สดุดี 44 TNCV - Matej 44 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 44:1-26

สดุดี 44

(ถึงหัวหน้านักร้อง มัสคิล44:0 หัวเรื่องสดุดี 44 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรีของบุตรโคราห์)

1ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยินมากับหู

บรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายได้เล่าให้ฟัง

ถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำในสมัยของพวกเขา

เมื่อนานมาแล้ว

2ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์ทรงขับไล่ชนชาติต่างๆ ออกไป

และทรงฝังรากบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลาย

พระองค์ทรงบดขยี้ชนเผ่าต่างๆ

และทรงทำให้เหล่าบรรพบุรุษของข้าพระองค์เจริญรุ่งเรือง

3ไม่ใช่ด้วยดาบที่ทำให้พวกเขาพิชิตดินแดนได้

ไม่ใช่ด้วยแขนของพวกเขาที่นำชัยชนะมา

แต่ด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ ด้วยพระกรของพระองค์

และด้วยความสว่างแห่งพระพักตร์ของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงรักพวกเขา

4พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของข้าพระองค์และเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์

ผู้ทรงกำหนด44:4 หรือบัญชาชัยชนะแก่ยาโคบ

5โดยพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงขับไล่เหล่าศัตรูให้ล่าถอย

โดยพระนามของพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงบดขยี้ข้าศึก

6ข้าพระองค์ไม่ได้วางใจในคันธนูของตน

ดาบไม่ได้นำชัยชนะมาให้ข้าพระองค์

7แต่พระองค์ต่างหากทรงให้เราชนะศัตรู

พระองค์ทรงทำให้ปฏิปักษ์อับอายขายหน้า

8ข้าพระองค์ทั้งหลายจะอวดพระเจ้าเรื่อยไป

จะสรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิตย์

เสลาห์

9แต่บัดนี้พระองค์ทรงทอดทิ้งและปล่อยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายตกต่ำ

พระองค์ไม่ได้ร่วมทัพไปกับข้าพระองค์ทั้งหลายอีกแล้ว

10พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายล่าถอยต่อหน้าศัตรู

เหล่าปฏิปักษ์ได้ปล้นข้าพระองค์ทั้งหลาย

11พระองค์ทรงปล่อยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายถูกขย้ำกินเหมือนแกะ

และทรงทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกระจัดกระจายไปในหมู่ชนชาติต่างๆ

12พระองค์ทรงขายประชากรของพระองค์ไปในราคาน้อยนิด

ไม่ได้อะไรจากการขายนั้นเลย

13พระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายตกเป็นขี้ปากของเพื่อนบ้าน

ผู้คนรอบข้างเหยียดหยามและเยาะเย้ย

14พระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกลายเป็นคำเปรียบเปรยในหมู่ประชาชาติ

ชนชาติต่างๆ ส่ายหน้าใส่ข้าพระองค์ทั้งหลาย

15ข้าพระองค์อยู่อย่างอัปยศอดสูวันยังค่ำ

และหน้าของข้าพระองค์ปกคลุมด้วยความอับอาย

16จากคำสบประมาทของคนที่ประณามและแช่งด่าข้าพระองค์

เพราะศัตรูที่ต้องการแก้แค้น

17ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับข้าพระองค์ทั้งหลาย

ทั้งที่ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้ลืมพระองค์

หรือผิดต่อพันธสัญญาของพระองค์

18หัวใจของข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้ออกห่างจากพระองค์

เท้าของข้าพระองค์ทั้งหลายก็ไม่ได้คลาดจากทางของพระองค์

19แต่พระองค์ทรงบดขยี้ข้าพระองค์ทั้งหลาย และทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกลายเป็นที่อาศัยของหมาป่า

พระองค์ทรงคลุมข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยความมืดทึบ

20หากเราได้ลืมพระนามพระเจ้าของเรา

หรือยกมือกราบไหว้พระต่างด้าว

21พระเจ้าจะไม่ทรงทราบหรือ?

ในเมื่อพระองค์ทรงทราบความลี้ลับในใจ

22แต่เพราะเห็นแก่พระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายก็เผชิญความตายวันยังค่ำ

ข้าพระองค์ทั้งหลายถูกนับว่าเป็นแกะที่จะเอาไปฆ่า

23ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงตื่นเถิด เหตุใดยังทรงหลับอยู่? ขอทรงลุกขึ้น!

ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดไป

24เหตุใดพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์?

และทรงลืมที่ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกข์ยากและถูกกดขี่ข่มเหง

25ข้าพระองค์ทั้งหลายถูกเหยียบจมดิน

ร่างกายต้องนอนคลุกฝุ่น

26ขอทรงลุกขึ้นและทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิด

ขอทรงไถ่ข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะเห็นแก่ความรักมั่นคงของพระองค์

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.