สดุดี 45 TNCV - Psalm 45 AMP

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 45

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “ลิลลี่” มัสคิล[a]ของบุตรโคราห์ เพลงแต่งงาน)

1จิตใจของข้าพเจ้าเปี่ยมด้วยเรื่องราวอันสูงส่ง
ขณะร่ายบทร้อยกรองถวายองค์ราชา
ลิ้นของข้าพเจ้าคือปากกาของกวีเอก

พระองค์ทรงเลิศล้ำที่สุดในหมู่มนุษย์
ริมฝีปากของพระองค์ได้รับการเจิมด้วยพระเมตตาคุณ
เพราะพระเจ้าทรงอวยพรพระองค์นิรันดร์

ขอทรงคาดพระแสงดาบเถิด ราชาผู้เกรียงไกร
ขอทรงคลุมพระองค์ด้วยพระบารมีและสง่าราศี
ทรงรุดหน้าไปอย่างมีชัยด้วยพระบารมี
รุดหน้าไปในนามแห่งความจริง ความอ่อนสุภาพ และความชอบธรรม
ขอพระหัตถ์ขวาสำแดงพระราชกิจอันน่าครั่นคร้าม
ขอให้ลูกศรคมกริบของพระราชาแทงทะลุหัวใจศัตรูของพระองค์
ขอให้ประชาชาติทั้งหลายล้มลงแทบพระบาทของพระองค์
ข้าแต่พระเจ้า ราชบัลลังก์ของพระองค์[b]จะยืนยงเป็นนิจ
พระองค์จะทรงปกครองราชอาณาจักรด้วยคทาแห่งความยุติธรรม
พระองค์ทรงรักความชอบธรรม และทรงเกลียดชังความชั่ว
ฉะนั้นพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าของพระองค์จึงทรงตั้งพระองค์ไว้เหนือพระสหายทั้งปวง
โดยทรงเจิมพระองค์ด้วยน้ำมันแห่งความชื่นชมยินดี
ฉลองพระองค์หอมกรุ่นด้วยมดยอบ กฤษณา และการบูร
เสียงดนตรีเครื่องสายจากพระราชวังที่ตกแต่งด้วยงาช้าง
ทำให้พระองค์เกษมเปรมปรีดิ์
พระราชธิดาของบรรดากษัตริย์อยู่ท่ามกลางเหล่าสตรีสูงศักดิ์ของพระองค์
เบื้องขวาของพระองค์คือคู่อภิเษกผู้ทรงเครื่องประดับทองคำจากเมืองโอฟีร์

10 พระราชธิดาเอ๋ย ขอทรงสดับฟังและพิเคราะห์ดู
ขอทรงลืมชนชาติและลืมบ้านบิดาของพระนาง
11 พระราชาพึงพระทัยในความงามของพระนาง
ขอทรงถวายเกียรติแด่พระองค์เพราะทรงเป็นเจ้านายของพระนาง
12 ธิดาแห่งเมืองไทระ[c]จะนำเครื่องบรรณาการมาถวาย
คนมั่งมีจะแสวงหาความโปรดปรานจากพระนาง
13 เจ้าหญิงคู่อภิเษกทรงสง่าราศีภายในห้องประทับ
ทรงพัสตราภรณ์งดงามถักทอจากทองคำ
14 ทรงฉลองพระองค์งามตระการเข้าเฝ้ากษัตริยพร้อมด้วยขบวนของสาวพรหมจารี
15 เป็นขบวนพิธีที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี และเปรมปรีดิ์
เคลื่อนเข้าสู่พระราชวังของกษัตริย์

16 บรรดาพระโอรสจะขึ้นครองราชย์แทนที่บรรพบุรุษของพระองค์
และพระองค์จะทรงแต่งตั้งพระโอรสให้เป็นเจ้านายทั่วทั้งแผ่นดิน

17 ข้าพเจ้าจะทำให้พระนามของพระองค์เลื่องลือตลอดทุกชั่วอายุ
ฉะนั้นประชาชาติทั้งหลายจะสรรเสริญพระองค์เป็นนิตย์

Notas al pie

  1. + หัวเรื่องสดุดี 45 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรี
  2. 45:6 หมายถึง พระราชา
  3. 45:12 คือ ชาวไทระ

Amplified Bible

Psalm 45

A Song Celebrating the King’s Marriage.

To the Chief Musician; set to the [tune of] “Lilies.” A Psalm of the sons of Korah. A skillful song, or a didactic or reflective poem. A Song of Love.

1[a]My heart overflows with a good theme;
I address my psalm to the King.
My tongue is like the pen of a skillful writer.

You are fairer than the sons of men;
Graciousness is poured upon Your lips;
Therefore God has blessed You forever.


Strap Your sword on Your thigh, O mighty One,
In Your splendor and Your majesty!

And in Your majesty ride on triumphantly
For the cause of truth and humility and righteousness;
Let Your right hand guide You to awesome things.

Your arrows are sharp;
The peoples (nations) fall under You;
Your arrows pierce the hearts of the King’s enemies.


[b]Your throne, O God, is forever and ever;
The scepter of uprightness is the scepter of Your kingdom.

You have loved righteousness (virtue, morality, justice) and hated wickedness;
Therefore God, your God, has anointed You
Above Your companions with the oil of jubilation.

All Your garments are fragrant with myrrh, aloes and cassia;
From ivory palaces stringed instruments have made You glad.

Kings’ daughters are among Your noble ladies;
At Your right hand stands the queen in gold from Ophir.

10 
Hear, O daughter, consider and incline your ear [to my instruction]:
Forget your people and your father’s house;
11 
Then the King will desire your beauty;
Because He is your Lord, bow down and honor Him.
12 
The daughter of Tyre will come with a gift;
The rich among the people will seek your favor.

13 
Glorious is the King’s daughter within [the palace];
Her robe is interwoven with gold.
14 
She will be brought to the King in embroidered garments;
The virgins, her companions who follow her,
Will be brought to You.
15 
With gladness and rejoicing will they be led;
They will enter into the King’s palace.

16 
In place of your fathers will be [c]your sons;
You shall make princes in all the land.
17 
I will make Your name to be remembered in all generations;
Therefore the peoples will praise and give You thanks forever and ever.

Notas al pie

  1. Psalm 45:1 Jesus spoke of what was written of Him “in the Psalms” (see Luke 24:44). This is one such Messianic psalm; however, the capitalization indicating the deity is provided with the understanding that the chapter is written against the background of an ordinary royal wedding with anonymous participants. The New Testament reference to this psalm is in Heb 1:8, 9, where vv 6, 7 is quoted and applied to Christ. The preceding verses could also be applied to Christ, as well as most of the following verses referring to the King. However, v 16 can only apply to a mortal king (see note there).
  2. Psalm 45:6 This verse has mystified many commentators since God is distinguished from the King in vv 2 and 7, and various translations have been proposed to make the Hebrew rendered “O God” something other than a reference to the deity of the King. But the writer of Hebrews clearly understood it this way.
  3. Psalm 45:16 Unlike the other references to the King, this verse cannot be applied prophetically to Christ because He had no children. But it is not unusual for a prophecy to have more than one fulfillment (typically in the near future of the prophecy and another in the distant future), and by analogy there is no reason why this psalm cannot refer both to an ordinary king and to the future Messianic King.