สดุดี 56 TNCV - Matej 56 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 56:1-13

สดุดี 56

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “นกพิราบบนต้นโอ๊กโน้น” มิคทาม56:0 หัวเรื่องสดุดี 56 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรีของดาวิด เมื่อชาวฟีลิสเตียจับดาวิดในเมืองกัท)

1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ เพราะคนรุกไล่ข้าพระองค์มาอย่างดุเดือด

ตลอดวันพวกเขารุกกระหน่ำเข้ามาโจมตี

2ศัตรูไล่ล่าข้าพระองค์ทั้งวันทั้งคืน

ข้าศึกมากมายโจมตีข้าพระองค์อย่างอหังการ

3เมื่อข้าพระองค์กลัว

ข้าพระองค์จะวางใจในพระองค์

4ในพระเจ้าที่ข้าพเจ้าเทิดทูนพระวจนะ

ในพระเจ้าที่ข้าพเจ้าวางใจ ข้าพเจ้าจะไม่กลัว

มนุษย์ที่ต้องตายจะทำอะไรข้าพเจ้าได้เล่า?

5พวกเขาบิดเบือนคำพูดของข้าพระองค์ทุกวันคืน

พวกเขาคบคิดกันปองร้ายข้าพระองค์อยู่เสมอ

6พวกเขารวมหัวกัน พวกเขาซุ่มอยู่

จับตาดูย่างก้าวของข้าพระองค์

กระเหี้ยนกระหือรือจะเอาชีวิตข้าพระองค์

7ขออย่าทรงปล่อยให้เขาลอยนวลไปได้

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเหวี่ยงชนชาติต่างๆ ลงด้วยพระพิโรธของพระองค์

8ขอทรงบันทึกคำคร่ำครวญของข้าพระองค์

ขอทรงนับหยดน้ำตาของข้าพระองค์ไว้ในหนังสือม้วนของพระองค์56:8 หรือเก็บน้ำตาของข้าพระองค์ไว้ในถุงเหล้าองุ่นของพระองค์

สิ่งเหล่านี้อยู่ในบันทึกของพระองค์แล้วไม่ใช่หรือ?

9แล้วศัตรูของข้าพระองค์จะหันกลับ เมื่อข้าพระองค์ร้องทูลขอความช่วยเหลือ

เช่นนี้แล้ว ข้าพระองค์จะรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายข้าพระองค์

10ในพระเจ้าซึ่งข้าพระองค์เทิดทูนพระวจนะ

ในองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งข้าพระองค์สรรเสริญพระวจนะ

11ในพระเจ้าซึ่งข้าพระองค์วางใจ ข้าพระองค์จะไม่กลัว

มนุษย์จะทำอะไรข้าพระองค์ได้เล่า?

12ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์จะทำตามที่ได้ถวายปฏิญาณไว้กับพระองค์

ข้าพระองค์จะถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณแด่พระองค์

13เพราะพระองค์ได้ทรงกอบกู้ข้าพระองค์56:13 หรือจิตวิญญาณของข้าพระองค์จากความตาย

และได้ทรงช่วยกู้ย่างเท้าของข้าพระองค์จากการสะดุดล้ม

เพื่อข้าพระองค์จะดำเนินอยู่ต่อหน้าพระเจ้า

ในความสว่างของชีวิต56:13 หรือในดินแดนของผู้มีชีวิต

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.