สดุดี 46 TNCV - Psalm 46 NASB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 46

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทเพลงของบุตรโคราห์ ตามทำนองอาลาโมธ)

1พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเรา
เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมเสมอในยามทุกข์ร้อน
ฉะนั้นเราจะไม่กลัว ถึงแม้โลกจะสั่นสะเทือน
และภูเขาทลายราบลงสู่ใจกลางทะเล
ถึงแม้มหาสมุทรคำรามก้องและซัดคลื่นเป็นฟองฟูฟ่อง
และภูเขาสะเทือนเลื่อนลั่น
เสลาห์

มีแม่น้ำสายหนึ่งที่ให้ความยินดีแก่นครของพระเจ้า
ซึ่งเป็นที่ประทับบริสุทธิ์ขององค์ผู้สูงสุด
พระเจ้าสถิตในนคร นครนั้นจะไม่ล่มสลาย
พระเจ้าจะทรงช่วยในยามรุ่งอรุณ
ประชาชาติทั้งหลายโกลาหลอลหม่าน อาณาจักรต่างๆ ล่มสลาย
พระเจ้าทรงเปล่งพระสุรเสียง แผ่นดินโลกก็หลอมละลายไป

พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์สถิตกับเรา
พระเจ้าของยาโคบทรงเป็นป้อมปราการของเรา
เสลาห์

มาเถิด มาดูพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ดูความเริศร้างที่พระองค์ทรงนำมาสู่โลก
พระองค์ทรงกระทำให้สงครามยุติทั่วโลก
ทรงหักคันธนู และทำให้หอกหักสะบั้น
พระองค์ทรงเผาโล่[a]
10 “จงนิ่งสงบและรู้ว่าเราเป็นพระเจ้า
เราจะได้รับการยกย่องท่ามกลางประชาชาติ
เราจะได้รับการยกย่องในโลก”

11 พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์สถิตกับเรา
พระเจ้าของยาโคบทรงเป็นป้อมปราการของเรา
เสลาห์

Notas al pie

 1. 46:9 หรือรถม้าศึก

New American Standard Bible

Psalm 46

God the Refuge of His People.

For the choir director. A Psalm of the sons of Korah, [a]set to Alamoth. A Song.

1God is our refuge and strength,
[b]A very present help in [c]trouble.
Therefore we will not fear, though the earth should change
And though the mountains slip into the heart of the [d]sea;
Though its waters roar and foam,
Though the mountains quake at its swelling pride. [e]Selah.

There is a river whose streams make glad the city of God,
The holy dwelling places of the Most High.
God is in the midst of her, she will not be moved;
God will help her [f]when morning dawns.
The [g]nations made an uproar, the kingdoms tottered;
He [h]raised His voice, the earth melted.
The Lord of hosts is with us;
The God of Jacob is our stronghold. Selah.

Come, behold the works of the Lord,
[i]Who has wrought desolations in the earth.
He makes wars to cease to the end of the earth;
He breaks the bow and cuts the spear in two;
He burns the chariots with fire.
10 [j]Cease striving and know that I am God;
I will be exalted among the [k]nations, I will be exalted in the earth.”
11 The Lord of hosts is with us;
The God of Jacob is our stronghold. Selah.

Notas al pie

 1. Psalm 46:1 Possibly for soprano voices
 2. Psalm 46:1 Or Abundantly available for help
 3. Psalm 46:1 Or tight places
 4. Psalm 46:2 Lit seas
 5. Psalm 46:3 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
 6. Psalm 46:5 Lit at the turning of the morning
 7. Psalm 46:6 Or Gentiles
 8. Psalm 46:6 Lit gave forth
 9. Psalm 46:8 Or Which He has wrought as desolations
 10. Psalm 46:10 Or Let go, relax
 11. Psalm 46:10 Or Gentiles