สดุดี 45 TNCV - 詩 篇 45 CUVS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 45

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “ลิลลี่” มัสคิล[a]ของบุตรโคราห์ เพลงแต่งงาน)

1จิตใจของข้าพเจ้าเปี่ยมด้วยเรื่องราวอันสูงส่ง
ขณะร่ายบทร้อยกรองถวายองค์ราชา
ลิ้นของข้าพเจ้าคือปากกาของกวีเอก

พระองค์ทรงเลิศล้ำที่สุดในหมู่มนุษย์
ริมฝีปากของพระองค์ได้รับการเจิมด้วยพระเมตตาคุณ
เพราะพระเจ้าทรงอวยพรพระองค์นิรันดร์

ขอทรงคาดพระแสงดาบเถิด ราชาผู้เกรียงไกร
ขอทรงคลุมพระองค์ด้วยพระบารมีและสง่าราศี
ทรงรุดหน้าไปอย่างมีชัยด้วยพระบารมี
รุดหน้าไปในนามแห่งความจริง ความอ่อนสุภาพ และความชอบธรรม
ขอพระหัตถ์ขวาสำแดงพระราชกิจอันน่าครั่นคร้าม
ขอให้ลูกศรคมกริบของพระราชาแทงทะลุหัวใจศัตรูของพระองค์
ขอให้ประชาชาติทั้งหลายล้มลงแทบพระบาทของพระองค์
ข้าแต่พระเจ้า ราชบัลลังก์ของพระองค์[b]จะยืนยงเป็นนิจ
พระองค์จะทรงปกครองราชอาณาจักรด้วยคทาแห่งความยุติธรรม
พระองค์ทรงรักความชอบธรรม และทรงเกลียดชังความชั่ว
ฉะนั้นพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าของพระองค์จึงทรงตั้งพระองค์ไว้เหนือพระสหายทั้งปวง
โดยทรงเจิมพระองค์ด้วยน้ำมันแห่งความชื่นชมยินดี
ฉลองพระองค์หอมกรุ่นด้วยมดยอบ กฤษณา และการบูร
เสียงดนตรีเครื่องสายจากพระราชวังที่ตกแต่งด้วยงาช้าง
ทำให้พระองค์เกษมเปรมปรีดิ์
พระราชธิดาของบรรดากษัตริย์อยู่ท่ามกลางเหล่าสตรีสูงศักดิ์ของพระองค์
เบื้องขวาของพระองค์คือคู่อภิเษกผู้ทรงเครื่องประดับทองคำจากเมืองโอฟีร์

10 พระราชธิดาเอ๋ย ขอทรงสดับฟังและพิเคราะห์ดู
ขอทรงลืมชนชาติและลืมบ้านบิดาของพระนาง
11 พระราชาพึงพระทัยในความงามของพระนาง
ขอทรงถวายเกียรติแด่พระองค์เพราะทรงเป็นเจ้านายของพระนาง
12 ธิดาแห่งเมืองไทระ[c]จะนำเครื่องบรรณาการมาถวาย
คนมั่งมีจะแสวงหาความโปรดปรานจากพระนาง
13 เจ้าหญิงคู่อภิเษกทรงสง่าราศีภายในห้องประทับ
ทรงพัสตราภรณ์งดงามถักทอจากทองคำ
14 ทรงฉลองพระองค์งามตระการเข้าเฝ้ากษัตริยพร้อมด้วยขบวนของสาวพรหมจารี
15 เป็นขบวนพิธีที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี และเปรมปรีดิ์
เคลื่อนเข้าสู่พระราชวังของกษัตริย์

16 บรรดาพระโอรสจะขึ้นครองราชย์แทนที่บรรพบุรุษของพระองค์
และพระองค์จะทรงแต่งตั้งพระโอรสให้เป็นเจ้านายทั่วทั้งแผ่นดิน

17 ข้าพเจ้าจะทำให้พระนามของพระองค์เลื่องลือตลอดทุกชั่วอายุ
ฉะนั้นประชาชาติทั้งหลายจะสรรเสริญพระองค์เป็นนิตย์

Notas al pie

  1. + หัวเรื่องสดุดี 45 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรี
  2. 45:6 หมายถึง พระราชา
  3. 45:12 คือ ชาวไทระ

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 45

1( 可 拉 後 裔 的 训 诲 诗 , 又 是 爱 慕 歌 , 交 与 伶 长 。 调 用 百 合 花 。 ) 我 心 里 涌 出 美 辞 ; 我 论 到 我 为 王 做 的 事 , 我 的 舌 头 是 快 手 笔 。

你 比 世 人 更 美 ; 在 你 嘴 里 满 有 恩 惠 ; 所 以 神 赐 福 给 你 , 直 到 永 远 。

大 能 者 啊 , 愿 你 腰 间 佩 刀 , 大 有 荣 耀 和 威 严 !

为 真 理 、 谦 卑 、 公 义 赫 然 坐 车 前 往 , 无 不 得 胜 ; 你 的 右 手 必 显 明 可 畏 的 事 。

你 的 箭 锋 快 , 射 中 王 敌 之 心 ; 万 民 仆 倒 在 你 以 下 。

神 啊 , 你 的 宝 座 是 永 永 远 远 的 ; 你 的 国 权 是 正 直 的 。

你 喜 爱 公 义 , 恨 恶 罪 恶 ; 所 以 神 ─ 就 是 你 的 神 ─ 用 喜 乐 油 膏 你 , 胜 过 膏 你 的 同 伴 。

你 的 衣 服 都 有 没 药 、 沉 香 、 肉 桂 的 香 气 ; 象 牙 宫 中 有 丝 弦 乐 器 的 声 音 使 你 欢 喜 。

有 君 王 的 女 儿 在 你 尊 贵 妇 女 之 中 ; 王 后 佩 戴 俄 斐 金 饰 站 在 你 右 边 。

10 女 子 啊 , 你 要 听 , 要 想 , 要 侧 耳 而 听 ! 不 要 记 念 你 的 民 和 你 的 父 家 ,

11 王 就 羡 慕 你 的 美 貌 ; 因 为 他 是 你 的 主 , 你 当 敬 拜 他 。

12 推 罗 的 民 ( 原 文 是 女 子 ) 必 来 送 礼 ; 民 中 的 富 足 人 也 必 向 你 求 恩 。

13 王 女 在 宫 里 极 其 荣 华 ; 他 的 衣 服 是 用 金 线 绣 的 。

14 他 要 穿 锦 绣 的 衣 服 , 被 引 到 王 前 ; 随 从 他 的 陪 伴 童 女 也 要 被 带 到 你 面 前 。

15 他 们 要 欢 喜 快 乐 被 引 导 ; 他 们 要 进 入 王 宫 。

16 你 的 子 孙 要 接 续 你 的 列 祖 ; 你 要 立 他 们 在 全 地 作 王 。

17 我 必 叫 你 的 名 被 万 代 记 念 , 所 以 万 民 要 永 永 远 远 称 谢 你 。