สดุดี 48 TNCV - Mateusza 48 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 48:1-14

สดุดี 48

(เพลงบทหนึ่ง บทสดุดีของบุตรโคราห์)

1องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่ และควรแก่การสรรเสริญเป็นที่สุด

ในนครแห่งพระเจ้าของเราภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

2ศิโยนนั้นสูงเด่นงามตายิ่งนัก

เป็นความปีติยินดีของคนทั่วโลก

ดั่งยอดสูงสุดของซาโฟน48:2 อาจหมายถึง ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ หรือ ทางด้านทิศเหนือ

ศิโยนนคร48:2 หรือคนทั่วโลก / ภูเขาศิโยนทางด้านเหนือ / ของนครแห่งองค์จอมราชัน

3พระเจ้าทรงประทับในป้อมของนครนั้น

พระองค์ทรงสำแดงพระองค์เองเป็นปราการของนคร

4เมื่อบรรดากษัตริย์รวมกำลังกัน

เมื่อพวกเขารุดหน้าไปด้วยกัน

5พวกเขาอัศจรรย์ใจเมื่อเห็นนครนั้น

พวกเขาพากันหนีไปด้วยความกลัว

6พวกเขาหวาดหวั่นขวัญผวา

เจ็บปวดดั่งผู้หญิงที่กำลังคลอดบุตร

7พระองค์ทรงทำลายพวกเขาให้เป็นเหมือนเรือแห่งทารชิช

ซึ่งแตกเป็นเสี่ยงๆ ด้วยลมตะวันออก

8เราได้ยินมาอย่างไร

เราก็ได้เห็นอย่างนั้นว่า

ในนครของพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์

ในนครของพระเจ้าของเรา

พระเจ้าทรงทำให้นครนั้นมั่นคง

นิรันดร์

เสลาห์

9ข้าแต่พระเจ้า ภายในพระวิหารของพระองค์

ข้าพระองค์ทั้งหลายใคร่ครวญถึงความรักมั่นคงของพระองค์

10ข้าแต่พระเจ้า เช่นเดียวกับพระนามของพระองค์

คำสรรเสริญของพระองค์ก็ไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก

พระหัตถ์ขวาของพระองค์บริบูรณ์ด้วยความชอบธรรม

11ภูเขาศิโยนชื่นชมยินดี ชาวยูดาห์ปลื้มปีติ

เนื่องด้วยการพิพากษาของพระองค์

12จงเดินรอบศิโยน ไปให้ทั่ว

นับจำนวนหอคอยในเมืองนั้น

13สังเกตดูเชิงเทิน

เที่ยวดูป้อมปราการ

เพื่อท่านจะได้เล่าให้คนรุ่นต่อไปฟัง

14เพราะว่าพระเจ้าองค์นี้ทรงเป็นพระเจ้าของเราตลอดนิรันดร์

พระองค์จะทรงเป็นผู้นำทางของเราจนถึงที่สุด

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.