สดุดี 57 TNCV - Salmos 57 NVI-PT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 57:1-11

สดุดี 57

(สดด.108:1-5)

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “อย่าทำลาย” มิคทาม57:0 หัวเรื่องสดุดี 57 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรีของดาวิด เมื่อหนีจากซาอูลเข้าไปในถ้ำ)

1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ ขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิด

เพราะจิตวิญญาณของข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์

ข้าพระองค์จะลี้ภัยในร่มปีกของพระองค์

จนกว่าภัยพิบัตินี้ผ่านพ้นไป

2ข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าสูงสุด

ต่อพระเจ้าผู้ทรงกระทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จเพื่อข้าพเจ้า

3พระองค์ทรงส่งความช่วยเหลือจากฟ้าสวรรค์มาช่วยข้าพเจ้า

ทรงกำราบผู้ที่รุกไล่ข้าพเจ้าอย่างดุเดือด

เสลาห์

พระเจ้าทรงส่งความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ลงมา

4ข้าพเจ้าอยู่กลางวงล้อมของเหล่าสิงห์

นอนอยู่ในหมู่สัตว์ร้ายกระหายเหยื่อ

คือพวกคนที่มีเขี้ยวเป็นหอกและลูกศร

มีลิ้นเป็นดาบคม

5ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเป็นที่ยกย่องเทิดทูนเหนือฟ้าสวรรค์

ขอพระเกียรติสิริของพระองค์ครอบคลุมไปทั่วโลก

6พวกเขาขึงตาข่ายดักเท้าของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าหมอบคุดคู้ด้วยความทุกข์ลำเค็ญ

พวกเขาขุดหลุมพรางดักตามทางของข้าพเจ้า

แต่พวกเขาเองได้ตกลงไปในนั้น

เสลาห์

7ข้าแต่พระเจ้า จิตใจของข้าพระองค์แน่วแน่

จิตใจของข้าพระองค์มั่นคง

ข้าพระองค์จะขับร้องและบรรเลงดนตรี

8จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงตื่นเถิด!

พิณใหญ่และพิณเขาคู่ จงบรรเลงเถิด!

ข้าพเจ้าจะปลุกรุ่งอรุณ

9ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า องค์ในหมู่ประชาชาติ

ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชนชาติต่างๆ

10เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ใหญ่หลวงถึงฟ้าสวรรค์

ความซื่อสัตย์ของพระองค์ถึงท้องฟ้า

11ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเป็นที่ยกย่องเทิดทูนเหนือฟ้าสวรรค์

ขอพระเกียรติสิริของพระองค์ครอบคลุมไปทั่วโลก

Nova Versão Internacional

Salmos 57:1-11

Salmo 57

Para o mestre de música. De acordo com a melodia Não Destruas. Poema epigráfico davídico. Quando Davi fugiu de Saul para a caverna.

1Misericórdia, ó Deus; misericórdia,

pois em ti a minha alma se refugia.

Eu me refugiarei à sombra das tuas asas,

até que passe o perigo.

2Clamo ao Deus Altíssimo,

a Deus, que para comigo cumpre o seu propósito.

3Dos céus ele me envia a salvação,

põe em fuga os que me perseguem de perto; Pausa

Deus envia o seu amor e a sua fidelidade.

4Estou em meio a leões,

ávidos para devorar;

seus dentes são lanças e flechas,

sua língua é espada afiada.

5Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus!

Sobre toda a terra esteja a tua glória!

6Preparam armadilhas para os meus pés;

fiquei muito abatido.

Abriram uma cova no meu caminho,

mas foram eles que nela caíram. Pausa

7Meu coração está firme, ó Deus,

meu coração está firme;

cantarei ao som de instrumentos!

8Acorde, minha alma!

Acordem, harpa e lira!

Vou despertar a alvorada!

9Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações;

cantarei teus louvores entre os povos.

10Pois o teu amor é tão grande que alcança os céus;

a tua fidelidade vai até as nuvens.

11Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus!

Sobre toda a terra esteja a tua glória!