สดุดี 45 TNCV - Salme 45 BPH

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 45

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “ลิลลี่” มัสคิล[a]ของบุตรโคราห์ เพลงแต่งงาน)

1จิตใจของข้าพเจ้าเปี่ยมด้วยเรื่องราวอันสูงส่ง
ขณะร่ายบทร้อยกรองถวายองค์ราชา
ลิ้นของข้าพเจ้าคือปากกาของกวีเอก

พระองค์ทรงเลิศล้ำที่สุดในหมู่มนุษย์
ริมฝีปากของพระองค์ได้รับการเจิมด้วยพระเมตตาคุณ
เพราะพระเจ้าทรงอวยพรพระองค์นิรันดร์

ขอทรงคาดพระแสงดาบเถิด ราชาผู้เกรียงไกร
ขอทรงคลุมพระองค์ด้วยพระบารมีและสง่าราศี
ทรงรุดหน้าไปอย่างมีชัยด้วยพระบารมี
รุดหน้าไปในนามแห่งความจริง ความอ่อนสุภาพ และความชอบธรรม
ขอพระหัตถ์ขวาสำแดงพระราชกิจอันน่าครั่นคร้าม
ขอให้ลูกศรคมกริบของพระราชาแทงทะลุหัวใจศัตรูของพระองค์
ขอให้ประชาชาติทั้งหลายล้มลงแทบพระบาทของพระองค์
ข้าแต่พระเจ้า ราชบัลลังก์ของพระองค์[b]จะยืนยงเป็นนิจ
พระองค์จะทรงปกครองราชอาณาจักรด้วยคทาแห่งความยุติธรรม
พระองค์ทรงรักความชอบธรรม และทรงเกลียดชังความชั่ว
ฉะนั้นพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าของพระองค์จึงทรงตั้งพระองค์ไว้เหนือพระสหายทั้งปวง
โดยทรงเจิมพระองค์ด้วยน้ำมันแห่งความชื่นชมยินดี
ฉลองพระองค์หอมกรุ่นด้วยมดยอบ กฤษณา และการบูร
เสียงดนตรีเครื่องสายจากพระราชวังที่ตกแต่งด้วยงาช้าง
ทำให้พระองค์เกษมเปรมปรีดิ์
พระราชธิดาของบรรดากษัตริย์อยู่ท่ามกลางเหล่าสตรีสูงศักดิ์ของพระองค์
เบื้องขวาของพระองค์คือคู่อภิเษกผู้ทรงเครื่องประดับทองคำจากเมืองโอฟีร์

10 พระราชธิดาเอ๋ย ขอทรงสดับฟังและพิเคราะห์ดู
ขอทรงลืมชนชาติและลืมบ้านบิดาของพระนาง
11 พระราชาพึงพระทัยในความงามของพระนาง
ขอทรงถวายเกียรติแด่พระองค์เพราะทรงเป็นเจ้านายของพระนาง
12 ธิดาแห่งเมืองไทระ[c]จะนำเครื่องบรรณาการมาถวาย
คนมั่งมีจะแสวงหาความโปรดปรานจากพระนาง
13 เจ้าหญิงคู่อภิเษกทรงสง่าราศีภายในห้องประทับ
ทรงพัสตราภรณ์งดงามถักทอจากทองคำ
14 ทรงฉลองพระองค์งามตระการเข้าเฝ้ากษัตริยพร้อมด้วยขบวนของสาวพรหมจารี
15 เป็นขบวนพิธีที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี และเปรมปรีดิ์
เคลื่อนเข้าสู่พระราชวังของกษัตริย์

16 บรรดาพระโอรสจะขึ้นครองราชย์แทนที่บรรพบุรุษของพระองค์
และพระองค์จะทรงแต่งตั้งพระโอรสให้เป็นเจ้านายทั่วทั้งแผ่นดิน

17 ข้าพเจ้าจะทำให้พระนามของพระองค์เลื่องลือตลอดทุกชั่วอายุ
ฉะนั้นประชาชาติทั้งหลายจะสรรเสริญพระองค์เป็นนิตย์

Notas al pie

  1. + หัวเรื่องสดุดี 45 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรี
  2. 45:6 หมายถึง พระราชา
  3. 45:12 คือ ชาวไทระ

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 45

En kongelig bryllupssang

1Til korlederen: En kærlighedssang af Koras slægt. Synges til melodien „Liljerne”.

Jeg har en skøn sang i mit hjerte,
    og jeg vil synge den til ære for kongen.
Jeg bruger min stemme til at udtrykke mine tanker,
    som skriveren bruger pen og blæk.
Du er umådelig smuk, herre konge,
    din stemme er dejlig at høre på,
        for Guds velsignelse er over dig.
Spænd sværdet om livet, du mægtige helt,
    stå frem i din herlighed og pragt.
Når du rider af sted på den kongelige hest,
    kæmper du for sandhed og ret.
        Da vil du opleve en mægtig sejr.
Dine pile er skarpe,
    de vil ramme dine fjender i hjertet.
        Hære vil falde for dine fødder.

Dit rige, herre,[a] skal bestå for evigt,
    du regerer med retfærdighed.
Du elsker det gode og hader det onde.
    Derfor har Gud udvalgt og salvet dig
        med glædens olie frem for andre.
Dine klæder dufter af myrra, aloe og kassia,
    du glædes ved strengespil i dit elfenbensudsmykkede palads.
10 De skønne prinsesser kommer dig i møde,
    din kommende dronning er på vej,
        smykket med Ofir-guld.

11 Hør, min datter, du kongelige brud,
    tag afsked med dit land og dit folk.
12 Kongen begærer dig, du skønne.
    Vis ham ære, for han er din herre.
13 Rige folk fra Tyrus vil komme med gaver
    og søge at vinde din gunst.

14 Hvor er kongens brud dog bedårende,
    kjolen er smykket med perler og guld.
15 Hun føres til kongen i al sin pragt,
    fulgt af sine brudepiger.
16 De stråler af glæde, mens de går i procession,
    langsomt kommer de ind i bryllupssalen.

17 Dine sønner skal videreføre din kongeslægt.
    Du skal gøre dem til fyrster ud over landet.
18 Du vil blive hyldet i mange lande,
    på grund af min sang vil du altid blive husket.

Notas al pie

  1. 45,7 Eller: „Gud”. Det hebraiske ord elohim bruges både om Gud, om guder og om konger eller andre, der anses for at repræsentere Gud. Her er der nok tale om den ideelle konge, og verset er blevet fortolket som henvendt til Messias, jf. Hebr. 1,8.