สดุดี 47 TNCV - Nnwom 47 NA-TWI

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 47

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของบุตรโคราห์)

1ประชาชาติทั้งปวงเอ๋ย จงปรบมือ
จงโห่ร้องยินดีถวายแด่พระเจ้า

เพราะพระยาห์เวห์ผู้สูงสุดนั้นน่าครั่นคร้ามยิ่งนัก
ทรงเป็นจอมกษัตริย์แห่งสากลโลก!
พระองค์ทรงปราบบรรดาประชาชาติให้อยู่ใต้อำนาจของเรา
ทรงปราบชนชาติทั้งหลายให้อยู่ใต้เท้าของเรา
พระองค์ทรงเลือกสรรมรดกให้แก่เรา
ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของยาโคบผู้ที่พระองค์ทรงรัก
เสลาห์

พระเจ้าเสด็จขึ้นท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดี
องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จขึ้นท่ามกลางเสียงแตร
จงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า จงร้องสรรเสริญ
จงร้องเพลงสรรเสริญองค์กษัตริย์ของเรา จงร้องสรรเสริญ
เพราะพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งสากลโลก
จงร้องเพลงสดุดี[a]สรรเสริญพระองค์เถิด

พระเจ้าทรงครอบครองเหนือนานาประชาชาติ
พระเจ้าประทับบนพระที่นั่งบริสุทธิ์ของพระองค์
บรรดาเจ้านายของชนชาติทั้งหลายร่วมชุมนุมกัน
เป็นประชากรของพระเจ้าของอับราฮัม
เพราะว่ากษัตริย์[b]ทั้งหลายของแผ่นดินโลกเป็นของพระเจ้า
พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนสูงสุด

Notas al pie

  1. 47:7 หรือมัสคิล(คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรี)
  2. 47:9 หรือโล่

Nkwa Asem

Nnwom 47

Ɔhene Tumfo

1Nnipa nyinaa, mommɔ mo nsam ahosɛpɛw so! Monto nnwom dennen nkamfo Onyankopɔn. Ɛsɛ sɛ wosuro Awurade, ɔsorosoroni no. Ɔyɛ ɔhene kɛse a odi wiase nyinaa so. Ɔma yedii nnipa so nkonim. Ɔma yedii aman so. Oyii asase a yɛte so yi maa yɛn. Ɛyɛ agyapade a ne nkurɔfo a ɔdɔ wɔn de hoahoa wɔn ho.

Onyankopɔn aforo n’ahengua. Ahosɛpɛw nteɛteɛm ne torobɛnto nne ba hɔ bere a Awurade rekɔ soro no. To ayeyi dwom ma Onyankopɔn. To ayeyi dwom ma yɛn hene! Onyankopɔn yɛ wiase nyinaa hene. Momfa nnwom nyi n’ayɛ. Onyankopɔn tena n’ahengua kronkron no so. Odi aman so. Aman so difo ne Onyankopɔn nkurɔfo a wɔyɛ Abraham asefo bɔ gua. Ne tumi sen asraafo Nyinaa. Ɔyɛ Otumfoɔ.