สดุดี 45 TNCV - Psalm 45 NASB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 45

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “ลิลลี่” มัสคิล[a]ของบุตรโคราห์ เพลงแต่งงาน)

1จิตใจของข้าพเจ้าเปี่ยมด้วยเรื่องราวอันสูงส่ง
ขณะร่ายบทร้อยกรองถวายองค์ราชา
ลิ้นของข้าพเจ้าคือปากกาของกวีเอก

พระองค์ทรงเลิศล้ำที่สุดในหมู่มนุษย์
ริมฝีปากของพระองค์ได้รับการเจิมด้วยพระเมตตาคุณ
เพราะพระเจ้าทรงอวยพรพระองค์นิรันดร์

ขอทรงคาดพระแสงดาบเถิด ราชาผู้เกรียงไกร
ขอทรงคลุมพระองค์ด้วยพระบารมีและสง่าราศี
ทรงรุดหน้าไปอย่างมีชัยด้วยพระบารมี
รุดหน้าไปในนามแห่งความจริง ความอ่อนสุภาพ และความชอบธรรม
ขอพระหัตถ์ขวาสำแดงพระราชกิจอันน่าครั่นคร้าม
ขอให้ลูกศรคมกริบของพระราชาแทงทะลุหัวใจศัตรูของพระองค์
ขอให้ประชาชาติทั้งหลายล้มลงแทบพระบาทของพระองค์
ข้าแต่พระเจ้า ราชบัลลังก์ของพระองค์[b]จะยืนยงเป็นนิจ
พระองค์จะทรงปกครองราชอาณาจักรด้วยคทาแห่งความยุติธรรม
พระองค์ทรงรักความชอบธรรม และทรงเกลียดชังความชั่ว
ฉะนั้นพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าของพระองค์จึงทรงตั้งพระองค์ไว้เหนือพระสหายทั้งปวง
โดยทรงเจิมพระองค์ด้วยน้ำมันแห่งความชื่นชมยินดี
ฉลองพระองค์หอมกรุ่นด้วยมดยอบ กฤษณา และการบูร
เสียงดนตรีเครื่องสายจากพระราชวังที่ตกแต่งด้วยงาช้าง
ทำให้พระองค์เกษมเปรมปรีดิ์
พระราชธิดาของบรรดากษัตริย์อยู่ท่ามกลางเหล่าสตรีสูงศักดิ์ของพระองค์
เบื้องขวาของพระองค์คือคู่อภิเษกผู้ทรงเครื่องประดับทองคำจากเมืองโอฟีร์

10 พระราชธิดาเอ๋ย ขอทรงสดับฟังและพิเคราะห์ดู
ขอทรงลืมชนชาติและลืมบ้านบิดาของพระนาง
11 พระราชาพึงพระทัยในความงามของพระนาง
ขอทรงถวายเกียรติแด่พระองค์เพราะทรงเป็นเจ้านายของพระนาง
12 ธิดาแห่งเมืองไทระ[c]จะนำเครื่องบรรณาการมาถวาย
คนมั่งมีจะแสวงหาความโปรดปรานจากพระนาง
13 เจ้าหญิงคู่อภิเษกทรงสง่าราศีภายในห้องประทับ
ทรงพัสตราภรณ์งดงามถักทอจากทองคำ
14 ทรงฉลองพระองค์งามตระการเข้าเฝ้ากษัตริยพร้อมด้วยขบวนของสาวพรหมจารี
15 เป็นขบวนพิธีที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี และเปรมปรีดิ์
เคลื่อนเข้าสู่พระราชวังของกษัตริย์

16 บรรดาพระโอรสจะขึ้นครองราชย์แทนที่บรรพบุรุษของพระองค์
และพระองค์จะทรงแต่งตั้งพระโอรสให้เป็นเจ้านายทั่วทั้งแผ่นดิน

17 ข้าพเจ้าจะทำให้พระนามของพระองค์เลื่องลือตลอดทุกชั่วอายุ
ฉะนั้นประชาชาติทั้งหลายจะสรรเสริญพระองค์เป็นนิตย์

Notas al pie

 1. + หัวเรื่องสดุดี 45 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรี
 2. 45:6 หมายถึง พระราชา
 3. 45:12 คือ ชาวไทระ

New American Standard Bible

Psalm 45

A Song Celebrating the King’s Marriage.

For the choir director; according to the [a]Shoshannim. A [b]Maskil of the sons of Korah. A Song of Love.

1My heart [c]overflows with a good theme;
I [d]address my [e]verses to the [f]King;
My tongue is the pen of a ready writer.
You are fairer than the sons of men;
Grace is poured [g]upon Your lips;
Therefore God has blessed You forever.

Gird Your sword on Your thigh, O [h]Mighty One,
In Your splendor and Your majesty!
And in Your majesty ride on victoriously,
For the cause of truth and meekness and righteousness;
Let Your right hand teach You [i]awesome things.
Your arrows are sharp;
The peoples fall under You;
Your arrows are in the heart of the King’s enemies.

Your throne, O God, is forever and ever;
A scepter of uprightness is the scepter of Your kingdom.
You have loved righteousness and hated wickedness;
Therefore God, Your God, has anointed You
With the oil of joy above Your fellows.
All Your garments are fragrant with myrrh and aloes and cassia;
Out of ivory palaces stringed instruments have made You glad.
Kings’ daughters are among Your noble ladies;
At Your right hand stands the queen in gold from Ophir.

10 Listen, O daughter, give attention and incline your ear:
Forget your people and your father’s house;
11 Then the King will desire your beauty.
Because He is your Lord, bow down to Him.
12 The daughter of Tyre will come with a gift;
The rich among the people will seek your favor.

13 The King’s daughter is all glorious within;
Her clothing is interwoven with gold.
14 She will be led to the King in embroidered work;
The virgins, her companions who follow her,
Will be brought to You.
15 They will be led forth with gladness and rejoicing;
They will enter into the King’s palace.

16 In place of your fathers will be your sons;
You shall make them princes in all the earth.
17 I will cause Your name to be remembered in all generations;
Therefore the peoples will give You thanks forever and ever.

Notas al pie

 1. Psalm 45:1 Or possibly Lilies
 2. Psalm 45:1 Possibly Contemplative, or Didactic, or Skillful Psalm
 3. Psalm 45:1 Lit is astir
 4. Psalm 45:1 Lit am saying
 5. Psalm 45:1 Lit works
 6. Psalm 45:1 Probably refers to Solomon as a type of Christ
 7. Psalm 45:2 Or through
 8. Psalm 45:3 Or warrior
 9. Psalm 45:4 Or fearful