สดุดี 48 TNCV - Nnwom 48 NA-TWI

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 48

(เพลงบทหนึ่ง บทสดุดีของบุตรโคราห์)

1องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่ และควรแก่การสรรเสริญเป็นที่สุด
ในนครแห่งพระเจ้าของเราภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

ศิโยนนั้นสูงเด่นงามตายิ่งนัก
เป็นความปีติยินดีของคนทั่วโลก
ดั่งยอดสูงสุดของซาโฟน[a]
ศิโยนนคร[b]แห่งองค์จอมราชัน
พระเจ้าทรงประทับในป้อมของนครนั้น
พระองค์ทรงสำแดงพระองค์เองเป็นปราการของนคร

เมื่อบรรดากษัตริย์รวมกำลังกัน
เมื่อพวกเขารุดหน้าไปด้วยกัน
พวกเขาอัศจรรย์ใจเมื่อเห็นนครนั้น
พวกเขาพากันหนีไปด้วยความกลัว
พวกเขาหวาดหวั่นขวัญผวา
เจ็บปวดดั่งผู้หญิงที่กำลังคลอดบุตร
พระองค์ทรงทำลายพวกเขาให้เป็นเหมือนเรือแห่งทารชิช
ซึ่งแตกเป็นเสี่ยงๆ ด้วยลมตะวันออก

เราได้ยินมาอย่างไร
เราก็ได้เห็นอย่างนั้นว่า
ในนครของพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์
ในนครของพระเจ้าของเรา
พระเจ้าทรงทำให้นครนั้นมั่นคง
นิรันดร์
เสลาห์

ข้าแต่พระเจ้า ภายในพระวิหารของพระองค์
ข้าพระองค์ทั้งหลายใคร่ครวญถึงความรักมั่นคงของพระองค์
10 ข้าแต่พระเจ้า เช่นเดียวกับพระนามของพระองค์
คำสรรเสริญของพระองค์ก็ไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก
พระหัตถ์ขวาของพระองค์บริบูรณ์ด้วยความชอบธรรม
11 ภูเขาศิโยนชื่นชมยินดี ชาวยูดาห์ปลื้มปีติ
เนื่องด้วยการพิพากษาของพระองค์

12 จงเดินรอบศิโยน ไปให้ทั่ว
นับจำนวนหอคอยในเมืองนั้น
13 สังเกตดูเชิงเทิน
เที่ยวดูป้อมปราการ
เพื่อท่านจะได้เล่าให้คนรุ่นต่อไปฟัง

14 เพราะว่าพระเจ้าองค์นี้ทรงเป็นพระเจ้าของเราตลอดนิรันดร์
พระองค์จะทรงเป็นผู้นำทางของเราจนถึงที่สุด

Notas al pie

  1. 48:2 อาจหมายถึง ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ หรือ ทางด้านทิศเหนือ
  2. 48:2 หรือคนทั่วโลก / ภูเขาศิโยนทางด้านเหนือ / ของนคร

Nkwa Asem

Nnwom 48

Sion, Onyankopɔn kurow

1Awurade yɛ ɔkɛse enti ɛsɛ sɛ wɔkamfo no yiye wɔ yɛn Nyankopɔn kurow a ɛwɔ bepɔw kronkron no so no mu. Sion, Onyankopɔn bepɔw no korɔn na ɛyɛ fɛ. Ɔhene kɛse no kurow no de ahosɛpɛw ba wiase mmaa nyinaa.

Onyankopɔn ada no adi sɛ asomdwoe wɔ ne mu wɔ kurow no aban akɛse no mu. Ahemfo yi boaa wɔn ho ano kotuaa Sion bepɔw. Nanso wohui no, ɛyɛɛ wɔn nwonwa. Wosuroe, enti woguanee. Ɛhɔ na ehu ne ɔhonam mu yaw kaa wɔn te sɛ ɔbea a awo aka no, anaasɛ ɛhyɛn a ɛrebɔ mpata biribibiri wɔ ahum mu. Yɛate nea Onyankopɔn ayɛ na mprempren yɛahu wɔ yɛn Nyankopɔn, Awurade Tumfoɔ kurow no mu; ɔbɛbɔ kurow no ho ban daa daa.

Wo fi no mu, O Onyankopɔn, na yedwen daa dɔ a wowɔ no ho. 10 Nnipa kamfo wo mmaa nyinaa, na wo din atrɛw wɔ asase so mmaa nyinaa. Wudi hene nokwarem. 11 Ma Sionfo ani nnye. Wubu atɛntrenee. Ma ahosɛpɛw mmra Yuda nkurow mu! 12 Onyankopɔn nkurɔfo twa Sion ho hyia kan n’abantenten. 13 Hwɛ n’afasuw na hwɛ n’aban akɛse no yiye na woaka ho asɛm akyerɛ nkyirimma.

14 “Saa Onyankopɔn yi yɛ yɛn Nyankopɔn daa daa. Obedi yɛn anim nna a ɛreba no nyinaa mu.”