สดุดี 47 TNCV - Псалтирь 47 NRT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 47

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของบุตรโคราห์)

1ประชาชาติทั้งปวงเอ๋ย จงปรบมือ
จงโห่ร้องยินดีถวายแด่พระเจ้า

เพราะพระยาห์เวห์ผู้สูงสุดนั้นน่าครั่นคร้ามยิ่งนัก
ทรงเป็นจอมกษัตริย์แห่งสากลโลก!
พระองค์ทรงปราบบรรดาประชาชาติให้อยู่ใต้อำนาจของเรา
ทรงปราบชนชาติทั้งหลายให้อยู่ใต้เท้าของเรา
พระองค์ทรงเลือกสรรมรดกให้แก่เรา
ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของยาโคบผู้ที่พระองค์ทรงรัก
เสลาห์

พระเจ้าเสด็จขึ้นท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดี
องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จขึ้นท่ามกลางเสียงแตร
จงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า จงร้องสรรเสริญ
จงร้องเพลงสรรเสริญองค์กษัตริย์ของเรา จงร้องสรรเสริญ
เพราะพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งสากลโลก
จงร้องเพลงสดุดี[a]สรรเสริญพระองค์เถิด

พระเจ้าทรงครอบครองเหนือนานาประชาชาติ
พระเจ้าประทับบนพระที่นั่งบริสุทธิ์ของพระองค์
บรรดาเจ้านายของชนชาติทั้งหลายร่วมชุมนุมกัน
เป็นประชากรของพระเจ้าของอับราฮัม
เพราะว่ากษัตริย์[b]ทั้งหลายของแผ่นดินโลกเป็นของพระเจ้า
พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนสูงสุด

Notas al pie

  1. 47:7 หรือมัสคิล(คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรี)
  2. 47:9 หรือโล่

New Russian Translation

Psalms 47

Псалом 47

1Песня. Псалом потомков Кораха.

2Велик Господь и достоин всякой хвалы

в городе нашего Бога,

на Его святой горе.

3Высока она и прекрасна –

радость всей земли,

гора Сион на окраинах севера[a],

это город великого Царя.

4Бог пребывает в ее дворцах,

известен как твердыня.

5Собрались цари

и вместе пошли войной,

6но, увидев Сион, поразились,

ужаснулись и обратились в бегство.

7Объяла их дрожь,

муки – как женщину в родах.

8Ты сокрушил их, как ветер с востока

разбивает таршишские корабли.

9Что мы слышали,

то и увидели

в городе Господа Сил,

в городе нашего Бога:

Бог хранит его нерушимым навеки. Пауза

10В храме Твоем, Боже,

мы размышляли о Твоей милости[b].

11Как имя Твое, Боже,

так и хвала Тебе достигает краев земли.

Правая рука Твоя праведности полна.

12Торжествует гора Сион,

и ликуют поселения Иудеи

о Твоем правосудии.

13Пройдите вокруг Сиона, обойдите его,

башни его сосчитайте;

14обратите мысли к его укреплениям,

рассмотрите дворцы его,

чтобы поколению грядущему рассказать.

15Ведь Бог – навеки наш Бог,

Он будет нашим вождем на века[c].

Notas al pie

  1. 47:3 На окраинах севера – или: «как прекрасна и гора Цафон для чужеземцев». Гора Цафон считалась у хананеев домом их богов.
  2. 47:10 О Твоей милости – или: «о Твоей любви».
  3. 47:15 Или: «до смерти».