สดุดี 46 TNCV - Заб 46 CARST

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 46

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทเพลงของบุตรโคราห์ ตามทำนองอาลาโมธ)

1พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเรา
เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมเสมอในยามทุกข์ร้อน
ฉะนั้นเราจะไม่กลัว ถึงแม้โลกจะสั่นสะเทือน
และภูเขาทลายราบลงสู่ใจกลางทะเล
ถึงแม้มหาสมุทรคำรามก้องและซัดคลื่นเป็นฟองฟูฟ่อง
และภูเขาสะเทือนเลื่อนลั่น
เสลาห์

มีแม่น้ำสายหนึ่งที่ให้ความยินดีแก่นครของพระเจ้า
ซึ่งเป็นที่ประทับบริสุทธิ์ขององค์ผู้สูงสุด
พระเจ้าสถิตในนคร นครนั้นจะไม่ล่มสลาย
พระเจ้าจะทรงช่วยในยามรุ่งอรุณ
ประชาชาติทั้งหลายโกลาหลอลหม่าน อาณาจักรต่างๆ ล่มสลาย
พระเจ้าทรงเปล่งพระสุรเสียง แผ่นดินโลกก็หลอมละลายไป

พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์สถิตกับเรา
พระเจ้าของยาโคบทรงเป็นป้อมปราการของเรา
เสลาห์

มาเถิด มาดูพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ดูความเริศร้างที่พระองค์ทรงนำมาสู่โลก
พระองค์ทรงกระทำให้สงครามยุติทั่วโลก
ทรงหักคันธนู และทำให้หอกหักสะบั้น
พระองค์ทรงเผาโล่[a]
10 “จงนิ่งสงบและรู้ว่าเราเป็นพระเจ้า
เราจะได้รับการยกย่องท่ามกลางประชาชาติ
เราจะได้รับการยกย่องในโลก”

11 พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์สถิตกับเรา
พระเจ้าของยาโคบทรงเป็นป้อมปราการของเรา
เสลาห์

Notas al pie

  1. 46:9 หรือรถม้าศึก

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 46

Песнь 46

Дирижёру хора. Песнь потомков Кораха.

Рукоплещите, все народы,
    вознесите Всевышнему крик радости.
Как грозен Вечный, Высочайший,
    великий Царь над всей землёй!
Он покорил нам народы,
    ногами мы попираем племена.
Он избрал нам наследие –
    гордость Якуба, которого Он возлюбил. Пауза

Всевышний вознёсся под крики радости;
    Вечный вознёсся под звуки рогов.
Пойте Всевышнему хвалу, пойте!
    Пойте хвалу нашему Царю, пойте!
Всевышний – Царь над всей землёй;
    пойте Ему искусную песнь.
Всевышний царит над народами;
    Всевышний восседает на святом престоле Своём.
10 Собираются вожди народов
    вместе с народом Бога Иброхима,
ведь земные правители[a] принадлежат Всевышнему;
    Он высоко превознесён над ними.

Notas al pie

  1. Заб 46:10 Букв.: «щиты».