สดุดี 50 TNCV - Salmos 50 NVI-PT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 50

(บทสดุดีของอาสาฟ)

1องค์ทรงฤทธิ์ พระเจ้า พระยาห์เวห์ตรัสเรียกคนทั้งโลก
จากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงที่ดวงอาทิตย์ตกให้มาชุมนุมกัน
พระเจ้าทรงเปล่งรัศมี
จากศิโยนอันงามพร้อม
พระเจ้าของเราเสด็จมาและจะไม่ทรงนิ่งเงียบ
เปลวไฟเผาผลาญอยู่ต่อหน้าพระองค์
พายุโหมกระหน่ำอยู่รอบพระองค์
พระองค์ตรัสเรียกชุมนุมฟ้าสวรรค์เบื้องบนและแผ่นดินโลก
เพื่อจะทรงพิพากษาประชากรของพระองค์
“บรรดาผู้ที่เราได้ชำระไว้แล้ว จงรวมกันมาหาเรา
ผู้ซึ่งเข้าร่วมพันธสัญญากับเราทางเครื่องบูชา”
ฟ้าสวรรค์ป่าวประกาศความชอบธรรมของพระองค์
เพราะพระเจ้าเองทรงเป็นองค์ตุลาการ
เสลาห์

“ประชากรของเราเอ๋ย จงฟังและเราจะพูด
อิสราเอลเอ๋ย เราจะแจ้งข้อหาของเจ้า
เราเป็นพระเจ้า พระเจ้าของเจ้า
เราไม่ได้ตำหนิเจ้าในเรื่องเครื่องบูชา
หรือเครื่องเผาบูชาที่เจ้านำมาถวายเราอย่างสม่ำเสมอ
เราไม่ได้ต้องการวัวหนุ่มจากโรงวัวของเจ้า
หรือแพะจากคอกของเจ้า
10 เพราะสัตว์ทุกชนิดในป่าเป็นของเรา
รวมทั้งสัตว์เลี้ยงบนเนินเขานับพัน
11 เรารู้จักนกทุกตัวบนภูเขาทั้งหลาย
บรรดาสัตว์ในท้องทุ่งเป็นของเรา
12 หากเราหิว เราจะไม่บอกเจ้า
เพราะโลกนี้และสิ่งสารพัดในโลกล้วนเป็นของเรา
13 เรากินเนื้อวัวผู้หรือ?
เราดื่มเลือดแพะหรือ?
14 จงถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณแด่พระเจ้า
ทำตามที่ได้ถวายปฏิญาณต่อองค์ผู้สูงสุด
15 และจงร้องทูลเราในยามทุกข์ร้อน
เราจะช่วยกู้เจ้าและเจ้าจะให้เกียรติเรา”

16 ส่วนคนชั่ว พระเจ้าตรัสกับเขาว่า

“เจ้าถือสิทธิ์อะไรท่องบทบัญญัติของเรา
หรืออ้างพันธสัญญาของเรา?
17 ในเมื่อเจ้าเกลียดคำสอนของเรา
และเหวี่ยงถ้อยคำของเราทิ้ง
18 เจ้าเห็นขโมยก็สมรู้ร่วมคิดกับเขา
เจ้าคบหากับคนล่วงประเวณี
19 เจ้าใช้ปากทำชั่ว
ตวัดลิ้นเพื่อล่อลวง
20 เจ้าพร่ำพูดให้ร้ายพี่น้อง
นินทาว่าร้ายกระทั่งพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน
21 เจ้าทำสิ่งเหล่านี้ เราก็นิ่งอยู่
เจ้าเลยพลอยคิดว่าเรา[a]ก็เป็นเหมือนเจ้า
แต่เราจะกำราบเจ้า
และกล่าวโทษเจ้าซึ่งๆ หน้า

22 “เจ้าผู้ลืมพระเจ้า จงพิจารณาเรื่องนี้
มิฉะนั้นเราจะฉีกเจ้าเป็นชิ้นๆ โดยไม่มีใครช่วยได้
23 ผู้ที่ถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณก็ให้เกียรติเรา
และผู้ที่เตรียมทางของตนไว้ดี
เราก็จะสำแดงความรอดของพระเจ้าแก่เขา[b]

Notas al pie

  1. 50:21 หรือ“เราผู้เป็น”
  2. 50:23 หรือและต่อผู้ที่พิจารณาทางของตน / เราจะสำแดงความรอดของพระเจ้าแก่เขา

Nova Versão Internacional

Salmos 50

Salmo 50

Salmo da família de Asafe.

Fala o Senhor, o Deus supremo;
convoca toda a terra, do nascente ao poente.
Desde Sião, perfeita em beleza,
    Deus resplandece.
Nosso Deus vem!
    Certamente não ficará calado!
À sua frente vai um fogo devorador,
e, ao seu redor, uma violenta tempestade.
Ele convoca os altos céus e a terra,
    para o julgamento do seu povo:
“Ajuntem os que me são fiéis,
que, mediante sacrifício,
    fizeram aliança comigo”.
E os céus proclamam a sua justiça,
    pois o próprio Deus é o juiz.Pausa

“Ouça, meu povo, pois eu falarei;
vou testemunhar contra você, Israel,
    eu, que sou Deus, o seu Deus.
Não o acuso pelos seus sacrifícios,
nem pelos holocaustos[a],
    que você sempre me oferece.
Não tenho necessidade
    de nenhum novilho dos seus estábulos,
nem dos bodes dos seus currais,
10 pois todos os animais da floresta são meus,
como são as cabeças de gado
    aos milhares nas colinas.
11 Conheço todas as aves dos montes,
e cuido das criaturas do campo.
12 Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você?
Pois o mundo é meu, e tudo o que nele existe.
13 Acaso como carne de touros
ou bebo sangue de bodes?
14 Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão,
cumpra os seus votos para com o Altíssimo,
15 e clame a mim no dia da angústia;
eu o livrarei, e você me honrará.”

16 Mas ao ímpio Deus diz:

“Que direito você tem de recitar as minhas leis
ou de ficar repetindo a minha aliança?
17 Pois você odeia a minha disciplina
e dá as costas às minhas palavras!
18 Você vê um ladrão, e já se torna seu cúmplice,
e com adúlteros se mistura.
19 Sua boca está cheia de maldade
e a sua língua formula a fraude.
20 Deliberadamente você fala contra o seu irmão
e calunia o filho de sua própria mãe.
21 Ficaria eu calado
    diante de tudo o que você tem feito?
Você pensa que eu sou como você?
Mas agora eu o acusarei diretamente,
    sem omitir coisa alguma.

22 “Considerem isto,
    vocês que se esquecem de Deus;
caso contrário os despedaçarei,
    sem que ninguém os livre.
23 Quem me oferece sua gratidão
    como sacrifício, honra-me,
e eu mostrarei a salvação de Deus
    ao que anda nos meus caminhos”.

Notas al pie

  1. 50.8 Isto é, sacrifícios totalmente queimados; também em 51.16.