สดุดี 50 TNCV - Nnwom 50 AKCB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 50:1-23

สดุดี 50

(บทสดุดีของอาสาฟ)

1องค์ทรงฤทธิ์ พระเจ้า พระยาห์เวห์ตรัสเรียกคนทั้งโลก

จากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงที่ดวงอาทิตย์ตกให้มาชุมนุมกัน

2พระเจ้าทรงเปล่งรัศมี

จากศิโยนอันงามพร้อม

3พระเจ้าของเราเสด็จมาและจะไม่ทรงนิ่งเงียบ

เปลวไฟเผาผลาญอยู่ต่อหน้าพระองค์

พายุโหมกระหน่ำอยู่รอบพระองค์

4พระองค์ตรัสเรียกชุมนุมฟ้าสวรรค์เบื้องบนและแผ่นดินโลก

เพื่อจะทรงพิพากษาประชากรของพระองค์

5“บรรดาผู้ที่เราได้ชำระไว้แล้ว จงรวมกันมาหาเรา

ผู้ซึ่งเข้าร่วมพันธสัญญากับเราทางเครื่องบูชา”

6ฟ้าสวรรค์ป่าวประกาศความชอบธรรมของพระองค์

เพราะพระเจ้าเองทรงเป็นองค์ตุลาการ

เสลาห์

7“ประชากรของเราเอ๋ย จงฟังและเราจะพูด

อิสราเอลเอ๋ย เราจะแจ้งข้อหาของเจ้า

เราเป็นพระเจ้า พระเจ้าของเจ้า

8เราไม่ได้ตำหนิเจ้าในเรื่องเครื่องบูชา

หรือเครื่องเผาบูชาที่เจ้านำมาถวายเราอย่างสม่ำเสมอ

9เราไม่ได้ต้องการวัวหนุ่มจากโรงวัวของเจ้า

หรือแพะจากคอกของเจ้า

10เพราะสัตว์ทุกชนิดในป่าเป็นของเรา

รวมทั้งสัตว์เลี้ยงบนเนินเขานับพัน

11เรารู้จักนกทุกตัวบนภูเขาทั้งหลาย

บรรดาสัตว์ในท้องทุ่งเป็นของเรา

12หากเราหิว เราจะไม่บอกเจ้า

เพราะโลกนี้และสิ่งสารพัดในโลกล้วนเป็นของเรา

13เรากินเนื้อวัวผู้หรือ?

เราดื่มเลือดแพะหรือ?

14จงถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณแด่พระเจ้า

ทำตามที่ได้ถวายปฏิญาณต่อองค์ผู้สูงสุด

15และจงร้องทูลเราในยามทุกข์ร้อน

เราจะช่วยกู้เจ้าและเจ้าจะให้เกียรติเรา”

16ส่วนคนชั่ว พระเจ้าตรัสกับเขาว่า

“เจ้าถือสิทธิ์อะไรท่องบทบัญญัติของเรา

หรืออ้างพันธสัญญาของเรา?

17ในเมื่อเจ้าเกลียดคำสอนของเรา

และเหวี่ยงถ้อยคำของเราทิ้ง

18เจ้าเห็นขโมยก็สมรู้ร่วมคิดกับเขา

เจ้าคบหากับคนล่วงประเวณี

19เจ้าใช้ปากทำชั่ว

ตวัดลิ้นเพื่อล่อลวง

20เจ้าพร่ำพูดให้ร้ายพี่น้อง

นินทาว่าร้ายกระทั่งพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน

21เจ้าทำสิ่งเหล่านี้ เราก็นิ่งอยู่

เจ้าเลยพลอยคิดว่าเรา50:21 หรือ“เราผู้เป็น”ก็เป็นเหมือนเจ้า

แต่เราจะกำราบเจ้า

และกล่าวโทษเจ้าซึ่งๆ หน้า

22“เจ้าผู้ลืมพระเจ้า จงพิจารณาเรื่องนี้

มิฉะนั้นเราจะฉีกเจ้าเป็นชิ้นๆ โดยไม่มีใครช่วยได้

23ผู้ที่ถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณก็ให้เกียรติเรา

และผู้ที่เตรียมทางของตนไว้ดี

เราก็จะสำแดงความรอดของพระเจ้าแก่เขา50:23 หรือและต่อผู้ที่พิจารณาทางของตน / เราจะสำแดงความรอดของพระเจ้าแก่เขา

Akuapem Twi Contemporary Bible

Nnwom 50:1-23

Dwom 50

Asaf dwom.

1Tweduampɔn, Onyankopɔn, Awurade no kasa,

na ɔfrɛ asase nyinaa

efi apuei kosi atɔe.

2Onyankopɔn hyerɛn fi Sion

kurow a ne fɛ wie pɛyɛ.

3Yɛn Nyankopɔn reba nanso ɔrenyɛ komm;

ogya a ɛhyew nneɛma di nʼanim,

ahum a ɛretu atwa ne ho ahyia.

4Ɔfrɛ ɔsorosoro ne asase,

sɛ ɔrebu ne nkurɔfo atɛn;

5Ɔka se, “Boaboa nnipa a wɔatew wɔn ho no ano ma me;

wɔn a wɔnam afɔrebɔ so ne me yɛɛ apam no.”

6Ɔsoro pae mu ka ne trenee,

na Onyankopɔn ankasa ne otemmufo.

7“Muntie, me nkurɔfo, na mɛkasa,

medi adanse atia wo, Israel;

Mene Onyankopɔn, wo Nyankopɔn no.

8Merenka mo anim wɔ mo afɔrebɔde

anaa mo hyew afɔre a ɛwɔ mʼanim daa no ho.

9Anantwinini a wofi mo mfuw so

anaa mpapo a wofi mo buw mu ho nhia me,

10efisɛ kwae mu aboa biara yɛ me de,

anantwi a wɔwɔ nkoko mpempem so nso saa ara.

11Minim anomaa biara a ɔwɔ mmepɔw no so,

na wuram abɔde nyinaa yɛ me de.

12Sɛ ɔkɔm dee me a, anka merenka nkyerɛ mo;

efisɛ, wiase ne nea ɛwɔ mu nyinaa yɛ me de.

13Mewe anantwinini nam,

na menom mpapo mogya ana?

14Momfa aseda afɔre mma Onyankopɔn,

na munni bɔ a mohyɛɛ Ɔsorosoroni no so,

15na momfrɛ me hiada;

na megye mo na moahyɛ me anuonyam.”

16Nanso amumɔyɛfo de, Onyankopɔn bisa wɔn se,

“Adɛn nti na moka me mmara

na mʼapam da mo ano?

17Mukyi me nkyerɛkyerɛ,

na motow me nsɛm gu mo akyi.

18Sɛ muhu ɔkorɔmfo a mode mo ho bɔ no;

na mo ne nguaman nso bɔ.

19Mode mo ano yɛ bɔne,

na mode mo tɛkrɛma boaboa nnaadaa ano.

20Mokasa tia mo nuabarima bere biara

na mosopa mo ankasa na ba.

21Moayɛ eyinom nyinaa; nanso manka hwee,

enti mususuw sɛ mete sɛ mo.

Nanso mɛka mo anim,

na mede mo sobo asi mo anim.

22“Munnwen eyi ho, mo a mo werɛ fi Onyankopɔn,

anyɛ saa a, mɛtetew mo mu nketenkete a obiara remmegye mo;

23Nea ɔbɔ aseda afɔre no hyɛ me anuonyam,

na osiesie kwan

sɛnea mɛda Onyankopɔn nkwagye adi akyerɛ no.”