สดุดี 47 TNCV - Psaumes 47 BDS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 47

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของบุตรโคราห์)

1ประชาชาติทั้งปวงเอ๋ย จงปรบมือ
จงโห่ร้องยินดีถวายแด่พระเจ้า

เพราะพระยาห์เวห์ผู้สูงสุดนั้นน่าครั่นคร้ามยิ่งนัก
ทรงเป็นจอมกษัตริย์แห่งสากลโลก!
พระองค์ทรงปราบบรรดาประชาชาติให้อยู่ใต้อำนาจของเรา
ทรงปราบชนชาติทั้งหลายให้อยู่ใต้เท้าของเรา
พระองค์ทรงเลือกสรรมรดกให้แก่เรา
ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของยาโคบผู้ที่พระองค์ทรงรัก
เสลาห์

พระเจ้าเสด็จขึ้นท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดี
องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จขึ้นท่ามกลางเสียงแตร
จงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า จงร้องสรรเสริญ
จงร้องเพลงสรรเสริญองค์กษัตริย์ของเรา จงร้องสรรเสริญ
เพราะพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งสากลโลก
จงร้องเพลงสดุดี[a]สรรเสริญพระองค์เถิด

พระเจ้าทรงครอบครองเหนือนานาประชาชาติ
พระเจ้าประทับบนพระที่นั่งบริสุทธิ์ของพระองค์
บรรดาเจ้านายของชนชาติทั้งหลายร่วมชุมนุมกัน
เป็นประชากรของพระเจ้าของอับราฮัม
เพราะว่ากษัตริย์[b]ทั้งหลายของแผ่นดินโลกเป็นของพระเจ้า
พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนสูงสุด

Notas al pie

  1. 47:7 หรือมัสคิล(คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรี)
  2. 47:9 หรือโล่

La Bible du Semeur

Psaumes 47

Applaudissez Dieu

1Au chef de chœur. Un psaume des Qoréites[a].

Vous, tous les peuples, |battez des mains !
Poussez vers Dieu |des cris de joie !
Car l’Eternel, |lui, le Très-Haut, |est redoutable,
c’est le grand Roi |du monde entier.
Il nous soumet |bien des peuplades,
beaucoup de peuples |nous sont assujettis.

Il a choisi |pour notre part |un territoire
qui fait la gloire |de tout Jacob |son bien-aimé.
            Pause
Dieu est monté[b] |parmi les cris de joie,
il est monté |au son du cor[c], |lui, l’Eternel.
Chantez à Dieu ! Chantez !
Chantez pour notre roi !
Oui, chantez-le !
Car Dieu est Roi |du monde entier.
Chantez pour lui |un beau cantique !
C’est Dieu qui règne |sur tous les peuples.
Sur son saint trône, il siège.
10 Les chefs des peuples |se réunissent :
ils sont ton peuple, |Dieu d’Abraham[d] !
Ils sont à Dieu, |tous les puissants[e] |de cette terre,
car il est élevé |au plus haut point.

Notas al pie

  1. 47.1 Voir note 42.1.
  2. 47.6 Ce psaume fait peut-être allusion à une cérémonie fêtant l’entrée de Dieu dans son temple, le coffre sacré représentant son « trône » (v. 9).
  3. 47.6 Il s’agissait du chofar, cor fait d’une corne de bélier.
  4. 47.10 Au lieu de peuple l’ancienne traduction grecque et la syriaque ont compris : avec traduisant ainsi : les chefs des peuples se réunissent au Dieu d’Abraham. La confusion entre ces deux mots est facile en hébreu. Il est aussi possible que la préposition signifiant avec ait sauté, à cause de sa ressemblance avec le mot signifiant peuple. Dans ce cas, le sens serait : les chefs des peuples se réunissent avec le peuple du Dieu d’Abraham. Dieu d’Abraham : Voir Gn 12.2-3 ; 17.4-6 ; 22.17-18.
  5. 47.10 Autres traductions : les boucliers ou les protecteurs.