สดุดี 48 TNCV - 詩 篇 48 CUVS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 48

(เพลงบทหนึ่ง บทสดุดีของบุตรโคราห์)

1องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่ และควรแก่การสรรเสริญเป็นที่สุด
ในนครแห่งพระเจ้าของเราภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

ศิโยนนั้นสูงเด่นงามตายิ่งนัก
เป็นความปีติยินดีของคนทั่วโลก
ดั่งยอดสูงสุดของซาโฟน[a]
ศิโยนนคร[b]แห่งองค์จอมราชัน
พระเจ้าทรงประทับในป้อมของนครนั้น
พระองค์ทรงสำแดงพระองค์เองเป็นปราการของนคร

เมื่อบรรดากษัตริย์รวมกำลังกัน
เมื่อพวกเขารุดหน้าไปด้วยกัน
พวกเขาอัศจรรย์ใจเมื่อเห็นนครนั้น
พวกเขาพากันหนีไปด้วยความกลัว
พวกเขาหวาดหวั่นขวัญผวา
เจ็บปวดดั่งผู้หญิงที่กำลังคลอดบุตร
พระองค์ทรงทำลายพวกเขาให้เป็นเหมือนเรือแห่งทารชิช
ซึ่งแตกเป็นเสี่ยงๆ ด้วยลมตะวันออก

เราได้ยินมาอย่างไร
เราก็ได้เห็นอย่างนั้นว่า
ในนครของพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์
ในนครของพระเจ้าของเรา
พระเจ้าทรงทำให้นครนั้นมั่นคง
นิรันดร์
เสลาห์

ข้าแต่พระเจ้า ภายในพระวิหารของพระองค์
ข้าพระองค์ทั้งหลายใคร่ครวญถึงความรักมั่นคงของพระองค์
10 ข้าแต่พระเจ้า เช่นเดียวกับพระนามของพระองค์
คำสรรเสริญของพระองค์ก็ไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก
พระหัตถ์ขวาของพระองค์บริบูรณ์ด้วยความชอบธรรม
11 ภูเขาศิโยนชื่นชมยินดี ชาวยูดาห์ปลื้มปีติ
เนื่องด้วยการพิพากษาของพระองค์

12 จงเดินรอบศิโยน ไปให้ทั่ว
นับจำนวนหอคอยในเมืองนั้น
13 สังเกตดูเชิงเทิน
เที่ยวดูป้อมปราการ
เพื่อท่านจะได้เล่าให้คนรุ่นต่อไปฟัง

14 เพราะว่าพระเจ้าองค์นี้ทรงเป็นพระเจ้าของเราตลอดนิรันดร์
พระองค์จะทรงเป็นผู้นำทางของเราจนถึงที่สุด

Notas al pie

  1. 48:2 อาจหมายถึง ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ หรือ ทางด้านทิศเหนือ
  2. 48:2 หรือคนทั่วโลก / ภูเขาศิโยนทางด้านเหนือ / ของนคร

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 48

1( 可 拉 後 裔 的 诗 歌 。 ) 耶 和 华 本 为 大 ! 在 我 们 神 的 城 中 , 在 他 的 圣 山 上 , 该 受 大 赞 美 。

锡 安 山 ─ 大 君 王 的 城 , 在 北 面 居 高 华 美 , 为 全 地 所 喜 悦 。

神 在 其 宫 中 , 自 显 为 避 难 所 。

看 哪 , 众 王 会 合 , 一 同 经 过 。

他 们 见 了 这 城 就 惊 奇 丧 胆 , 急 忙 逃 跑 。

他 们 在 那 里 被 战 兢 疼 痛 抓 住 , 好 像 产 难 的 妇 人 一 样 。

神 啊 , 你 用 东 风 打 破 他 施 的 船 只 。

我 们 在 万 军 之 耶 和 华 的 城 中 ─ 就 是 我 们 神 的 城 中 ─ 所 看 见 的 , 正 如 我 们 所 听 见 的 。 神 必 坚 立 这 城 , 直 到 永 远 。 ( 细 拉 )

神 啊 , 我 们 在 你 的 殿 中 想 念 你 的 慈 爱 。

10 神 啊 , 你 受 的 赞 美 正 与 你 的 名 相 称 , 直 到 地 极 ! 你 的 右 手 满 了 公 义 。

11 因 你 的 判 断 , 锡 安 山 应 当 欢 喜 , 犹 大 的 城 邑 ( 原 文 是 女 子 ) 应 当 快 乐 。

12 你 们 当 周 游 锡 安 , 四 围 旋 绕 , 数 点 城 楼 ,

13 细 看 他 的 外 郭 , 察 看 他 的 宫 殿 , 为 要 传 说 到 後 代 。

14 因 为 这 神 永 永 远 远 为 我 们 的 神 ; 他 必 作 我 们 引 路 的 , 直 到 死 时 。