สดุดี 43 TNCV - Mateusza 43 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 43:1-5

สดุดี 4343 สดุดี 43 ในสำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูหลายสำเนาถือว่าสดุดี 42 และ 43 เป็นบทเดียวกัน

1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงว่าความ

และสู้คดีแทนข้าพระองค์ต่อประชาชาติอธรรม

ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากคนชั่วร้ายและคนหลอกลวง

2พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า เป็นที่มั่นของข้าพระองค์

เหตุใดทรงทอดทิ้งข้าพระองค์?

เหตุใดข้าพระองค์ต้องระทมทุกข์

ต้องทนการข่มเหงรังแกของศัตรู?

3ขอทรงโปรดส่งความสว่างและความจริงของพระองค์

มานำข้าพระองค์ไป

ให้สิ่งเหล่านั้นนำข้าพระองค์ไปสู่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

สู่ที่ประทับของพระองค์

4แล้วข้าพระองค์จะไปยังแท่นบูชาของพระเจ้า

ไปยังพระเจ้าผู้ทรงเป็นความชื่นชมยินดี และความปลื้มปีติของข้าพระองค์

ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงพิณ

ข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์

5จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย เหตุใดเจ้าจึงท้อแท้?

เหตุใดจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในข้าพเจ้า?

จงหวังในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะยังคงสรรเสริญพระองค์

พระผู้ช่วยให้รอดและพระเจ้าของข้าพเจ้า

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.