สดุดี 54 TNCV - Mateusza 54 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 54:1-7

สดุดี 54

(ถึงหัวหน้านักร้อง ใช้เครื่องสาย มัสคิล54:0 หัวเรื่องสดุดี 54 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรีของดาวิด เมื่อชาวเมืองศิฟไปทูลซาอูลว่า “ดาวิดซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเราไม่ใช่หรือ?”)

1ข้าแต่พระเจ้า โดยพระนามของพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์

โดยพระบรมเดชานุภาพ ขอทรงสู้คดีว่าข้าพระองค์ไม่ผิด

2ข้าแต่พระเจ้า โปรดสดับคำอธิษฐานของข้าพระองค์

ขอทรงฟังคำทูลจากปากของข้าพระองค์

3คนแปลกหน้าพากันโจมตีข้าพระองค์

คนใจโหดซึ่งไม่ไยดีพระเจ้า

หาทางเอาชีวิตข้าพระองค์

เสลาห์

4แน่ทีเดียว พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเหลือข้าพเจ้า

องค์พระผู้เป็นเจ้าคือผู้ค้ำชูข้าพเจ้าไว้

5ขอให้ความชั่วย้อนกลับไปเล่นงานผู้กล่าวร้ายข้าพระองค์

ทำลายพวกเขาด้วยความซื่อสัตย์ของพระองค์

6ข้าพระองค์จะนำเครื่องบูชาตามความสมัครใจมาถวายแด่พระองค์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามของพระองค์

เพราะนั่นเป็นสิ่งประเสริฐ

7เพราะพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความทุกข์ลำบากทั้งสิ้น

และตาของข้าพเจ้าได้เห็นชัยชนะเหนือศัตรูของข้าพเจ้า

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.