สดุดี 5 TNCV - Заб 5 CARST

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 5

(ถึงหัวหน้านักร้อง บรรเลงขลุ่ย บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์
ขอทรงสนพระทัยการคร่ำครวญของข้าพระองค์
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ กษัตริย์ของข้าพระองค์
โปรดฟังคำร้องทูลขอความช่วยเหลือ
เพราะข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ในยามเช้าพระองค์ทรงได้ยินเสียงข้าพระองค์
ในยามเช้าข้าพระองค์นำคำร้องทูลมาต่อหน้าพระองค์
และจดจ่อรอคอยคำตอบจากพระองค์
เพราะพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าที่พอพระทัยในสิ่งชั่วร้าย
คนชั่วไม่อาจอยู่ร่วมกับพระองค์ได้
คนหยิ่งจองหองไม่อาจยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ได้
พระองค์ทรงเกลียดชังทุกคนที่ทำผิด
พระองค์ทรงทำลายล้างพวกคนโกหก
ส่วนคนที่กระหายเลือดและคนคดโกงนั้น
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชิงชัง
แต่ข้าพระองค์จะเข้ามายังพระนิเวศของพระองค์
โดยความรักเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
ข้าพระองค์จะกราบนมัสการพระองค์ด้วยความยำเกรง
ตรงต่อพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เนื่องด้วยศัตรูของข้าพระองค์
ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางชอบธรรมของพระองค์
ขอให้ข้าพระองค์เดินในวิถีของพระองค์อย่างราบรื่น
เพราะไม่มีสักคำจากปากของพวกเขาที่เชื่อถือได้
ในใจของพวกเขามีแต่การทำลายล้าง
ลำคอของพวกเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยู่
พวกเขาใช้ลิ้นกล่าวปลิ้นปล้อน
10 ข้าแต่พระเจ้า! ขอทรงประกาศว่าพวกเขาผิด
ขอให้พวกเขาล่มจมด้วยกลอุบายของตัวเอง
ขอทรงขับไล่พวกเขาเพราะบาปทั้งหลายของพวกเขา
เพราะพวกเขาได้กบฏต่อพระองค์
11 แต่ขอให้ทุกคนที่ลี้ภัยในพระองค์เปรมปรีดิ์
ให้พวกเขาร้องเพลงรื่นเริงยินดีอยู่เสมอ
ขอทรงปกป้องคุ้มครองพวกเขา
เพื่อบรรดาผู้ที่รักพระนามของพระองค์จะชื่นชมยินดีในพระองค์

12 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า แน่ทีเดียว พระองค์ทรงอวยพรคนชอบธรรม
ความโปรดปรานของพระองค์เป็นดั่งโล่โอบล้อมพวกเขาไว้

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 5

Песнь 5

Дирижёру хора. Для свирелей. Песнь Довуда.

Услышь слова мои, Вечный,
    пойми стенания мои!
Внемли крику о помощи,
    мой Царь и мой Бог,
    ведь я молюсь Тебе!
Утром, Вечный, Ты услышишь мой голос,
    утром предстану с мольбой перед Тобою
    и замру в ожидании.
Ты не Бог, желающий беззакония,
    зло не сможет обитать с Тобой.
Надменные не устоят перед Тобой,
    всех делающих зло Ты ненавидишь.
Ты погубишь говорящих ложь;
    кровожадных и коварных гнушается Вечный.

Но я по великой милости Твоей
    войду в дом Твой,
поклонюсь в святом храме Твоём
    в страхе перед Тобой.
Веди меня, Вечный, в праведности Твоей,
    так как у меня много врагов;
уровняй предо мной путь,
    по которому мне идти.

10 Ведь ни одному слову из уст их верить нельзя,
    сердце их исполнено пагубы.
Гортань их – открытая могила,
    языком своим они льстят.
11 Осуди их, Всевышний!
    Пусть падут из-за козней своих!
Из-за многих грехов их отвергни их,
    ведь они восстали против Тебя.

12 Но пусть возрадуются все надеющиеся на Тебя,
    пусть вечно поют от радости!
Окажи им Своё покровительство,
    чтобы возрадовались все любящие имя Твоё.
13 Ведь Ты благословляешь праведника, Вечный,
    как щитом, окружаешь его благосклонностью.