สดุดี 57 TNCV - Psalm 57 NASB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 57

(สดด.108:1-5)

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “อย่าทำลาย” มิคทาม[a]ของดาวิด เมื่อหนีจากซาอูลเข้าไปในถ้ำ)

1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ ขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิด
เพราะจิตวิญญาณของข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์
ข้าพระองค์จะลี้ภัยในร่มปีกของพระองค์
จนกว่าภัยพิบัตินี้ผ่านพ้นไป

ข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าสูงสุด
ต่อพระเจ้าผู้ทรงกระทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จเพื่อข้าพเจ้า
พระองค์ทรงส่งความช่วยเหลือจากฟ้าสวรรค์มาช่วยข้าพเจ้า
ทรงกำราบผู้ที่รุกไล่ข้าพเจ้าอย่างดุเดือด
เสลาห์
พระเจ้าทรงส่งความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ลงมา

ข้าพเจ้าอยู่กลางวงล้อมของเหล่าสิงห์
นอนอยู่ในหมู่สัตว์ร้ายกระหายเหยื่อ
คือพวกคนที่มีเขี้ยวเป็นหอกและลูกศร
มีลิ้นเป็นดาบคม

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเป็นที่ยกย่องเทิดทูนเหนือฟ้าสวรรค์
ขอพระเกียรติสิริของพระองค์ครอบคลุมไปทั่วโลก

พวกเขาขึงตาข่ายดักเท้าของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าหมอบคุดคู้ด้วยความทุกข์ลำเค็ญ
พวกเขาขุดหลุมพรางดักตามทางของข้าพเจ้า
แต่พวกเขาเองได้ตกลงไปในนั้น
เสลาห์

ข้าแต่พระเจ้า จิตใจของข้าพระองค์แน่วแน่
จิตใจของข้าพระองค์มั่นคง
ข้าพระองค์จะขับร้องและบรรเลงดนตรี
จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงตื่นเถิด!
พิณใหญ่และพิณเขาคู่ จงบรรเลงเถิด!
ข้าพเจ้าจะปลุกรุ่งอรุณ

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า องค์ในหมู่ประชาชาติ
ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชนชาติต่างๆ
10 เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ใหญ่หลวงถึงฟ้าสวรรค์
ความซื่อสัตย์ของพระองค์ถึงท้องฟ้า

11 ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเป็นที่ยกย่องเทิดทูนเหนือฟ้าสวรรค์
ขอพระเกียรติสิริของพระองค์ครอบคลุมไปทั่วโลก

Notas al pie

  1. + หัวเรื่องสดุดี 57 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรี

New American Standard Bible

Psalm 57

Prayer for Rescue from Persecutors.

For the choir director; set to [a]Al-tashheth. A [b]Mikhtam of David, [c]when he fled from Saul in the cave.

1Be gracious to me, O God, be gracious to me,
For my soul takes refuge in You;
And in the shadow of Your wings I will take refuge
Until destruction passes by.
I will cry to God Most High,
To God who accomplishes all things for me.
He will send from heaven and save me;
He reproaches him who [d]tramples upon me. [e]Selah.
God will send forth His lovingkindness and His [f]truth.

My soul is among lions;
I must lie among those who breathe forth fire,
Even the sons of men, whose teeth are spears and arrows
And their tongue a sharp sword.
Be exalted above the heavens, O God;
Let Your glory be above all the earth.
They have [g]prepared a net for my steps;
My soul is bowed down;
They dug a pit before me;
They themselves have fallen into the midst of it. Selah.

My heart is steadfast, O God, my heart is steadfast;
I will sing, yes, I will sing praises!
Awake, my glory!
Awake, harp and lyre!
I will awaken the dawn.
I will give thanks to You, O Lord, among the peoples;
I will sing praises to You among the [h]nations.
10 For Your lovingkindness is great to the heavens
And Your [i]truth to the clouds.
11 Be exalted above the heavens, O God;
Let Your glory be above all the earth.

Notas al pie

  1. Psalm 57:1 Lit Do Not Destroy
  2. Psalm 57:1 Possibly, Epigrammatic Poem or Atonement Psalm
  3. Psalm 57:1 1 Sam 22:1; 24:3
  4. Psalm 57:3 Or snaps at
  5. Psalm 57:3 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
  6. Psalm 57:3 Or faithfulness
  7. Psalm 57:6 Or spread
  8. Psalm 57:9 Lit peoples
  9. Psalm 57:10 Or faithfulness