเจ้าอยู่กลางวงล้อมของเหล่าสิงห์

นอนอยู่ในหมู่สัตว์ร้ายกระหายเหยื่อ

คือพวกคนที่มีเขี้ยวเป็นหอกและลูกศร

มีลิ้นเป็นดาบคม

5ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเป็นที่ยกย่องเทิดทูนเหนือฟ้าสวรรค์

ขอพระเกียรติสิริของพระองค์ครอบคลุมไปทั่วโลก

6พวกเขาขึงตาข่ายดักเท้าของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าหมอบคุดคู้ด้วยความทุกข์ลำเค็ญ

พวกเขาขุดหลุมพรางดักตามทางของข้าพเจ้า

แต่พวกเขาเองได้ตกลงไปในนั้น

เสลาห์

7ข้าแต่พระเจ้า จิตใจของข้าพระองค์แน่วแน่

จิตใจของข้าพระองค์มั่นคง

ข้าพระองค์จะขับร้องและบรรเลงดนตรี

8จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงตื่นเถิด!

พิณใหญ่และพิณเขาคู่ จงบรรเลงเถิด!

ข้าพเจ้าจะปลุกรุ่งอรุณ

9ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า องค์ในหมู่ประชาชาติ

ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชนชาติต่างๆ

10เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ใหญ่หลวงถึงฟ้าสวรรค์

ความซื่อสัตย์ของพระองค์ถึงท้องฟ้า

11ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเป็นที่ยกย่องเทิดทูนเหนือฟ้าสวรรค์

ขอพระเกียรติสิริของพระองค์ครอบคลุมไปทั่วโลก

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.