สดุดี 47 TNCV - Mateusza 47 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 47:1-9

สดุดี 47

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของบุตรโคราห์)

1ประชาชาติทั้งปวงเอ๋ย จงปรบมือ

จงโห่ร้องยินดีถวายแด่พระเจ้า

2เพราะพระยาห์เวห์ผู้สูงสุดนั้นน่าครั่นคร้ามยิ่งนัก

ทรงเป็นจอมกษัตริย์แห่งสากลโลก!

3พระองค์ทรงปราบบรรดาประชาชาติให้อยู่ใต้อำนาจของเรา

ทรงปราบชนชาติทั้งหลายให้อยู่ใต้เท้าของเรา

4พระองค์ทรงเลือกสรรมรดกให้แก่เรา

ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของยาโคบผู้ที่พระองค์ทรงรัก

เสลาห์

5พระเจ้าเสด็จขึ้นท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดี

องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จขึ้นท่ามกลางเสียงแตร

6จงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า จงร้องสรรเสริญ

จงร้องเพลงสรรเสริญองค์กษัตริย์ของเรา จงร้องสรรเสริญ

7เพราะพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งสากลโลก

จงร้องเพลงสดุดี47:7 หรือมัสคิล(คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรี)สรรเสริญพระองค์เถิด

8พระเจ้าทรงครอบครองเหนือนานาประชาชาติ

พระเจ้าประทับบนพระที่นั่งบริสุทธิ์ของพระองค์

9บรรดาเจ้านายของชนชาติทั้งหลายร่วมชุมนุมกัน

เป็นประชากรของพระเจ้าของอับราฮัม

เพราะว่ากษัตริย์47:9 หรือโล่ทั้งหลายของแผ่นดินโลกเป็นของพระเจ้า

พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนสูงสุด

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.