สดุดี 54 TNCV - Заб 54 CARST

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 54

(ถึงหัวหน้านักร้อง ใช้เครื่องสาย มัสคิล[a]ของดาวิด เมื่อชาวเมืองศิฟไปทูลซาอูลว่า “ดาวิดซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเราไม่ใช่หรือ?”)

1ข้าแต่พระเจ้า โดยพระนามของพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์
โดยพระบรมเดชานุภาพ ขอทรงสู้คดีว่าข้าพระองค์ไม่ผิด
ข้าแต่พระเจ้า โปรดสดับคำอธิษฐานของข้าพระองค์
ขอทรงฟังคำทูลจากปากของข้าพระองค์

คนแปลกหน้าพากันโจมตีข้าพระองค์
คนใจโหดซึ่งไม่ไยดีพระเจ้า
หาทางเอาชีวิตข้าพระองค์
เสลาห์

แน่ทีเดียว พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเหลือข้าพเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าคือผู้ค้ำชูข้าพเจ้าไว้

ขอให้ความชั่วย้อนกลับไปเล่นงานผู้กล่าวร้ายข้าพระองค์
ทำลายพวกเขาด้วยความซื่อสัตย์ของพระองค์

ข้าพระองค์จะนำเครื่องบูชาตามความสมัครใจมาถวายแด่พระองค์
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามของพระองค์
เพราะนั่นเป็นสิ่งประเสริฐ
เพราะพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความทุกข์ลำบากทั้งสิ้น
และตาของข้าพเจ้าได้เห็นชัยชนะเหนือศัตรูของข้าพเจ้า

Notas al pie

  1. + หัวเรื่องสดุดี 54 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรี

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 54

Песнь 54

Дирижёру хора. На струнных инструментах. Наставление Довуда.

Всевышний, услышь молитву мою
    и от мольбы моей не таись;
    услышь меня и ответь мне!
Думы томят меня, я в смятении
    от голоса врага
    и притеснения нечестивого.
Они навели на меня беду
    и враждуют со мною, пылая гневом.

Сердце моё томится;
    ужасы смерти напали на меня.
Страх и трепет меня стеснили,
    и ужас меня объял.
Я сказал: «Кто дал бы мне крылья голубя!
    Я улетел бы и обрёл покой;
далеко улетел бы
    и жил в пустыне. Пауза
Я поспешил бы найти убежище
    вдалеке от вихрей и непогоды».

10 Смути их, Владыка, расстрой их замыслы,[a]
    потому что я вижу в городе насилие и раздор.
11 Днём и ночью они обходят его по стенам;
    полон он беззакония и беды.
12 Гибель царит в нём;
    обман и коварство с улиц его не уходят.

13 Если бы враг меня оскорблял,
    я перенёс бы.
Если бы ненавистник предо мной кичился,
    я бы мог от него укрыться.
14 Но это же ты, мой равный,
    мой товарищ, мой близкий друг,
15 с кем вели мы искренние беседы
    и вместе ходили среди толпы
    в дом Всевышнего.

16 Да придёт к моим врагам смерть;
    да сойдут они живыми в мир мёртвых
    из-за зла в их домах и сердцах.

17 Но я воззову к Всевышнему,
    и Вечный спасёт меня.
18 Вечером, утром и в полдень
    я сетую и кричу,
    и голос мой Он услышит.
19 Он вернёт меня невредимым со сражений,
    которые я веду против стольких врагов,
    ополчившихся против меня.
20 Всевышний, на престоле сидящий от века,
    услышит меня и смирит их, Пауза
потому что они не хотят измениться
    и не боятся Всевышнего.

21 Мой товарищ поднял на своих друзей руку;
    он нарушил наш братский союз.
22 Речь его мягче масла,
    но в сердце его – война;
слова – нежнее оливкового масла,
    но по сути они – обнажённые мечи.

23 Возложи на Вечного свои заботы,
    и Он тебя подкрепит;
    никогда Он не даст поколебаться праведнику.
24 Но нечестивых Ты повергнешь, Всевышний,
    в пропасть погибели.
Кровожадные и коварные
    не проживут и половины своих дней.

А я на Тебя полагаюсь.

Notas al pie

  1. Заб 54:10 Букв.: «раздели их языки».