สดุดี 5 TNCV - Mateusza 5 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 5:1-12

สดุดี 5

(ถึงหัวหน้านักร้อง บรรเลงขลุ่ย บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์

ขอทรงสนพระทัยการคร่ำครวญของข้าพระองค์

2ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ กษัตริย์ของข้าพระองค์

โปรดฟังคำร้องทูลขอความช่วยเหลือ

เพราะข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์

3ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ในยามเช้าพระองค์ทรงได้ยินเสียงข้าพระองค์

ในยามเช้าข้าพระองค์นำคำร้องทูลมาต่อหน้าพระองค์

และจดจ่อรอคอยคำตอบจากพระองค์

4เพราะพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าที่พอพระทัยในสิ่งชั่วร้าย

คนชั่วไม่อาจอยู่ร่วมกับพระองค์ได้

5คนหยิ่งจองหองไม่อาจยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ได้

พระองค์ทรงเกลียดชังทุกคนที่ทำผิด

6พระองค์ทรงทำลายล้างพวกคนโกหก

ส่วนคนที่กระหายเลือดและคนคดโกงนั้น

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชิงชัง

7แต่ข้าพระองค์จะเข้ามายังพระนิเวศของพระองค์

โดยความรักเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

ข้าพระองค์จะกราบนมัสการพระองค์ด้วยความยำเกรง

ตรงต่อพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

8ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เนื่องด้วยศัตรูของข้าพระองค์

ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางชอบธรรมของพระองค์

ขอให้ข้าพระองค์เดินในวิถีของพระองค์อย่างราบรื่น

9เพราะไม่มีสักคำจากปากของพวกเขาที่เชื่อถือได้

ในใจของพวกเขามีแต่การทำลายล้าง

ลำคอของพวกเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยู่

พวกเขาใช้ลิ้นกล่าวปลิ้นปล้อน

10ข้าแต่พระเจ้า! ขอทรงประกาศว่าพวกเขาผิด

ขอให้พวกเขาล่มจมด้วยกลอุบายของตัวเอง

ขอทรงขับไล่พวกเขาเพราะบาปทั้งหลายของพวกเขา

เพราะพวกเขาได้กบฏต่อพระองค์

11แต่ขอให้ทุกคนที่ลี้ภัยในพระองค์เปรมปรีดิ์

ให้พวกเขาร้องเพลงรื่นเริงยินดีอยู่เสมอ

ขอทรงปกป้องคุ้มครองพวกเขา

เพื่อบรรดาผู้ที่รักพระนามของพระองค์จะชื่นชมยินดีในพระองค์

12ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า แน่ทีเดียว พระองค์ทรงอวยพรคนชอบธรรม

ความโปรดปรานของพระองค์เป็นดั่งโล่โอบล้อมพวกเขาไว้

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.